Právní služby
Právní vztahy k nemovitostem

Právní vztahy k nemovitostem

Úplatné i bezplatné převody nemovitostí, věcná práva k věci cizí – zástavy a věcná břemena, úprava právních vztahů v období mezi uzavřením smlouvy a zápisem vkladu práva, problematika nájmu bytů a nebytových prostor, úprava práv při výstavbě nemovitostí, právní poradenství týkající se hypotečního či jiného úvěrování.

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás