Právní služby
Úschova peněz

Úschova peněz

Bezpečná a cenově výhodná úschova
peněz v advokátní kanceláři

Advokátní úschova peněz je služba pro ochranu smluvních stran při koupi či prodeji. Využívá se například při koupi nemovitosti, kdy je smluvní částka složena do úschovy a následně uvolněna prodávajícímu až po splnění dohodnutých podmínek, například po zapsání kupujícího jako nového majitele nemovitosti do evidence v katastru nemovitostí.

Cena úschovy peněz

Cena úschovy peněz v advokátní kanceláři Mašek, Kočí, Aujezdský je smluvní a stanovena dle výše uschované částky následujícím způsobem:

Částka v úschově Cena úschovy peněz
do 1 000 000 Kč 3 800 Kč + DPH (4 598 Kč včetně DPH)
1 000 001 Kč až 5 000 000 Kč 5 800 Kč + DPH (7 018 Kč včetně DPH)
5 000 001 Kč až 10 000 000 Kč 9 800 Kč + DPH (11 858 Kč včetně DPH)
10 000 001 Kč až 20 000 000 Kč 14 800 Kč + DPH (17 908 Kč včetně DPH)
20 000 001 Kč až 50 000 000 Kč 21 800 Kč + DPH (26 378 Kč včetně DPH)
nad 50 000 000 Kč individuálně

Úschovy peněz zajišťujeme v advokátní kanceláři Mašek, Kočí, Aujezdský od roku 2003 pro české i zahraniční fyzické a právnické osoby. Naši advokáti mají pojištění profesní odpovědnosti na 70 000 000 Kč. Potřebujete zajistit úschovu nebo hledáte právní radu?

Výhody advokátní úschovy peněz

Tři hlavní důvody, proč využít úschovu peněz v naší advokátní kanceláři.

Bezpečnost

chráníme vaši transakci i vaše peníze

Advokátní úschova peněz zajistí vyplacení prostředků z transakce až poté, co jsou splněny předem stanovené podmínky. Za více než 17 let jsme zajistili již stovky úschov. Naši advokáti jsou navíc pojištěni na 70 milionů Kč.

Flexibilita

řešíme nestandardní situace a jsme vám k dispozici ihned a online

Smlouvu o advokátní úschově můžete uzavřít velmi rychle a lze ji připravit i pro nestandardní typy dohod mezi účastníky (například časové limity, zvláštní druhy listin apod.). V případě potřeby a při dodání všech nutných podkladů připravíme návrhy potřebných dokumentů do druhého pracovního dne.

Úspora

advokátní úschova je finančně výhodná

Úschova peněz v naší advokátní kanceláři je pro účastníky transakce zásadně finančně výhodnější než u notáře, a to při zachování stejných standardů pro bezpečnost a při větší flexibilitě při řešení individuálních potřeb klientů.

Typy transakcí

Advokátní úschova peněz je vhodná zejména pro následující typy transakcí:

  • Nákup a prodej nemovitostí.
  • Nákup a prodej podílu ve společnosti či družstvu.
  • Nákup a prodej software či doménových jmen.

Jak funguje advokátní úschova peněz

Advokátní úschovu peněz je možné provést do druhého pracovního dne.

Krok 1: Příprava smlouvy o úschově a souvisejících dokumentů

Začneme tím, že si s vámi upřesníme podmínky transakce, kterou potřebujete zabezpečit, včetně podmínek pro uvolnění peněz z úschovy. Na základě dodaných podkladů připravíme smluvní dokumentaci a dohodneme termín podpisu smlouvy o úschově.

Krok 2: Podpis smlouvy o úschově

Zpravidla v rámci osobního setkání podepíšeme smlouvu o úschově. V rámci tohoto kroku také ověřujeme identitu smluvních stran a dohodneme způsob, jakým vás budeme informovat o průběhu úschovy. Provádíme rovněž kroky dané opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Krok 3: Přijetí peněz do úschovy

Po podpisu smlouvy o úschově příslušná smluvní strana převede peníze na úschovový bankovní účet, který je zřízen zvlášť pro každou jednu konkrétní úschovu. Jakmile jsou peníze připsány na úschovový účet, obratem informujeme smluvní strany a zasíláme bankovní výpis z úschovového účtu.

Krok 4: Kontrola splnění podmínek a uvolnění peněz

Jakmile jsou splněny podmínky transakce pro uvolnění peněz z úschovy, provádíme obvykle již v den předložení podkladů výplatu peněz z úschovy a informujeme smluvní strany. Podklady pro výplatu v případě transakce s nemovitostmi si většinou zajistíme sami přímo z katastru nemovitostí. Opět zasíláme bankovní výpis z úschovového účtu. Úschova peněz je tímto krokem dokončena.

Kalkulace ceny úschovy peněz

Cenu za úschovu stanovíme pro vaši konkrétní transakci dle pásma.

Pokud se chystáte například koupit nemovitost v hodnotě 4 000 000 Kč a potřebujete pro tuto částku zajistit úschovu, bude cena úschovy v naší advokátní kanceláři 5 800 Kč + DPH (7 018 Kč včetně DPH).

Pro srovnání, cena úschovy 4 000 000 Kč u notáře je 11 600 Kč + DPH (14 036 Kč včetně DPH).

Úschova peněz v naší advokátní kanceláři je bezpečným a finančně výhodným způsobem, jak realizovat vaši transakci.

Časté dotazy

Kolik stojí advokátní úschova peněz?

Cena úschovy peněz je smluvní a je stanovena podle výše uschované částky dle pásem viz výše. Několik typických příkladů transakcí a cen úschovy peněz pro rychlou představu:

Koupě nemovitosti za 4 000 000 Kč. Cena advokátní úschovy 4 000 000 Kč bude 5 800 Kč + DPH (7 018 Kč včetně DPH).

Prodej podílu ve společnosti za 9 000 000 Kč. Cena advokátní úschovy 9 000 000 Kč bude 9 800 Kč + DPH (11 858 Kč včetně DPH).

Převod domény za 100 000 Kč. Cena advokátní úschovy 100 000 Kč bude 3 800 Kč + DPH (4 598 Kč včetně DPH).

Jde o celkovou cenu nebo je ještě nějaký další poplatek?

Výše uvedené ceny jsou celkovou odměnou naší advokátní kanceláře za úschovu peněz a nebudeme vám za úschovu účtovat žádný další poplatek. Pokud budete chtít využít naše další služby a zajistit například přípravu či kontrolu kupní smlouvy, dohodneme se na ceně individuálně.

Kdo platí poplatek za úschovu?

Poplatek za úschovu je hrazen dle dohody stran, tedy jedna či druhá smluvní strana, nebo obě rovným dílem.

Jak je advokátní úschova peněz regulována?

Provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem upravuje podrobně USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 7/2004 Věstníku. Úschovy jsou navíc evidovány v registru úschov, který vede Česká advokátní komora.

Na jaký bankovní účet se peníze do úschovy ukládají?

Zvláštní účet advokátní úschovy v bance, který je zřízen pro každou jednu konkrétní úschovu.

Prověřujete nějakým způsobem smluvní strany?

Ano, prověřujeme, že jsou splněny povinnosti související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ověřujeme vždy identitu smluvních stran, zdroj peněz a hlídáme, odkud prostředky přijdou na úschovový účet.

Lze advokátní úschovu peněz realizovat vzdáleně (například ze zahraničí)?

V odůvodněných případech ano, je však vždy nutné dodržet podmínky daná opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (například využít převzetí identifikace apod.).

Na jak dlouho lze úschovu peněz sjednat?

Doba úschovy není zásadně omezena. Při velmi dlouhých úschovách by byla smluvena individuální cena.

Je možné u vás uschovat kromě peněz i například ceniny, směnky, smlouvy, akcie, počítačové programy apod.?

Ano, prakticky cokoliv.