Právní služby
Start-upy & rizikový kapitál

Start-upy & rizikový kapitál

Právní poradenství začínajícím či rychle se rozvíjejícím společnostem v oblasti vývoje software, poskytování digitálních služeb či Fintechu, je další z klíčových oblastí našeho zájmu. Někteří naši klienti prošli za dobu naší spolupráce tak dynamickým vývojem, že se stali z malých začínajících start-upů velkými hráči na trhu. V návaznosti na potřeby tohoto sektoru se zaměřujeme také na právní problematiku související s venture capital, a to zejména při akvizicích podílů v nadějně se rozvíjejících společnostech.

Start-upům pomáháme již od úplného začátku realizace podnikatelského záměru. Poskytujeme poradenství s výběrem struktury společnosti vhodné pro jejich záměr a pomáháme ošetřit vztahy uvnitř těchto společností, čímž předcházíme budoucím konfliktním situacím a přispíváme k plynulému růstu. V dalších fázích pomáháme s definicí a právním zajištěním nabízené služby či produktu. V neposlední řadě pomáháme při jednotlivých investičních kolech, a to především v nastavení vztahů mezi zakladateli a novými investory či při závěrečném prodeji společnosti (exitu).”.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v této oblasti zahrnují zejména následující úkony:

  • založení společnosti, včetně nastavení interních mechanismů a předpisů
  • vyhotovení kompletní smluvní dokumentace týkající se služeb či jiného produktu start-upu
  • právní poradenství při vstupu investorů v jednotlivých investičních kolech
  • právní poradenství při joint-venture projektech
  • právní poradenství při akvizicích podílů ve start-upech ze strany investorů
  • právní poradenství při prodeji společnosti
  • administrace fúzí, rozdělení nebo jiných typů přeměn, a to včetně přeshraničních přeměn
  • komplexní řešení problematiky ochrany osobních údajů (GDPR)

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás