Články

Justiční omyl - případ Jana Šafránka

V návaznosti na předchozí informace v případu pana Šafránka zveřejňujeme konečné rozhodnutí soudu. Vzhledem k tomu, že žádná ze stran nepodala odvolání, nabyl rozsudek právní moci. Přiznané plnění je dle našich informací doposud nejvyšší částkou, kterou Česká republika hradila jako náhradu za nemajetkovou újmu.

Vstupte