Právní služby
Právo občanské

Právo občanské

Věcná práva včetně sporů o vlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, závazkové vztahy (smlouvy, náhrada škody, zajištění závazků), dědictví, zastupování u soudů, opravné prostředky, výkon rozhodnutí a exekuce, rozhodčí řízení.

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás