Právní služby
Právo obchodních společností a družstev

Právo obchodních společností a družstev

Zakládání, přeměny, rušení a likvidace obchodních společností, příprava jmenování a odvolání orgánů, změny sídla společnosti, převody obchodních podílů a akcií, převody členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, zvyšování či snižování základního kapitálu, fúze společností, rozdělení společnosti, změna právní formy společnosti, příprava zápisů z valných hromad, členských schůzí, zápisy do obchodního rejstříku, dispozice s podnikem, podnikání zahraničních osob v ČR - zakládání jejich organizačních složek či dceřiných společností, zrušení a likvidace.

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás