Právní služby
Bankovnictví a finanční služby

Bankovnictví a finanční služby

Poradenství v oblasti bankovnictví a finančních služeb je jednou z klíčových profilací naší advokátní kanceláře. Klientům jsme v této oblasti radili též v mnoha případech, které vyžadovaly inovativní či nestandardní koncepty řešení.

V rámci této oblasti poskytujeme služby zejména bankám, leasingovým společnostem a nebankovním poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru či poskytovatelům platebních služeb licencovaných Českou národní bankou. Mezi naše klienty však patří i další subjekty, jejichž podnikatelská činnost je regulována zvláštními právními předpisy, a kteří podléhají dozoru České národní banky – např. zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění. V této oblasti nabízíme komplexní právní služby, tedy nejen poradenství v oblasti regulatoriky, ale např. též zajištění úvěrové dokumentace či asistenci při správě a vymáhání pohledávek. Klienty pravidelně zastupujeme také v soudních řízeních, v insolvenčních řízeních a v řízeních před Českou národní bankou a při jednáních s dalšími příslušnými správními orgány.

V oblasti Banking & Finance máme významné zkušenosti kupříkladu s následujícími úkony:

  • vyhotovení úvěrové dokumentace, obchodních podmínek či jiné související dokumentace
  • vyřízení příslušné licence u České národní banky či jiného regulátora v případě, že bude pro realizaci zamýšleného projektu nutná
  • právní pomoc v oblasti compliance či v případě výkonu dozoru ze strany České národní banky a dalších regulátorů
  • správa a vymáhání pohledávek
  • zastupování v insolvenčních řízeních
  • zastupování před finančním arbitrem
  • komplexní řešení v oblasti AML/CFT
  • komplexní řešení pro elektronickou autorizaci osob
  • komplexní řešení problematiky ochrany osobních údajů (GDPR)

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás