Články

Karel Randák pravomocně zproštěn obžaloby

Dnes rozhodoval Městský soud v Praze o odvolání státního zástupce proti rozsudku ve věci Karla Randáka, který byl spolu s další obviněnou obžalován pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji. Toho se měli společně dopustit zveřejněním informací o výši platu Jany Nagyové (dnes Nečasové).

Senát soudce JUDr. Jaroslava Pytlouna odvolání státního zástupce zamítl, a potvrdil tím výrok Obvodního soudu pro Prahu 1, v rámci něhož byli oba obžalovaní zcela zproštěni obžaloby. Soudkyně soudu prvního stupně JUDr. Dana Šindelářová došla v říjnu loňského roku ke stejnému závěru, jako došel dnes Městský soud: jednání uvedené v obžalobě není trestným činem.

O případu informovala i média (ČT, Nova, idnes.cz, ihned.cz).

Vstupte