Právní služby
Právo trestní

Právo trestní

Právní pomoc před zahájením trestního stíhání, trestní obhajoba, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, rozhodování o osvědčení se ve zkušební lhůtě, zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů, příprava trestního oznámení, stížnosti

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás