Mašek, Kočí, Aujezdský and Nosko & Partners became MKA Nosko
Learn more
Our team

Our team in Prague

Our team in Bratislava

Daniel Mašek

Petr Kočí

Josef Aujezdský

Taťána Pazourková

Petr Hulán

Petra Šatavová

Denisa Mikulášová

Ondřej Bahník

Alžbeta Hudáková

Barbora Chvalinová

Kamil Žylka

David Svoboda

Lucie Šedivá

Hana Průchová

Jiří Moravec

Kateřina Merkunová

Karolína Blažková

Renáta Vostrá

Jaroslava Merenych

Lucie Kolbabová

Denisa Richterová