Právní služby
Právo pracovní

Právo pracovní

Vyhotovování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele, změna pracovního poměru, přeložení zaměstnance, právní úkony související s ukončením pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, problematika diskriminace, Evropská rada zaměstnanců.

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás