Právní služby
Výrobní podniky

Výrobní podniky

Poskytujeme komplexní právní poradenství výrobním podnikům. Máme rozsáhlé zkušenosti se specifiky výrobního sektoru, od financování, dodavatelsko-odběratelských vztahů přes asistenci v pracovně-právních otázkách, při korporátní agendě až po compliance management.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v této oblasti zahrnují především následující úkony:

  • vypracování a revize smluvní dokumentace
  • asistence při organizaci valných hromad, změny v orgánech společnosti atd.
  • právní poradenství v oblasti pracovního práva
  • právní poradenství v oblasti compliance
  • zastupování při soudních jednáních
  • správa a vymáhání pohledávek
  • právní poradenství při fúzích a akvizicích

Praha - Bratislava

Naše služby najdete v Praze
a Bratislavě, navštivte nás.

Kontaktujte nás