Média

Média

Informace o naší kanceláři prezentované v médiích.

Soudy konečně rozhodly o odškodnění pro Vladimíra Sittu

4. 3. 2022

V případu Vladimíra Sitty přiznal Městský soud v Praze 609 tisíc korun za nemajetkovou újmu způsobenou mu stíháním za údajného tunelování papírny Neograph. Vladimír Sitta požadoval od státu celkem 1,8 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti mu z této částky už dříve dobrovolně vyplatilo sedmdesát tisíc korun, celkem tedy získal 679 tisíc korun.

„Vzhledem k tomu, že stíhání trvalo přes osm let, vychází přiznaní náhrada na částku sedm tisíc korun za každý měsíc nezákonného stíhání a jedná se tak v tomto ohledu o jednu z nejvyšších náhrad přiznaných soudem“, uvedl Sittův zástupce Petr Kočí. „Justici česká v dohledné době rozhodování o odškodném za nezákonné stíhání exministryně obrany Vlasty Parkanové, generála Vladimíra Halenky či znalce z kauzy OKD Rudolfa Douchy a soudy budou muset opustit bezpečné vody jimi doposud přiznávaných náhrad ve výši desetitisícových částek a začít přiznávat částky, které budou reálně schopné odškodnit rozsáhlou nemajetkovou újmu, která byla způsobena“, dodal advokát.

Vladimír Sitta se Ministerstvem spravedlnosti soudí ještě o ušlý zisk za šestiletý zákaz znalecké činnosti. Obvodní soud pro Prahu 2 by mohl o věci rozhodnout v průběhu března.

Podrobně o věci informovala též média:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3442578-sitta-vysoudil-pres-600-tisic-za-nezakonne-stihani-v-kauze-papirny-neograph

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soud-sitta-kauza-neograph-tunelovani.A220215_100633_domaci_pitt

Mohou exekutoři provádět exekuční dražbu při prodeji odstraněného silničního vozidla?

14. 12. 2021

Ke dni 30. 4. 2020 vstoupila v účinnost novela, která vložila do zákona o pozemních komunikacích ustanovení § 19d. Dle této nové úpravy je vlastník pozemní komunikace oprávněn vyzvat provozovatele silničního vozidla, u kterého došlo k marnému uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo které je technicky nezpůsobilé a je odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby buď odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo aby vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci. Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě a oznámit to provozovateli vozidla. Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo, rozhodne silniční správní úřad o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě.

K této novela se pro Advokátní deník vyjadřoval advokát Petr Kočí.

Pandora Papers: Nikdy jsme se neměli dozvědět, že je za tím Andrej Babiš, hodnotí bývalý vyšetřovatel

5. 10. 2021

Petr Kočí se, spolu s dalšími experty, vyjadřoval v pořadu Téma dne Českého rozhlasu k tématu tzv. Pandrora Papers a k možnosti, že předseda vlády přes složitou strukturu společností v daňových rájích zakoupil nemovitosti ve Francii.

Co dělat, když o Vás média napíšou, že jste podvodník?

18. 12. 2020

Co dělat, když Vás v médií pomluví? Jaké částky za zadostiučinění soudy přiznávají? Mohou se domáhat ochrany i osoby, které nejsou veřejně známé? To se dozvíte ve webcastu s advokátem Petrem Kočím.

Vyjádření k uložení ojediněle nízkého trestu

21. 8. 2020

Krajským soudem v Hradci Králové byl pachateli, který dvakrát udeřil kolegu na firemním večírku a ten na následky zranění po pádu na chodník zemřel, uložen podmíněný trest odnětí svobody se zkušební dobou pěti let. Vzhledem k tomu, že trest byl vyměřen pod dolní hranicí trestní sazby, vyvolalo toto rozhodnutí velký zájem veřejnosti. K případu uložení ojediněle nízkého trestu za ublížení na zdraví s následkem smrti se pro advokátní deník vyjadřuje i Petr Kočí.

Konečné rozhodnutí v případu Vladimíra Sitty

6. 3. 2020

Česká televize informovala o rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Vladimíra Sitty.

Sittův obhájce, Petr Kočí, k věci uvedl: “Od počátku stíhání jsem byl přesvědčen o nevině Vladimíra Sitty, nikdy nejednal na úkor Neographu a nikdy mu nezpůsobil žádnou škodu. Nicméně trestní řízení bylo vedeno po dobu neúnosných 8 let, a to způsobem, že i soud musel následně upozornit na vzniklé legitimní pochybnosti o nepodjatosti policejního orgánu a státní zástupkyně. Jsem proto rád, že dovolací soud nyní odmítl dovolání Nejvyššího státního zástupce a případ tím definitivně ukončil. Klient je zcela zproštěn obžaloby.”

Anketa ke kauze Čapí hnízdo

10. 9. 2019

Server iROZHLAS.cz požádal 57 osobností českého práva, aby nabídly svůj pohled na nejnovější dění v případu, který rozdělil odbornou veřejnost. Mezi ostatními odborníky se k případu vyjádřil i Petr Kočí.

K odpovědnosti státu za škodu

12. 7. 2019

Včerejšího dne se v Televizních novinách TV Nova (čas 29:20) vyjadřoval Petr Kočí ke zprávě Ministerstva spravedlnosti o částkách vyplacených ministerstvem v loňském roce za škodu způsobenou státem při výkonu veřejné moci.

GDPR rok poté

26. 4. 2019

GDPR se stalo pravděpodobně jedním z nejdiskutovanějších evropských nařízení mezi širší veřejností. V rámci blížícího se ročního výročí účinnosti této právní normy přinášíme ne zcela právnické zhodnocení, které bylo publikováno na internetovém serveru Lupa.cz.

Petr Kočí k odškodňování za neoprávněné stíhání

8. 4. 2019

Ve včerejších Střepinách na TV NOVA (07:15) se vedle dalších odborníků vyjadřoval i advokát Petr Kočí k problematice nedostatečného odškodňování osob, které byly neoprávněně stíhány či odsouzeny za trestný čin.

Může policie vypnout webové stránky?

22. 3. 2019

Na internetovém serveru Lupa.cz tento týden vyšel článek o novém paragrafu trestního řádu 7b zákona č. 141/1961 Sb., podle kterého může policejní orgán pozastavit webové stránky, aniž by potřeboval soudní příkaz nebo souhlas státního zástupce. K uvedené problematice se v příspěvku podrobně vyjadřuje advokát z naší kanceláře Mgr. Lukáš Barnet.

Vyjádření Petra Kočího k případu prezidenta Zemana

12. 2. 2019

Včerejšího dne se advokát Petr Kočí vyjadřoval v pořadu Českého rozhlasu „Den v 60 minutách“ k právním aspektům trestného činu pomluvy a k aktuálnímu případu politika Svatopluka Bartíka, který v roce 2017 na facebooku napsal, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Záznam je možné poslechnout v archivu pořadu Den v 60 minutách - 21:10 hod.

Soud zprostil Vladimíra Sittu obžaloby

10. 10. 2018

Vrchní soud v Praze dnes pravomocně zcela zprostil klienta naší kanceláře, pana Vladimíra Sittu, obžaloby, která mu kladla za vinu, že tuneloval papírnu Neograph.

Výrok soudu okomentoval Petr Kočí, obhájce Vladimíra Sitty: „Odvolací soud dnes sám provedl řadu důkazů a došel k závěru, že Vladimír Sitta mladší nikdy nejednal na úkor Neographu a nezpůsobil mu žádnou škodu. Proto klienta zprostil. Nad rámec toho uvedl, že v řízení vznikají legitimní pochybnosti o nepodjatosti policejního orgánu a státní zástupkyně“.

O rozhodnutí informoval Respekt, novinky.cz, Česká televize, seznamzpravy.cz i iRozhlas.cz.

Regulace neoprávněného zeměpisného blokování

9. 10. 2018

Na serveru CEE Legal Matters byl publikován článek s názvem “Regulation on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination”, v němž advokát naší kanceláře Josef Aujezdský pojednává o regulaci neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace zákazníků v internetových obchodech.

Cookies a IP adresy jako osobní údaje

13. 9. 2018

Na serveru Lupa byl dnes publikován článek nazvaný „Jsou cookies nebo IP adresa vždy osobním údajem?“, jehož autorem je advokát z naší advokátní kanceláře Josef Aujezdský. Jak již samotný název naznačuje, článek se zabývá problematikou cookies a IP adres z pohledu regulace v oblasti ochrany osobních údajů, a to i v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Patrick Breyer vs. Německo (C-582/14).

Žaloba Ivo Rittiga

5. 7. 2018

Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze z listopadu 2016 a zamítl žalobu Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci na ochranu osobnosti o odstranění následků neoprávněných zásahů. Spor se týkal kauzy předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Petr Kočí, právní zástupce Fondu, k tomu dodal: „Vrchní soud v Praze dnes potvrdil závěr soudu prvního stupně, že všechny výroky, které Nadační fond o panu Ivu Rittigovi zveřejnil a které byly předmětem žaloby, byly zveřejněny oprávněně a nezasahovaly tak do osobnostních práv žalobce.“

O případu informovali např. Novinky.cz, tisková zpráva Fondu je zde.

Jiří Komárek zproštěn

2. 5. 2018

Bývalý policista Jiří Komárek, jehož obhajoval Petr Kočí, nebude potrestán za výrok o policejním prezidentovi Tomáši Tuhém, že je podezřelý z brutálního úniku informací.

Krajský soud v Praze v pondělí vyhověl Komárkovu odvolání, zrušil původní odsuzující rozsudek a zprostil jej obžaloby. Rozsudek je nyní pravomocný.

O výsledku trestního řízení informovala většina médií, např. Česká televize či idnes.cz.

Rozsudek ve věci Jiřího Komárka

22. 12. 2017

Včerejšího dne rozhodl Okresní soud Praha - západ v případu stíhání Jiřího Komárka. Bývalý vedoucí ostravské expozitury již zaniklého ÚOOZ, byl uznán vinným. S rozhodnutím soudu nesouhlasí, a proto proti němu ihned po vyhlášení podal odvolání.

O hlavním líčení informovala Česká televize, server iDnes.cz i většina dalších médií.

Případ Jiřího Komárka

1. 12. 2017

O případu bývalého vedoucího ostravské expozitury již zaniklého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka informoval tištěný deník Právo i server novinky.cz. V článku byl citován i Petr Kočí jako obhájce pana Komárka. Články přinesly zejména informaci o hlavním líčení, které se bude konat 21. prosince u Okresního soudu Praha - západ.

Vladimír Sitta zproštěn obžaloby

13. 2. 2017

Dnešního dne Vrchní soud v Praze projednal odvolání Vladimíra Sitty, oznamovatele a jednoho z hlavních svědků v kauze tunelování DPP.

Vladimír Sitta se odmítl podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a v roce 2009 upozornil protikorupční policii na nekalosti ve společnosti Neograph a v DPP. „Odměnou“ mu bylo zahájení trestního stíhání proti jeho osobě. Rozsudkem Městského soudu v Praze byl odsouzen. Nyní jej Vrchní soud v Praze pravomocně zprostil obžaloby v jedné části skutku a druhou část vrátil Městskému soudu k novému projednání.

O rozhodnutí informovala média zde (cca 21:00), zde, zde a zde.

Vymáhání výživného

31. 1. 2017

V hlavním večerním zpravodajském pořadu TV Barrandov (od 3:00) se advokát Petr Kočí vyjadřoval k možnosti uplatňování a vymáhání výživného na nezletilé děti.

Úspěch u Ústavního soudu proti Vondráčkové

14. 9. 2016

Ústavní soud dnes na základě ústavní stížnosti podané Janem Šináglem, zastoupeným Petrem Kočím, zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Praze.

Krajský soud v Praze předběžným opatřením zakázal aktivistovi Janu Šináglovi vyjadřovat se ke vztahům zpěvačky Heleny Vondráčkové a jejího manžela Martina Michala. Janu Šináglovi však nedal prostor přednést argumenty a porušil tím jeho základní právo.

O věci podrobněji informuje server idnes.cz (zdroj).

Porušení ústavního práva S. Zadeha

23. 5. 2016

V souvislosti s případem klienta naší kanceláře – MUDr. Shahrama Zadeha – se spolu s dalšími právními experty vyjadřoval v hlavní reportáži zpravodajství TV Prima i TV Nova advokát Petr Kočí ke kauze porušování práva na zákonného soudce u Krajského soudu v Brně.

K souvisejícím aspektům porušení ústavního práva obžalovaných přidělováním případů v rozporu s rozvrhem práce se v hlavních reportážích věnovala TV Prima i v dalších dnech (zde, zde a zde).

Shahram Zadeh složil rekordní kauci 150 milionů

29. 1. 2016

V trestní věci klienta naší kanceláře Shahrama Abdullaha Zadeha týkající se údajných daňových úniků při obchodu s pohonnými hmotami byla složena rekordní kauce ve výši 150 milionů korun. Nyní by soud měl bezodkladně rozhodnout o jeho propuštění z vazby na svobodu.

O složení kauce informovala média zde, zde, zde a zde.

Média o celém případu i průběhu hlavních líčení informovala již v minulosti zde (čas cca 17:30), zde (čas cca 14:00), zde (čas cca 23:00), zde, zde, zde a zde.

Pokračuje projednávání sporu I. Rittiga a NFPK

7. 1. 2016

Městský soud v Praze dne 07.01.2016 začal znovu projednávat žalobu Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci, zastoupeného Petrem Kočím. Žalobce požaduje odstranění informací o svém pravděpodobném spojení s kauzou předražených jízdenek pražského dopravního podniku.

Podrobnější informace o případu zde a zde.

Osobnostní žaloba v kauze Kočka v. Ďuričko

5. 1. 2016

Dne 05.01.2016 došlo k ukončení sporu v kauze Kočka v. Ďuričko, jíž se tři pozůstalí po zavražděném Václavu Kočkovi ml. domáhali finanční satisfakce. Mezi stranami došlo k uzavření smíru.

Advokát Petr Kočí, který pozůstalé zastupoval, k věci uvedl: “Jsme především rádi, že po delší době je věc pravomocně skončena a můžeme se tak dostat k prostředkům, které nám soud přiznal”.

Reportáž TV NOVA zde (cca 4:40).

O případu informovala i další média: zde, zde, zde a zde.

Činnost NFPK pokračuje

28. 12. 2015

Vrchní soud v Praze dne 16.12.2015 potvrdil předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým byl zamítnut návrh advokátní kanceláře MSB Legal na zrušení Nadačního fondu proti korupci.

Vrchní soud potvrdil, že boj proti korupci je obecně prospěšnou činností a že Nadační fond proti korupci plní účel, ke kterému byl zřízen. O rozhodnutí informovala média (zde a zde), NFPK vydal k věci tiskovou zprávu (zde).

Hlavní líčení ve věci Vladimíra Sitty skončilo

31. 8. 2015

V hlavním líčení ve věci Vladimíra Sitty, o kterém jsme informovali, soudce dokončil dokazování a líčení bylo uzavřeno závěrečnými řečmi jednotlivých stran. Za účelem vyhlášení rozhodnutí soud věc odročil na 18. září.

Reportáž přinesla například TV Prima (19. minuta).

Trestní soud ve věci SUPPORT LESBIENS

31. 8. 2015

V minulém týdnu začalo u Obvodního soudu pro Prahu 7 hlavní líčení proti klientovi Hynku Tomanovi.

Jak jsme již informovali, před několika týdny rozhodl Městský soud v Praze, že vlastníkem ochranné známky „SUPPORT LESBIENS“ je Hynek Toman. Trestní soud nyní projednává situaci z roku 2010, kdy k převodu známky na klienta mělo dojít.

Soud vyslechl Hynka Tomana, Kryštofa Michala a soudní znalce a odročil věc na 29. října.

Videoreportáže přinesla TV Prima a iDnes.

Hlavní líčení ve věci Vladimíra Sitty pokračuje před soudem

20. 8. 2015

V průběhu minulého týdne pokračoval Městský soud v Praze v projednávání případu pana Vladimíra Sitty, oznamovatele a jednoho z hlavních svědků v kauze tunelování DPP.

Podrobné zpravodajství o hlavním líčení přinesl zejména server aktuálně.cz (zde, zde a zde) a lidovky.cz (zde).

Klient Hynek Toman uspěl ve sporu o známku SUPPORT LESBIENS

6. 8. 2015

V úterý zamítl Městský soud v Praze žalobu Kryštofa Michala proti Hynku Tomanovi na určení vlastnictví ochranné známky „SUPPORT LESBIENS“. Žalobou se zpěvák Kryštof Michal, jako bývalý člen kapely SUPPORT LESBIENS, domáhal určení nároku na zapsanou ochrannou známku proti svému bývalému spoluhráči z kapely Hynku Tomanovi. Soud však jeho žalobu zamítl, a vlastníkem ochranné známky tak nadále zůstává Hynek Toman.

O případu informovala i média (např. zde, zde) a citovala vyjádření klienta i jeho právního zástupce – advokáta Petra Kočího.

Kauza Shahrama Zadeha

3. 8. 2015

Dnešní vydání týdeníku Euro přináší článek o kauze perského lékaře Shahrama Abdullaha Zadeha týkající se údajných daňových úniků při obchodu s pohonnými hmotami.

V souvislosti s popisem této kauzy je zveřejněn i rozhovor s Petrem Kočím, který spolu s dalšími advokáty Shahrama Abdullaha Zadeha obhajuje.

Petr Kočí ke kauze Davida Ratha

16. 7. 2015

K závěrečné řeči Davida Ratha před soudem i dalším procesním otázkám tohoto případu se v pořadu Šedesát minut na Radiožurnálu vyjadřoval advokát Petr Kočí. Záznam pořadu je možné poslechout si v audioarchivu Českého rozhlasu.

Petr Kočí ke korupci v ledním hokeji

11. 6. 2015

K právním aspektům aktuálně probíraného tématu korupce v ledním hokeji se v pořadu Českého rozhlasu - Radiožurnálu vyjadřoval i advokát Petr Kočí. Podrobnosti naleznete zde.

Vladimír Sitta před soudem

3. 6. 2015

V průběhu minulého týdne začal Městský soud v Praze projednávat případ pana Vladimíra Sitty, oznamovatele a jednoho z hlavních svědků v kauze tunelování DPP.

Vladimír Sitta se odmítl podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a v roce 2009 upozornil protikorupční policii na nekalosti ve společnosti Neograph a v DPP. „Odměnou“ mu bylo zahájení trestního stíhání proti jeho osobě.

O hlavním líčení široce informovala média, např. zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde.

Zásah ÚOOZ na ministerstvu obrany

11. 3. 2015

V souvislosti se zásahem ÚOOZ na ministerstvu obrany, který se týkal převodu majetku ČR na tomto ministerstvu, byl policií vyslýchán i bývalý generální sekretář ministerstva Jan Vylita.

“Klient v souvislosti se zásahem policie sám nabídl, že podá vysvětlení a vrátil se kvůli tomu z dovolené v zahraničí. Nebylo mu sděleno žádné obvinění. Jeho výslech trval více než pět hodin, klient zodpověděl všechny otázky a i nadále bude policii k dispozici pro případ dalších dotazů,” uvedl obhájce Petr Kočí.

O případu široce informovala všechna média, např. zde, zde, zde, zde a zde.

František Fuka a soud o Bitcoiny

5. 2. 2015

Obvodní soud pro Prahu 9 dnes rozhodl o žalobě proti klientovi naší kanceláře Františku Fukovi ve sporu souvisejícím s internetovou měnou Bitcoin (BTC). O tomto sporu jsme již v minulosti podrobněji informovali.

František Fuka v převážné části sporu uspěl a nemusí vracet podstatnou část peněz, které mu byly zaslány žalobcem; vrátit má pouze svou provizi ve výši 471 korun.

„Soudkyně Lenka Kloudová byla na jednání velmi dobře připravena a její rozhodnutí vnímáme jako správné a spravedlivé", uvedl advokát Petr Kočí.

Média

Náhrada za stíhání K. Randáka

13. 11. 2014

Stát vyplatil Karlu Randákovi 60.000,- Kč jako náhradu za neoprávněné stíhání za zveřejnění odměn Jany Nagyové.

„Byli bychom proto rádi, aby ministryně spravedlnosti využila své zákonné možnosti a ministerstvo požadovalo úhradu po konkrétních policistech, kteří při vyšetřování postupovali v rozporu s trestním řádem a způsobili tím škodu,“ vyzývá ministryni Randákův obhájce Petr Kočí.

„Celé řízení bylo od samého počátku nesmyslné, spis obsahoval velmi podivné, nejspíše smyšlené, „důkazy“. Domnívám se proto, že způsobenou škodu by měl zaplatit ze svého policejní kapitán Vlastimil Kokeš. Jen tak se zabrání tomu, aby se policie dopouštěla i v budoucnu zcela beztrestně podobných excesů a aby začali konečně nést konkrétní úředníci následky svých činů,“ dodává k věci sám Karel Randák.

O věci informovala média zde, zde, zde, zde, zde a zde.

František Fuka a soud o Bitcoiny

23. 10. 2014

Obvodní soud pro Prahu 9 včera začal projednávat žalobu proti Františku Fukovi. Jedná se o první soudní spor související s internetovou měnou Bitcoin (BTC).

František Fuka je filmový recenzent, překladatel, internetový publicista a propagátor měny Bitcoin v ČR. Nabízí v rámci propagace této měny v ČR zprostředkování její koupě. V únoru letošního roku kontaktoval Františka Fuku prostřednictvím e-mailu člověk vystupující jako J.B., který měl zájem o koupi Bitcoinů za 2.200,- Kč. J.B. následně poslal uvedenou částku na bankovní účet Františka Fuky a ten mu poslal Bitcoiny. O více než měsíc později kontaktoval J.B. Františka Fuku opět prostřednictvím e-mailu s tvrzením, že jde o jiného J.B., že nikdy žádné Bitcoiny kupovat nechtěl a peníze poslal na účet někomu, kdo nabízel k prodeji léky.

V současné situaci tak nemá František Fuka převedené Bitcoiny, pan J.B. nemá své peníze ani objednané léky a podvodník vydávající se za J.B. má – neoprávněně – Bitcoiny. J.B. podal žalobu a požaduje od Františka Fuky vrátit zpět 2.200,- Kč jako bezdůvodné obohacení.

„I když se jedná o malou částku, je rozhodnutí soudu zásadní nejen pro fungování trhu s Bitcoiny, ale obecně pro všechny e-shopy nabízející digitální obsah – tedy e-knihy, písničky, filmy, software apod.“, uvádí advokát Petr Kočí, který Františka Fuku zastupuje, a dodává: „Věříme, že zejména s ohledem na změny, které do úpravy bezdůvodného obohacení přinesl nový občanský zákoník, uspějeme“.

František Fuka to podrobně vysvětluje: „Pokud by soud žalobě vyhověl a uložil mi povinnost panu J.B. vrátit peníze, dal by tím návod mnoha podvodníkům, kteří by si objednali u e-shopu např. elektronickou knihu. Poté, kdy by ji obdrželi, by se e-shopu ozvali z jiného e-mailu, řekli by, že knihu vůbec nedostali, že peníze poslali omylem a že jim je e-shop musí vrátit.“. Vzhledem k tomu, že František Fuka nabyl peníze a poslal Bitcoiny v dobré víře, měl by J.B. požadovat své prostředky zpět nikoliv od něj, ale přímo od podvodníka, který je z něj vylákal.

Soud pro provedení důkazů jednání odročil na únor 2015.

O případu informovaly Hospodářské noviny, server Lupa.cz i Zive.cz.

Odvolací soud odročil spor Rittiga a NFPK

9. 9. 2014

Vrchní soud v Praze dnes odročil jednání ve věci žaloby Ivo Rittiga proti NFPK. Žalobce požaduje odstranění informací o svém pravděpodobném spojení s kauzou předražených jízdenek pražského dopravního podniku. Rozhodnutí bude vyhlášeno v úterý 16.09.2014.

O případu informovala Česká televize i další média.

Jan Šafránek, u soudu opět osvobozen

3. 9. 2014

Okresní soud v Chrudimi zprostil Jana Šafránka obžaloby z dalšího přečinu ublížení na zdraví. Jan Šafránek z Hlinska byl v r. 1992 obviněn ze znásilnění dvou žen. Ačkoli byl ve spisu od počátku vyšetřování založen znalecký posudek, který na základě krevního rozboru jeho vinu kategoricky vylučoval, policie i soudy tento důkaz ignorovaly a Jan Šafránek byl odsouzen. Skutečný pachatel byl vypátrán až v r. 2006 a další čtyři roky trvalo, než se Janu Šafránkovi podařilo dosáhnout obnovy řízení a zproštění obžaloby. Nyní se měl zodpovídat z napadení vzdáleného příbuzného.

O případu informoval server idnes. Naše kancelář rovněž vydala k věci tiskovou zprávu.

Spor Pavla Hasenkopfa proti prezidentu Miloši Zemanovi

25. 8. 2014

Dnešního dne bylo skončeno řízení o žalobě Pavla Hasenkopfa podané proti Miloši Zemanovi, Vratislavu Mynářovi a Kanceláři prezidenta republiky. Žalobou se Pavel Hasenkopf, zastoupený Petrem Kočím, domáhal ochrany proti tvrzením žalovaných o tom, že by měl být autorem prezidentské amnestie vyhlášené 01.01.2013. Hrad se žalobcem uzavřel smír.

“Považujeme za veliký úspěch, že se Kancelář prezidenta republiky rozhodla přistoupit na navržený smír a zavázala se uvést na pravou míru nepravdivé výroky prezidenta Miloše Zemana”, uvedl k věci Petr Kočí.

O případu podrobně informovala média (zde, zde, zde, zde, zde a zde).

Česká kryptoměna

21. 8. 2014

Petr Kočí se zúčastnil tiskové konference konané při spuštění první limitované edice nové kryptoměny Czech Crown Coin. V rámci této konference hovořil zejména o aspektech kryptoměn v českém právním prostředí.

O projektu informovala ČT i některá další média.

Další vývoj v kauze jízdenek DPP

5. 8. 2014

V případu předražených jízdenek pro pražský Dopravní podnik došlo k dalšímu pozitivnímu vývoji. Poté, kdy byla v minulosti zamítnuta jak žaloba Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci, tak návrh MSB Legal na zrušení uvedeného fondu, byl Vladimíru Sittovi mladšímu doručen rozsudek Městského soudu v Praze.

Případ se týkal žaloby společnosti NEOGRAPH – dodavatele jízdenek DPP, která zažalovala společnost pana Sitty o vydání „bezdůvodného obohacení“ ve výši téměř 2 milióny korun. Tato žaloba byla nyní zcela zamítnuta.

Tiskovou zprávu NFPK naleznete zde, podrobněji o kauze informoval server aktuálně.

Spor Pavla Hasenkopfa proti prezidentu Miloši Zemanovi

28. 7. 2014

Dnešního dne začal Městský soud v Praze projednávat žalobu Pavla Hasenkopfa, kterou podal proti Miloši Zemanovi, Vratislavu Mynářovi a Kanceláři prezidenta republiky.

Žalobou se Pavel Hasenkopf, zastoupený Petrem Kočím, domáhá ochrany proti tvrzením žalovaných o tom, že by měl být autorem prezidentské amnestie vyhlášené 01.01.2013.

Poté, kdy soudkyně seznámila strany se svým předběžným názorem, poskyla stranám možnost věc řešit smírem. Další jednání je nařízeno na 25.08.2014.

O věci informovala v reportáži ČT i další média.

Zveřejňování policejních odposlechů

12. 6. 2014

K aktuální otázce zveřejňování policejních odposlechů se pro média vedle dalších oslovených odborníků jako je např. vrchní státní zástupce Lenka Bradáčová - vyjadřoval i advokát naší kanceláře Petr Kočí.

Podle jeho názoru nemohou orgány činné v trestním řízení advokátům vyčítat, že používají veškeré prostředky na obhajobu klienta. Týká se to hlavně případů, kdy například sama policie některé materiály zveřejní.

Podrobněji viz např. zde, zde a zde.

Případ Rittig v. NFPK

5. 6. 2014

Média ve věci žaloby Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci informovala (např. zde a zde), že odvolací jednání bylo odročeno na neurčito. Důvodem odročení byly nedostatky, které Vrchní soud v Praze shledal v plné moci zástupce Ivo Rittiga a pro které nemohl konat.

Karel Randák pravomocně zproštěn obžaloby

29. 4. 2014

Dnes rozhodoval Městský soud v Praze o odvolání státního zástupce proti rozsudku ve věci Karla Randáka, který byl spolu s další obviněnou obžalován pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji. Toho se měli společně dopustit zveřejněním informací o výši platu Jany Nagyové (dnes Nečasové).

Senát soudce JUDr. Jaroslava Pytlouna odvolání státního zástupce zamítl, a potvrdil tím výrok Obvodního soudu pro Prahu 1, v rámci něhož byli oba obžalovaní zcela zproštěni obžaloby. Soudkyně soudu prvního stupně JUDr. Dana Šindelářová došla v říjnu loňského roku ke stejnému závěru, jako došel dnes Městský soud: jednání uvedené v obžalobě není trestným činem.

O případu informovala i média (ČT, Nova, idnes.cz, ihned.cz).

Úspěch v obhajobě Karla Randáka

21. 1. 2014

Dnes skončilo soudní řízení proti Karlu Randákovi. Karel Randák i další spoluobviněná byli soudem zproštěni obžaloby, jelikož soud shledal, že uvedený skutek - zveřejnění výplatních pásek Jany Nečasové (Nagyové) - není trestným činem.

Zprávy o případu, včetně vyjádření obhájce Petra Kočího, přinesla internetová média (např. zde a zde) i televize (ČT, Prima - 9:30 min.)

Související tiskové zprávy Nadačního fondu proti korupci jsou zde a zde.

Soud zamítl návrh na zrušení NFPK

13. 1. 2014

Městský soud v Praze zamítl návrh na zrušení Nadačního fondu proti korupci, který podala advokátní kancelář MSB Legal (dříve Šachta & Partners), zastoupená advokátem Danielem Teleckým.

Advokát Petr Kočí, který fond v řízení zastupoval, uvedl: „Soud došel k závěru, že pokud by se MSB Legal cítil činností či výroky Nadačního fondu poškozen, má jistě možnost – jako každá právnická osoba – domáhat se nápravy v řízení o ochranu dobré pověsti právnické osoby. Ovšem nemůže mít právní zájem na tom, aby byl fond zrušen a byla nařízena jeho likvidace. Návrh tak nemohl uspět a soudu nezbylo, než jej zamítnout.“

Tisková zpráva NFPK je zde. O rozhodnutí informovala i média (např. zde, zde).

Trestní stíhání Karla Randáka

16. 7. 2013

V pondělí 15.07.2013 pokračovalo výslechem paní Jany Nagyové hlavní líčení ve věci trestního stíhání Karla Randáka. Podrobné reportáže přinesly hlavní zpravodajské pořady všech televizí (ČT, NOVA, Prima). Podrobný seznam článků ke kauze je na stránkách NFPK.

Případ Rittig v. NFPK

30. 6. 2013

Jak jsme již informovali, Ivo Rittig zažaloval Nadační fond proti korupci a požadoval odstranění informace týkajících se tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy. Ve čtrvtek 27.06.2013 byla Městským soudem v Praze žaloba pana Rittiga zamítnuta a NFPK, který zastupuje Petr Kočí, tak v řízení zcela uspěl.

„Je důvodné spojení, které žalovaný učinil, a to spojení osoby žalobce, osoby pana Rittiga, s dopravním podnikem. A je rovněž po právu, pokud žalovaný, s užitím slova pravděpodobně, sdělil veřejnosti, že žalobce byl konečným příjemcem oné částky 17 haléřů za každý prodaný lístek pražské hromadné dopravy,“ uvedl dle serveru novinky.cz soudce Tomáš Novosad. O případu informovala i další média.

Trestní stíhání Karla Randáka

30. 6. 2013

O průběhu prvního hlavního líčení ve věci trestního stíhání Karla Randáka, kterého obhajuje Petr Kočí z naší kanceláře, podrobně informavaly všechny zpravodajské servery (např. zde, zde, zde nebo zde i televizní stanice (např. zde nebo zde (14:10 min.) . Další hlavní líčení je nařízeno na 15.07.2013.

Úspěch Jakuba Klouzala ve sporu s MZV

28. 4. 2013

Jakub Klouzal, oceněný Nadačním fondem proti korupci, uspěl ve sporu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jakub Klouzal v minulosti upozorňoval na „nestandardní“ procesy v oblasti veřejných zakázek na MZV. Pro jeho činnost mu bylo vyhrožováno likvidací a byl na něj vyvíjen psychický nátlak. V důsledku tohoto nátlaku se v roce 2011 vzdal své pozice ředitele odboru. Následně mu byla nabídnuta pozice neodpovídající jeho kvalifikaci a dostal výpověď. Proti výpovědi se bránil žalobou.

Nyní soud rozhodl, že rozvázání pracovního poměru ministerstvem je neplatné. „Pan Klouzal s výpovědí od počátku nesouhlasil,“ uvádí Marie Volmanová z naší kanceláře, která jej u soudu zastupovala, a dodává, že ministerstvo nemohlo svévolně poměr ukončit. Proto účelově nabídlo neodpovídající zařazení a po odmítnutí ze strany klienta tvrdilo, že je dán důvod pro výpověď.

Bližší informace např. zde a zde.

Trestní stíhání Karla Randáka

25. 4. 2013

Média informovala (např. zde a zde) o vývoji případu trestního stíhání bývalého ředitele české zahraniční rozvědky a člena správní rady Nadačního fondu proti korupci Karla Randáka, kterého obhajuje Petr Kočí. Po výsleších obviněných je nařízeno hlavní líčení na 26.06.2013.

Případ Rittig v. NFPK

17. 4. 2013

Média informovala o žalobě, kterou u Městského soudu v Praze podal Ivo Rittig proti Nadačnímu fond proti korupci. Ivo Rittig se v žalobě domáhá toho, aby z webových stránek NFPK byly odstraněny informace týkajících se tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy. Podrobnou reportáž z posledního jednání přineslo v sobutu 6. dubna Právo a Justice (příloha Lidových novin). NFPK je zastupován Petrem Kočím z naší kanceláře.

Justiční omyl - případ Jana Šafránka

17. 4. 2013

V návaznosti na předchozí informace v případu pana Šafránka zveřejňujeme konečné rozhodnutí soudu. Vzhledem k tomu, že žádná ze stran nepodala odvolání, nabyl rozsudek právní moci. Přiznané plnění je dle našich informací doposud nejvyšší částkou, kterou Česká republika hradila jako náhradu za nemajetkovou újmu.

Justiční omyl - případ Jana Šafránka

28. 2. 2013

Jak jsme nedávno informovali, přiznal Obvodní soud pro Prahu 2 panu Šafránkovi odškodnění za neoprávněné odsouzení ve výši téměř 5 milionů korun.

O případu následně přinesl pořad Reportéři ČT podrobnou reportáž.

V návaznosti na rozsudek se panu Šafránkovi omluvil ministr spravedlnosti a pana Šafránka osobně ujistil, že ministerstvo je připraveno vyplatit přiznané odškodné a nehodlá se proti rozsudku odvolávat.

“Klient vyjádřil uspokojení nad férovým jednáním pana ministra a vyzdvihl také perfektní práci dvou hradeckých kriminalistů, kapitánů Hynka a Jušty, kteří pomohli případ obnovit, i pražské soudkyně Jiráskové”, uvedl Petr Kočí, zástupce pana Šafránka, a dodává: “Případ po 20 letech konečně dospěl ke konci, klientovi bylo vyplaceno zatím nejvyšší přiznané odškodnění za chybu státu”.

Kadeřník hvězd Oldřich Dobrý byl zproštěn obžaloby

7. 2. 2013

Městský soud v Praze zcela zprostil obžaloby Oldřicha Dobrého, kadeřníka pražských celebrit. Obžalobou mu bylo kladeno za vinu, jak informovala média, že v březnu 2011 měl společně se svým kamarádem znásilnit třicetiletou ženu, dlouhodobě žijící ve Velké Británii.

Soudce Bohuslav Horký v odůvodnění mimo jiné uvedl, že poškozené nemohl uvěřit pro rozpory v její výpovědi. Poukázal i na to, že možnou motivaci poškozené obvinit Oldřicha Dobrého, mohla být její snaha vysvětlit svoji absenci na významných narozeninách příbuzného, když se druhý den odpoledne probudila po večírku v cizím bytě.

„Přímý důkaz obžaloby – výpověď samotné poškozené – nemohl působit důvěryhodně, poškozená na většinu dotazů soudu odpovídala jen neurčitě, na nic podstatného si nevzpomínala, uváděla, že byla opilá“ řekl obhájce Dobrého Petr Hulán z naší kanceláře. „Poškozená tvrdila, že jí obžalovanými byla způsobena zranění, ani to však nebylo výsledky dokazování potvrzeno“.

Renata Vesecká, další z obhájců, uvedla: „ Přípravné řízení trpělo vadami, vzbuzujícími pochybnosti o objektivním postupu orgánů činných v trestním řízení, také na základě nich bylo rozhodnuto o zproštění obžaloby.“

O rozhodnutí informovaly mimo jiné i novinky.cz a Blesk.

Justiční omyl – případ Jana Šafránka

6. 2. 2013

Ve věci projednávání odškodnění Jana Šafránka, který byl neoprávněně odsouzen za znásilnění přiznal Obvodní soud pro Prahu 2 náhradu nemajetkové újmy ve výši téměř 5 milionů korun.

O rozhodnnutí informovala většina tištěných deníků, televize (zde a zde) i elektronická média (zde a zde).

Trestní stíhání Karla Randáka

21. 12. 2012

Bývalý ředitel české zahraniční rozvědky ÚZSI a člen správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Randák, stíhaný pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji, podal prostřednictvím svého obhájce, Petra Kočího, stížnost proti postupu policejního orgánu.

O obsahu stížnosti podrobně informovala média (zde, zde a zde).

Tisková zpráva Karka Randáka je zde.

Justiční omyl – případ Jana Šafránka

11. 12. 2012

V průběhu tohoto roku jsme již informovali o justičním omylu, v důsledku kterého byl Jan Šafránek odsouzen za znásilnění, a to i přes to, že biologické expertizy zcela vylučovaly jeho vinu.

Poté, kdy Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl o náhradě za vazbu a výkon trestu a přiznal panu Šafránkovi částku ve výši 366.000,- Kč, začal projednávat i zbývající část uplatněného nároku ve výši cca 32 milionů korun, který se týká odškodnění újmy v osobnostních právech žalobce.

Soud vyslechl svědky z okruhu širší rodiny a odročil jednání na únor 2013, kdy by již mělo být ve věci rozhodnuto.

O případu opět informovala média, která dala ve videoreportáži prostor k vyjádření Petru Kočímu, zástupci pana Šafránka, a dále přinesla i rozhovor se soudkyní Markétou Jiráskovou, která ve věci rozhoduje.

Trestní stíhání Karla Randáka

1. 11. 2012

Média obšírně informovala o trestním stíhání pana Karla Randáka, kterému je kladena za vinu účast na zveřejnění výše platu a odměn vysoké státní úřednice (např. zde, zde a zde).

Proti obvinění podal Karel Rándák stížnost a uvedl, že každý právo na informace o příjmech zaměstnanců státní správy dle zákona o svobodném přístupu k informacím (jak judikoval Nejvyšší správní soud). Vytýkané jednání tak není zákonem zakázané a nemůže být trestným činem.

Petr Kočí, obhájce Karla Randáka, dodává: „Není mi jasné, jak by zveřejněným pravdivých údajů o výši platu a odměn mohla být u státního úředníka způsobena vážná újma, o které hovoří policie. Pokud byl plat vyplacen za skutečně odvedenou práci a ve standardní výši, v jaké je vyplácen jiným úředníkům ve srovnatelných pozicích, pak toto zveřejnění není vůbec způsobilé vyvolat následky uvedené policejním orgánem. Pokud by byl plat vyplacen za podmínek jiných než výše uvedených, neměl by to být pan Randák, kdo by se měl stát předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení.“

Případ podvodné modelingové agentury

16. 8. 2012

Reportéři TV Prima se zabývali pochybnými praktikami jedné z modelingových agentury. Z právního pohledu se v reportáži ke kauze vyjádřil i Petr Kočí, advokát naší kanceláře.

FTV Prima, Zprávy, 08.08.2012 (čas od 21:40): play.iprima.cz/videoplayer/270181/2317

Reportáž o odpovědnosti za smrt zákazníka taxislužby

5. 6. 2012

V reportáži ČT nazvané “Smrt v autě řízeném řidičem taxislužby” se k právním aspektům odpovědnosti za smrt zákazníka v automobilu řízeném řidičem subjektu, který zajišťuje odvoz Vašeho vozu, vyjadřuje z pozice nezávislého odborníka i advokát Petr Kočí z naší kanceláře.

ČT, Reportéři ČT, 04.06.2012: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/212452801240022/obsah/205805-smrt-v-aute-rizenem-ridicem-taxisluzby/

Reportáž o justičních omylech

10. 5. 2012

V něděli 6.5.2012 odvysílala TV NOVA v pořadu Střepiny reportáž u justičních omylech v ČR, ve které se k tématu, vedle jiných odborníků, vyjadřuje i advokát Petr Kočí z naší kanceláře.

TV NOVA, 6.5.2012: http://voyo.nova.cz/product/porady/28886-strepiny-6-5-2012

Osobnostní žaloba v kause Kočka v. Ďuričko

9. 4. 2012

Dne 4. dubna 2012 začal Městský soud v Praze projednávat osobnostní žalobu v kause Kočka v. Ďuričko, jíž se tři pozůstalí po zavražděném podnikateli Václavu Kočkovi ml. domáhají po jeho vrahu finanční satisfakce ve výši celkem 10 milionů korun. “Pokud jde o absolutní výši požadované satisfakce, ta odráží několik faktorů: brutalitu útoku žalovaného, to, že šlo o skutek spáchaný úmyslně, a v neposlední řadě i velmi dobré finanční postavení žalovaného, kdy o něco vyšší než běžně přiznávaná částka zadostiučinění splní vedle satisfakčního i sankční účel” uvedl Petr Kočí, zástupce žalobců.

TV NOVA, 4.4.2012: http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/duricka-zaluje-matka-kockovych-synu-chce-10-milionu-korun.html

http://voyo.nova.cz/product/zpravy/28355-televizni-noviny-4-4-2012 (cca 20:30 min)

Justiční omyl – případ Jana Šafránka

28. 2. 2012

O justičním omylu, v důsledku kterého byl devatenáctiletý Jan Šafránek, nyní zastupovaný Petrem Kočím, odsouzen za znásilnění, a to i přes to, že biologické expertizy zcela vylučovaly jeho vinu, jsme poprvé informovali v září loňského roku.

Nyní Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl o náhradě za vazbu a výkon trestu a přiznal panu Šafránkovi částku ve výši 366.000,- Kč. Zbytek požadované náhrady (ve výši cca 32 milionů korun), jímž má být odškodněna újma na žalobcově dobré pověsti, se bude projednávat zvlášť.

O případu jednoho z největší ch justičních omylů v historii samostatné České republiky informovala všechna hlavní média.

ČT24, 21.02.2011: www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/165225-nespravedlive-stihany-dostal-366-tisic-chce-pres-30-milionu/

TV Nova, 21.02.2011: tn.nova.cz/zpravy/domaci/stat-doplatil-366-tisic-muzi-ktereho-nepravem-poslal-do-vezeni-za-znasilneni.html

Novinky.cz, 21.02.2011: www.novinky.cz/krimi/259695-justicni-omyl-v-cesku-neznasilnil-presto-sedel-ale-miliony-zatim-nevysoudil.html

iDnes.cz, 21.02.2011: zpravy.idnes.cz/odsedel-si-rok-za-znasilneni-ktere-nespachal-soud-mu-priznal-366-tisic-1ia-/krimi.aspx?c=A120221_093601_krimi_cen

Aktualne.cz, 21.02.2011: aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=733945

iHned.cz, 21.02.2011: zpravy.ihned.cz/cesko/c1-54802850-muz-ktery-stravil-nepravem-rok-ve-vezeni-dostal-misto-milionu-statisice

Vyjádření advokáta Petra Kočího ve věci Lucie Šlégrové

14. 1. 2012

V návaznosti na zprávy, které se objevily v médiích ve věci postupu obhajoby v případě Lucie Šlégrové týkající se jedné z částí námitky podjatosti v této věci, považujeme za důležité uvést některá tvrzení na pravou míru.

Úvodem je nutné zdůraznit, že při výkonu advokacie mají oprávněné zájmy klienta přednost nejen před vlastními zájmy advokáta, ale i před jeho ohledem na jiné advokáty a další osoby. Pokud obžalovaná Lucie Šlégrová přišla s návrhem námitky podjatosti, obhájce ze své pozice pečlivě zvažoval, zda je z její strany oprávněné vznášet uvedené otázky.

Část námitky podjatosti spočívala v úvaze, že pokud by rodina znalce byla v období nacismu postižena holocaustem, mohl by být znalec podjatý v této konkrétní věci související s pravicovým extremismem. Nejde tak o uplatnění námitky nemožnosti osoby židovského původu vykonávat funkci znalce, jak některá média uvedla, ale o vznesení dotazu, zda osoba s určitými osobními historickými zkušenostmi, osoba, která si nese určité trauma, může být nestranným posuzovatelem otázky, jež se jí bytostně dotýká.

V historii i současnosti se s řešením podobného problému v demokratické společnosti lze opakovaně setkat. Například při Norimberských poválečných procesech nebyli soudci nebo generální žalobci vybíráni z osob postižených předchozí rasovou perzekucí třetí říše. Jako příklad ze současné doby mohou posloužit Mezinárodní trestní tribunály OSN (pro Rwandu, pro bývalou Jugoslávii) – i zde rozhodují soudci osobně nezatížení předchozí tragédií, soudci jiných národností.

Při podání námitky podjatosti vycházel obhájce i z vlastní osobní zkušenosti – sám cítil, že by s ohledem na historii jeho rodiny, postižené holocaustem, nebyl v otázce posuzování pravicového extremismu zcela objektivní, měl-li by vystupovat jako znalec či soudce.

Z výše uvedených důvodů dospěl Petr Kočí k závěru, že klientka je oprávněna popsanou námitku předložit soudu k posouzení, a bylo tak jeho povinností na pokyn klientky námitku podat.

S tímto postupem vyslovilo souhlas několik desítek advokátů, kteří po medializaci kauzy vyslovili Petru Kočímu podporu.

Komunističtí soudci - další úspěch u ÚS

22. 11. 2011

V kauze zveřejňování informací o soudcích, kteří ke dni 17.11.1989 byly členy KSČ, znovu rozhodoval Ústavní soud. Opět dal za pravdu našemu klientovi, panu Tomáši Pecinovi, a zrušil předchozí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, neboť tento soud při vydání napadeného rozsudku postupoval v rozporu s předchozím nálezem Ústavního soudu.

Ústavní soud zastává názor, podle něhož by měly být stěžovateli jím požadované informace o členství v KSČ poskytnuty, čemuž není způsobilé bránit ani tvrzení, že povinný subjekt jimi nedisponuje. Ústavní soud dal jasně najevo, že jeho rozhodnutí jsou závazná a není možné, aby je obecné soudy ignorovaly.

TV Prima, Zprávy, 22.11.2011, min. 9:30:
www.iprima.cz/videoarchiv/196816/2317/all

Justiční omyl – případ Jana Šafránka

8. 9. 2011

Reportáž o justičním omylu, v důsledku kterého byl devatenáctiletý Jan Šafránek odsouzen za znásilnění, a to i přes to, že biologické expertizy zcela vylučovaly jeho vinu. Teprve po osmnácti letech se podařilo prokázat pravdu a soudy pana Šafránka zprostily všech obvinění. V pořadu vystupuje jako obhájce pana Šafránka i advokát Petr Kočí z naší kanceláře.

ČT, Reportéři ČT, 08.08.2011:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240031/video/166453

Nestandardní postup hl. města Prahy při udělovaní registračních značek

27. 7. 2011

Klient se domáhal po Magistrátu hlavního města Prahy vydání auditu o přidělování registračních značek motorovým vozidlům. Magistrát odmítl tuto informaci poskytnout, avšak Ministerstvo vnitra mělo opačný názor a magistrátu přikázal žádost o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb. ve stanovené lhůtě vyřídit. Pražský magistrát odmítl respektovat toto rozhodnutí a nesplnil jej. Žadatel se proto obrátil na soud a ten poslal hlavní město do exekuce za účelem vymožení povinnosti vyřídit předmětnou žádost o informace.

ČT, 168 hodin, 10.04.2011:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/211411058250410/obsah/153949-prominentni-spz/

Komunističtí soudci

27. 7. 2011

V zastoupení Tomáše Peciny jsme se domáhali informace po Ministerstvu spravedlnosti a Vrchním soudu v Olomouci o tom, kteří ze soudců byli ke dni 17.11.1989 členy nebo kandidáty Komunistické strany Československa. Ve věci jsme byli úspěšní až u Ústavního soudu, který vyhověl naší stížnosti, a uvedl, že základní právo stěžovatele na informace a obecný zájem podporovat tuto svobodu tam, kde jde o otázky veřejného zájmu, převážilo v konkrétním případě nad zájmem subjektů údajů na ochranu – jejich tvrzeného – soukromí. V návaznosti na nález byly zveřejněny seznamy komunistických soudců a státních zástupců Ministerstvem spravedlnosti. Tento nález Ústavního soudu se stal Judikátem roku 2010 vyhlašovaný redakcí časopisu JURISPRUDENCE.

ČT, Události, 07.01.2011, min. 1:30 – 3:30:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/211411000100107/

Nestandardní postup ČAK při výběrovém řízení na dodavatele talárů

27. 7. 2011

ČAK uložila advokátům povinnost pořídit si stavovský oděv – talár „prostřednictvím objednávky u dodavatele stanoveného Českou advokátní komorou“. Tímto jediným dodavatelem, kterého ČAK vybrala, je společnost BLAŽEK PRAHA a.s. ČAK překročila rámec zákonného zmocnění a odebrala advokátům právo uzavřít ohledně dodání taláru smlouvu s dodavatelem dle jejich výběru a za finančních podmínek, jaké si sami zvolí. Ve věci byl podán podnět na zrušení předmětného usnesení ČAK, dále podnět ÚHOSu a dále byly podány návrhy kontrolním orgánům ČAKu k nápravě situace.

ČT, Události, 17.04.2011:
http://www.ct24.cz/domaci/121054-advokati-se-kvuli-talarum-prou-s-vlastni-komorou/

TV Nova, Televizní noviny, 05.02.2011:
http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/na-nove-talary-advokatu-uz-chodi-stiznosti.html

Demolice domu na Václavském náměstí

27. 7. 2011

Advokát naší kanceláře se vyjadřuje pro pořad Reportéři ČT k podivným okolnostem provázejícím rozhodování o demolici domu na Václavském náměstí.

ČT, Reportéři ČT, 06.06.2011:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240022/obsah/160040-demolice-domu-na-vaclavskem-namesti/