Právní služby
Právo autorské a práva související s právem autorským

Právo autorské a práva související s právem autorským

Osobnostní a majetková práva autora a jejich výkon, práva výkonných umělců, práva výrobce zvukového či obrazově zvukového záznamu, licenční smlouvy, odpovědnostní vztahy, nároky z porušení autorského práva, nároky z porušení práva souvisejícího s právem autorským, databáze.

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás