Články
Právo IT
Sdílet

Právní otázky spojené s přijímáním Bitcoinů

Partner
27. 11. 2016
3 minuty čtení

S ohledem na postupné rozšiřování tzv. kryptoměn – zejména Bitcoinů – do podnikatelské praxe v České republice přinášíme základní informace o jejich právní povaze a o některých daňových otázkách souvisejících s jejich přijímáním.

Právní povaha Bitcoinů

Česká národní banka vydala v únoru letošního roku své stanovisko nazvané „Obchodování s bitcoiny“. Zaujala v něm názor, že obchodování s Bitcoiny nevyžaduje povolení ČNB (takové povolení ČNB ani nemůže udělit) a nepodléhá dohledu ČNB. Dále došla k závěru, že povolení ČNB není potřebné ani k přijímání úhrad zboží a služeb prostřednictvím Bitcoinů. Současně však upozornila, že soustavné odmítání tuzemských bankovek a mincí by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu ohrožování oběhu tuzemských peněz podle § 239 trestního zákoníku, který stíhá toho, kdo bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze.

Bitcoiny tedy nelze považovat za bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze, nejde vůbec o peněžní prostředky ve smyslu zákona o platebním styku (zákon č. 124/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Nákup, prodej či jiná transakce s Bitcoiny na vlastní účet nepředstavuje žádnou z platebních služeb. V případě směny (resp. nákupu) Bitcoinů za české koruny nebo jinou měnu také nejsou splněny znaky směnárenského obchodu ve smyslu zákona o směnárenské činnosti.

S výše uvedeným právním názorem vysloveným ČNB se lze ztotožnit. K Bitcoinům je tak, s trochou zjednodušení, nutno přistupovat jako k jakémukoliv jinému zboží, tedy jako k nepeněžitému plnění. Obchody, při nichž je placeno Bitcoiny, lze pak přirovnat ke směně zboží – tzv. barteru.

Daňová povinnost

Z pohledu daňového je především nutné připomenout, že i daňové předpisy pracují s pojmem nepeněžitého plnění. Takováto plnění zásadně podléhají daním.

Pro příklad lze uvést odkaz na ustanovení zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dle kterého se příjmem rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou. Takovýto nepeněžní příjem je pak nutné pro účely daně z příjmů ocenit. Příjmy získané směnou se posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. Rovněž dle zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se úplatou rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně.

Pokud se nějaký subjekt rozhodne přijímat za své zboží a služby Bitcoiny, lze doporučit předem konzultovat související daňové a účetní otázky s daňovým poradcem či účetním.

I při přijímání Bitcoinů je pak samozřejmě nezbytné učinit veškerá opatření proti praní špinavých peněz, která právní předpisy ukládají (tzv. AML opatření).

Petr Kočí

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 10/2014 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Právo IT

Rozhodnutí ve věci C‑311/18 – Schrems II – předávání osobních údajů do USA

21. 8. 2022

>
Právo IT

Modernizační směrnice – on-line platformy

8. 6. 2022

>