Články

Cookies a IP adresy jako osobní údaje

Na serveru Lupa byl dnes publikován článek nazvaný „Jsou cookies nebo IP adresa vždy osobním údajem?“, jehož autorem je advokát z naší advokátní kanceláře Josef Aujezdský. Jak již samotný název naznačuje, článek se zabývá problematikou cookies a IP adres z pohledu regulace v oblasti ochrany osobních údajů, a to i v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Patrick Breyer vs. Německo (C-582/14).

Vstupte