Právní služby
Rodinné právo

Rodinné právo

Úprava budoucích majetkových vztahů před uzavřením manželství, vztahy mezi manžely, rozvod manželství, rodičovská zodpovědnost, problematika výchovy a výživy nezletilého dítěte, určování otcovství, osvojení, vypořádání společného jmění manželů dohodou či soudem.

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás