Články

Spor Pavla Hasenkopfa proti prezidentu Miloši Zemanovi

Dnešního dne bylo skončeno řízení o žalobě Pavla Hasenkopfa podané proti Miloši Zemanovi, Vratislavu Mynářovi a Kanceláři prezidenta republiky. Žalobou se Pavel Hasenkopf, zastoupený Petrem Kočím, domáhal ochrany proti tvrzením žalovaných o tom, že by měl být autorem prezidentské amnestie vyhlášené 01.01.2013. Hrad se žalobcem uzavřel smír.

“Považujeme za veliký úspěch, že se Kancelář prezidenta republiky rozhodla přistoupit na navržený smír a zavázala se uvést na pravou míru nepravdivé výroky prezidenta Miloše Zemana”, uvedl k věci Petr Kočí.

O případu podrobně informovala média (zde, zde, zde, zde, zdezde).

Vstupte