Právní služby
IT právo, E-komerce, Duševní vlastnictví

IT právo, E-komerce, Duševní vlastnictví

Licenční smlouvy k software, obchodní podmínky při distribuci software, při provozování webových služeb či e-shopů (elektronických obchodů), právní problematika informačních systémů, distanční smlouvy uzavírané při on-line prodeji, odpovědnostní vztahy související se software, poradenství v oblasti GNU/GPL, ochrana know-how, ochrana informací, autorskoprávní problematika a nekalá soutěž v prostředí internetu, doménové spory, pořádání marketingových soutěží.

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás