Právní služby
Digitální služby

Digitální služby

Poskytujeme právní poradenství podnikatelům nabízejícím služby prostřednictvím webových či mobilních aplikací, a to včetně případů zavádění inovativních či nestandardních konceptů modelů takových služeb.

Máme rozsáhlé zkušenosti jak s obchodními modely zaměřenými na spotřebitele, tak i s obchodními modely cílenými na podnikatele. Rádi Vám také poskytneme právní podporu při realizaci strategických rozhodnutí, včetně vyhotovování smluvní dokumentace pro vývoj webové služby (smlouvy s vývojáři software) či pro její „převod“, včetně dalšího nakládání s jednotlivými složkami (doménová jména, databáze, práva k počítačovým programům, práva ke grafickému rozhraní). V praxi řešíme i související otázky z oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), regulace zasílání obchodních sdělení či ukládání tzv. cookies.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v této oblasti zahrnují zejména následující úkony:

  • právní pomoc při strategickém rozhodování o podobě digitální služby
  • vyhotovení obchodních podmínek a jiné související dokumentace
  • komplexní řešení problematiky ochrany osobních údajů (GDPR)
  • příprava dokumentace ohledně vývoje počítačových programů sloužících pro poskytování digitálních služeb
  • poradenství při převodu webové služby na třetí osobu, včetně přípravy smluvní dokumentace
  • řešení otázek souvisejících s odpovědností za obsah ukládaný uživateli
  • zajišťování poradenství ohledně regulace v oblasti platebních systémů
  • poskytování poradenství v oblasti autorskoprávní a v oblasti ochrany databází

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás