Právní služby
Neziskové organizace a spolky

Neziskové organizace a spolky

Naše advokátní kancelář dlouhodobě poskytuje právní poradenství neziskovým organizacím, spolkům, nadacím a nadačním fondům. Mezi naše klienty patří velké sportovní svazy či nadační fondy podporující vědu nebo boj proti korupci. Své služby dále poskytujeme Asociaci pro elektronickou komerci (APEK) a Asociácii slovenských inkasných spoločností (ASINS). Pomáháme i mnoha různým zájmovým spolkům nebo společenstvím vlastníků jednotek.

Klientům v této oblasti zejména pomáháme s jejich běžnými provozními záležitostmi, a to od vymáhání pohledávek až po revidování smluvní dokumentace. Těmto neziskovým organizacím taktéž zajišťujeme jejich statusové záležitosti, včetně zajišťování změn zápisů v relevantních veřejných rejstřících či změny v zakladatelských jednáních.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v této oblasti zahrnují zejména následující úkony:

  • zakládání spolků, nadací, nadačních fondů, společenství vlastníků jednotek
  • změny zakladatelského jednání
  • změny statutárních orgánů
  • změny zápisů ve veřejných rejstřících
  • vyhotovení či revize smluvní dokumentace
  • komplexní řešení problematiky ochrany osobních údajů (GDPR)

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás