Právní služby
Software

Software

Naše advokátní kancelář již od svého vzniku patří mezi přední poskytovatele právních služeb v oblasti vývoje a distribuce počítačových programů. Pomáháme ošetřovat problematiku související s vývojem standardizovaných software produktů i aplikací vyvíjených na zakázku, včetně aplikací pro mobilní zařízení. Speciální kategorií je pak poradenství související s vývojem Open Source Software a freeware.

Máme zkušenosti s přípravou komplexní dokumentace související s vývojem a distribucí software. V oblasti distribuce software se nejčastěji jedná o licenční, distribuční, podlicenční či servisní smlouvy, včetně přípravy smluvních dokumentů pro nestandardní modely těchto služeb. V řadě případů jsme vyhotovovali také obchodní podmínky pro poskytování počítačových programů formou SaaS (software as a service).

Naše zkušenosti v této oblasti zahrnují zejména následující úkony:

  • vyhotovení smluv s vývojáři software (v pracovněprávním vztahu či s externisty)
  • vyhotovování smluvní dokumentace pro distribuci software, včetně licenčních smluv, licenčních podmínek a servisních smluv
  • vyhotovování obchodních podmínek pro poskytování počítačových programů formou SaaS
  • vyhotovování distribučních smluv
  • poskytování poradenství při převodu softwarových projektů, včetně přípravy smluvní dokumentace
  • vyhotovování či revize smluvní dokumentace v případě software vyhotovovaného na zakázku či v případě provádění customizace software, včetně aplikací pro mobilní zařízení
  • posuzování otázek souvisejících s autorskoprávními aspekty, včetně zastupování v soudních řízeních

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás