Články

Trestní stíhání Karla Randáka

Média obšírně informovala o trestním stíhání pana Karla Randáka, kterému je kladena za vinu účast na zveřejnění výše platu a odměn vysoké státní úřednice (např. zde, zdezde).

Proti obvinění podal Karel Rándák stížnost a uvedl, že každý právo na informace o příjmech zaměstnanců státní správy dle zákona o svobodném přístupu k informacím (jak judikoval Nejvyšší správní soud). Vytýkané jednání tak není zákonem zakázané a nemůže být trestným činem.

Petr Kočí, obhájce Karla Randáka, dodává: „Není mi jasné, jak by zveřejněným pravdivých údajů o výši platu a odměn mohla být u státního úředníka způsobena vážná újma, o které hovoří policie. Pokud byl plat vyplacen za skutečně odvedenou práci a ve standardní výši, v jaké je vyplácen jiným úředníkům ve srovnatelných pozicích, pak toto zveřejnění není vůbec způsobilé vyvolat následky uvedené policejním orgánem. Pokud by byl plat vyplacen za podmínek jiných než výše uvedených, neměl by to být pan Randák, kdo by se měl stát předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení.“

Vstupte