Právní služby
Fintech (finanční technologie)

Fintech (finanční technologie)

Naše advokátní kancelář disponuje řadou zkušeností s poskytováním právních služeb v oblasti finančních technologií, a to včetně řešení nestandardních či inovativních zadání.

V této oblasti jsme realizovali řadu zajímavých projektů. Kupříkladu jsme poskytovali právní služby jedné z prvních českých peer to peer (P2P) investičních platforem či společnosti zabývající se dodávkou AML řešení pro povinné osoby. Naše klienty jsme v této oblasti zastupovali v řízeních před Českou národní bankou a při jednáních s dalšími příslušnými správními orgány.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v této oblasti zahrnují zejména následující úkony:

  • vyhotovení právních analýz zamýšleného projektu
  • založení společnosti, včetně nastavení interních mechanismů a předpisů
  • vytváření obchodních podmínek a jiné související dokumentace
  • vyřízení příslušné licence u České národní banky či jiného regulátora v případě, že bude pro realizaci zamýšleného projektu nutná
  • právní pomoc v oblasti compliance či v případě výkonu dozoru ze strany České národní banky a dalších regulátorů
  • zastupování před finančním arbitrem
  • komplexní řešení v oblasti AML/CFT
  • komplexní řešení pro elektronickou autorizaci osob
  • komplexní zpracování problematiky ochrany osobních údajů (GDPR)
  • komplexní řešení ochrany software a dalších práv duševního vlastnictví

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás