Články

Vyjádření advokáta Petra Kočího ve věci Lucie Šlégrové

V návaznosti na zprávy, které se objevily v médiích ve věci postupu obhajoby v případě Lucie Šlégrové týkající se jedné z částí námitky podjatosti v této věci, považujeme za důležité uvést některá tvrzení na pravou míru.

Úvodem je nutné zdůraznit, že při výkonu advokacie mají oprávněné zájmy klienta přednost nejen před vlastními zájmy advokáta, ale i před jeho ohledem na jiné advokáty a další osoby. Pokud obžalovaná Lucie Šlégrová přišla s návrhem námitky podjatosti, obhájce ze své pozice pečlivě zvažoval, zda je z její strany oprávněné vznášet uvedené otázky.

Část námitky podjatosti spočívala v úvaze, že pokud by rodina znalce byla v období nacismu postižena holocaustem, mohl by být znalec podjatý v této konkrétní věci související s pravicovým extremismem. Nejde tak o uplatnění námitky nemožnosti osoby židovského původu vykonávat funkci znalce, jak některá média uvedla, ale o vznesení dotazu, zda osoba s určitými osobními historickými zkušenostmi, osoba, která si nese určité trauma, může být nestranným posuzovatelem otázky, jež se jí bytostně dotýká.

V historii i současnosti se s řešením podobného problému v demokratické společnosti lze opakovaně setkat. Například při Norimberských poválečných procesech nebyli soudci nebo generální žalobci vybíráni z osob postižených předchozí rasovou perzekucí třetí říše. Jako příklad ze současné doby mohou posloužit Mezinárodní trestní tribunály OSN (pro Rwandu, pro bývalou Jugoslávii) – i zde rozhodují soudci osobně nezatížení předchozí tragédií, soudci jiných národností.

Při podání námitky podjatosti vycházel obhájce i z vlastní osobní zkušenosti – sám cítil, že by s ohledem na historii jeho rodiny, postižené holocaustem, nebyl v otázce posuzování pravicového extremismu zcela objektivní, měl-li by vystupovat jako znalec či soudce.

Z výše uvedených důvodů dospěl Petr Kočí k závěru, že klientka je oprávněna popsanou námitku předložit soudu k posouzení, a bylo tak jeho povinností na pokyn klientky námitku podat.

S tímto postupem vyslovilo souhlas několik desítek advokátů, kteří po medializaci kauzy vyslovili Petru Kočímu podporu.

Vstupte