Novinky

Co jsou to osobní údaje?

23. 8. 2017
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku 1/2016 jsme započali náš trojdílný seriál věnující se problematice předávání osobních údajů. Tento úvodní příspěvek byl konkrétně věnován vymezení pojmu osobní údaj. Připomínáme, že v této oblasti nenastanou výrazné změny ani v souvislosti s plánovaným nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Právní oběžník je naší advokátní kanceláří připravován každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).