Právní služby
Právo k ochranným známkám

Právo k ochranným známkám

Registrace národních, komunitárních i mezinárodních ochranných známek, zastupování v průzkumném i námitkovém řízení před ÚPV i EUIPO, zastupování v řízení o neplatnost ochranné známky či v řízení o návrh na zrušení ochranné známky, zastupování před soudy při zásahu do práv k ochranné známce.

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás