Právní služby
Mediální služby

Mediální služby

Naše právní služby využívají také média a mediální poskytovatelé. Zabýváme se nejen přímo problematikou regulace médií, ale také dalšími návaznými oblastmi, zejména ochranou spotřebitele či regulací reklamy.

V rámci této oblasti poskytujeme služby jak tradičním provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání, tak poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (service on demand). Mezi naše klienty nicméně patří i mediální agentury, provozovatelé informačních serverů, či podnikatelé, jejichž činnost podléhá dozoru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání – například zadavatelé obchodních sdělení. Naše klienty pravidelně zastupujeme v řízeních před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, a to včetně licenčních řízení. Naše praxe v tomto sektoru však nepokrývá pouze oblast veřejnoprávní regulace, ale našim klientům poskytujeme právní podporu i v rámci jejich podnikatelského styku v této oblasti. V této souvislosti jsme připravovali např. smlouvy o šíření vysílání či smlouvy o poskytování vysílacího času.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v této oblasti zahrnují zejména následující úkony:

  • vyřízení příslušné licence u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání či jiného regulátora v případě, že bude pro realizaci zamýšleného projektu nutná
  • právní pomoc v oblasti compliance či v případě výkonu dozoru ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a dalších regulátorů
  • vyhotovení obchodních podmínek a jiné související dokumentace v oblasti médií
  • vyhotovení právních analýz z hlediska přípustnosti obsahu obchodních sdělení

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás