Články

Komunističtí soudci

V zastoupení Tomáše Peciny jsme se domáhali informace po Ministerstvu spravedlnosti a Vrchním soudu v Olomouci o tom, kteří ze soudců byli ke dni 17.11.1989 členy nebo kandidáty Komunistické strany Československa. Ve věci jsme byli úspěšní až u Ústavního soudu, který vyhověl naší stížnosti, a uvedl, že základní právo stěžovatele na informace a obecný zájem podporovat tuto svobodu tam, kde jde o otázky veřejného zájmu, převážilo v konkrétním případě nad zájmem subjektů údajů na ochranu – jejich tvrzeného – soukromí. V návaznosti na nález byly zveřejněny seznamy komunistických soudců a státních zástupců Ministerstvem spravedlnosti. Tento nález Ústavního soudu se stal Judikátem roku 2010 vyhlašovaný redakcí časopisu JURISPRUDENCE.

ČT, Události, 07.01.2011, min. 1:30 – 3:30:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/211411000100107/

Vstupte