Články

Spor Pavla Hasenkopfa proti prezidentu Miloši Zemanovi

Dnešního dne začal Městský soud v Praze projednávat žalobu Pavla Hasenkopfa, kterou podal proti Miloši Zemanovi, Vratislavu Mynářovi a Kanceláři prezidenta republiky.

Žalobou se Pavel Hasenkopf, zastoupený Petrem Kočím, domáhá ochrany proti tvrzením žalovaných o tom, že by měl být autorem prezidentské amnestie vyhlášené 01.01.2013.

Poté, kdy soudkyně seznámila strany se svým předběžným názorem, poskyla stranám možnost věc řešit smírem. Další jednání je nařízeno na 25.08.2014.

O věci informovala v reportáži ČTdalší média.

Vstupte