Právní služby
Právo správní

Právo správní

Správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy, problematika elektronického podpisu, ochrana osobních údajů, svobodný přístup k informacím, přestupky a jiné správní delikty, pobyt občanů EU v ČR, registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, povolení ke zprostředkovávání zaměstnání.

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás