Články

Nestandardní postup hl. města Prahy při udělovaní registračních značek

Klient se domáhal po Magistrátu hlavního města Prahy vydání auditu o přidělování registračních značek motorovým vozidlům. Magistrát odmítl tuto informaci poskytnout, avšak Ministerstvo vnitra mělo opačný názor a magistrátu přikázal žádost o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb. ve stanovené lhůtě vyřídit. Pražský magistrát odmítl respektovat toto rozhodnutí a nesplnil jej. Žadatel se proto obrátil na soud a ten poslal hlavní město do exekuce za účelem vymožení povinnosti vyřídit předmětnou žádost o informace.

ČT, 168 hodin, 10.04.2011:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/211411058250410/obsah/153949-prominentni-spz/

Vstupte