Články
Právo IT
Sdílet

Uvádění měrných cen zboží na internetu

advokátka
31. 3. 2017
3 minuty čtení

V návaznosti na podněty obchodníků se v tomto oběžníku budeme stručně zabývat problematikou uvádění cen výrobků při jejich nabízení a prodeji v prostředí internetu, a to zejména povinností uvádět tzv. měrné ceny spolu s prodejní cenou, jež se vztahuje i na internetové obchody.

Na případy smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem se obecně užije ustanovení § 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), které v odstavci 2 písm. c) stanoví povinnost podnikatele sdělit spotřebiteli mimo jiné cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků. Dále jsou dle ustanovení § 1814 NOZ zakázána ujednání, která odkládají určení ceny až na dobu plnění anebo umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit.

Zákon o ochraně spotřebitele v ustanovení § 12 stanoví povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně spotřebiteli zpřístupnit a odkazuje přitom na zákon č. 526/1990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“). Právě zákon o cenách v ustanovení § 13 ukládá podnikateli (prodávajícímu) povinnost označit balené výrobky jak cenou baleného výrobku (tzv. prodejní cenou), tak i cenou za měrnou jednotku množství výrobku (tzv. měrnou cenou). Měrnou jednotkou množství se dle zákona rozumí 1 kilogram, 1 litr, 1 metr a dále 1 metr čtvereční nebo krychlový, pokud není stanoveno jinak. Nicméně v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo povaze výrobku lze jako měrnou jednotku množství uvádět např. 1 kus, 100 gramů, 100 mililitrů atd.

Povinnost uvádět prodejní i měrnou cenu výrobků se však dle ustanovení § 13 odst. 7 zákona o cenách vztahuje pouze na balené potravinářské výrobky, které jsou označeny údajem o množství, objemu či hmotnosti výrobku a dále na druhy nepotravinářských výrobků dle zvláštního právního předpisu (tím byla vyhláška č. 330/2000 Sb., jež byla v roce 2009 zrušena). Z toho vyplývá, že tato povinnost prodávajícímu zůstává pouze u balených potravinářských výrobků, nevztahuje se na léčiva nebo tabákové výrobky (prodej a značení tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních), ani na nepotravinářské výrobky.

Na závěr uvádíme, že nedodržením povinnosti označovat výrobky jejich prodejní i měrnou cenu se podnikatel dopouští správního deliktu dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách, za nějž mu může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Kontrolu provádí a případnou pokutu ukládá Specializovaný finanční úřad.

Barbora Chvalinová
Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 1/2015 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Právo IT

Rozhodnutí ve věci C‑311/18 – Schrems II – předávání osobních údajů do USA

21. 8. 2022

>
Právo IT

Modernizační směrnice – on-line platformy

8. 6. 2022

>