Novinky

Novinky

Archiv novinek z činnosti naší kanceláře.

26. 5. 2024

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR – elektronicky uzavírané pracovněprávní smlouvy

V právním oběžníku č. 09/2024 jsme se věnovali rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 21 Cdo 2061/2021. Soud konkrétně řešil v tomto případě právní otázku, zda může platně dojít k uzavření platné dohody zaměstnance a zaměstnavatele, …

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR – elektronicky uzavírané pracovněprávní smlouvy

26. 5. 2024

V právním oběžníku č. 09/2024 jsme se věnovali rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 21 Cdo 2061/2021. Soud konkrétně řešil v tomto případě právní otázku, zda může platně dojít k uzavření platné dohody zaměstnance a zaměstnavatele, …

Rozhodnutí NSS k pojmu „prodej“ v zákoně o prodejní době

28. 4. 2024

V právním oběžníku č. 08/2022 jsme se věnovali rozsudku Nejvyššího správního soudu, který se zabýval výkladem ustanovení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů. Podstatou celé …

Návody k použití

28. 3. 2024

Novelizace občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele účinná od 6. ledna 2023 přinesla mimo jiné také odlišnou právní úpravu v oblasti návodů k použití (v rámci informačních povinností obchodníka vůči spotřebiteli). Tento …

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

V právním oběžníku č. 5/2022 jsme se věnovali plánovaného rozšíření rozsahu dozorové činnosti České obchodní inspekce, ke kterému následně došlo s účinností k 6. lednu 2023 v návaznosti na přijetí novely občanského zákoníku a novely zákona …

Odměňování kreativních profesí

28. 1. 2024

Od ledna roku 2023 platí v České republice nová zákonná pravidla pro odměňování kreativních profesí. Z naší strany jsme se tomuto tématu blíže věnovali v článku, který byl původně publikován v rámci portálu Marketing Journal. Autorem tohoto …

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) ohledně tzv. objednávkového tlačítka

30. 12. 2023

Ještě před tím než byla tzv. tlačítková novela provedena do právního řádu České republiky, dostala se předmětná problematika na přetřes před Soudním dvorem Evropské unie. Konkrétně šlo o rozhodnutí ve věci Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21), …

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

V rámci právního oběžníku č. 02/2022 jsme se blíže věnovali rozsudku Soudního dvora EU, v rámci kterého byly řešeny předběžné otázky položené Nejvyšším soudem Litvy ohledně výkladu některých ustanovení směrnice o právech spotřebitelů. Podle …

Vyřizování reklamací po novele zákona o ochraně spotřebitele

5. 11. 2023

K 6. lednu 2023 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele prřipravovaná i v souvislosti s přijetím tzv. harmonizační směrnice. V rámci právního oběžníku č. 11/2021 vyhotoveného pro Asociaci pro elektronickou komerci jsme se této …

2023 EMEA Regional Meeting

6. 10. 2023

Naši advokáti se zúčastnili konference mezinárodní asociace Mackrell International, jež se uskutečnila ve městě Vejle. Pořadatelem této regionální konference byla dánská advokátní kancelář Codex advokater. Setkání se přímo dotklo otázek …

Rozhodnutí NSS - zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

4. 9. 2023

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky k zákonu č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě se v právním oběžníku č. 10/2021 blíže věnoval náš kolega Jiří Moravec. Konkrétně se tento rozsudek zabýval …

Náhrada nákladů souvisejících s reklamací

6. 8. 2023

Právní oběžník č. 09/2021 připravovaný pravidelně pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme věnovali problematice náhrady nákladů souvisejících s reklamací (náhrady nákladů souvisejících s uplatněním práva z …

Rozsudek – automatické přidání zboží do košíku v eshopu

20. 7. 2023

V právním oběžníku 8/2011 jsme se blíže zabývali rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2021, čj. 15 A 8/2019-49, který řešil otázku automatického přidávání zboží do košíku internetovým obchodníkem. Česká obchodní inspekce označila …

Zastupování klienta při akvizici montrealské společnosti zabývající vývojem systému umělé inteligence

10. 6. 2023

S potěšením oznamujeme, že MKA Nosko společně s kanadskou advokátní kanceláří PFD Lawyers poskytovala právní poradenství jednomu z našich klientů při akvizici montrealské společnosti zabývající se vývojem systému v oblasti umělé …

Nová regulace odměňování kreativních profesí

20. 5. 2023

Od ledna roku 2023 platí v České republice nová zákonná pravidla pro odměňování kreativních profesí. Na serveru M-Journal byl publikován náš nový článek, který se touto problematikou podrobněji zabývá, a to i v kontextu Směrnice Evropského …

Práva spotřebitele v případě vad věci (reklamace) - nová úprava

16. 4. 2023

V právním oběžníku č. 07/2021 jsme se blíže věnovali novému znění těch ustanovení občanského zákoníku, která upravují práva spotřebitele z odpovědnosti za vady věci. V době přípravy tohoto článku se sice jednalo pouze o legislativní návrh, …

Smlouva o poskytování digitálního obsahu

18. 3. 2023

Novela občanského zákoníku, jež nabyla účinnosti 6. ledna 2023, přinesla do českého právního řádu nový smluvní typ - smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Ještě před samotným přijetím této novelizace jsme se této problematice blíže …

Evidence skutečných majitelů

3. 3. 2023

V právním oběžníku č. 02/2021 se náš kolega Ondřej Bahník zabýval novou úpravou v oblasti evidence tzv. skutečných majitelů, kterou přinesl do českého právního řádu zákon č. 37/2021 Sb. Tato regulace vstoupila v účinnost k 1. červnu 2021, …

Informační povinnost o nemožnosti odstoupení od smlouvy spotřebitelem

21. 1. 2023

Již s velkým předstihem jsme se zabývali jednotlivými body nedávné novelizace občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, jež nabyla účinnosti 6. ledna 2023. Jedním s takových témat byla i problematika zapracování ustanovení čl. 6 …

PF 2023

23. 12. 2022

Děkujeme všem našim klientům a spolupracovníkům za projevenou důvěru v uplynulém roce, přejeme do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů. Naši tradiční novoročenku, tentokráte v psychoanalytickém duchu, naleznete zde.

Tlačítko „objednávka zavazující k platbě“

3. 12. 2022

Tzv. tlačítková novela se již pár let „řítí“ do českého právního řádu. Problematice, které dala této novelizaci své jméno, jsme se podrobněji věnovali před 2 lety v právním oběžníku č. 12/2020. Příspěvek tedy pochází ještě z doby před …

Nařízení o jednotném trhu digitálních služeb

5. 11. 2022

Došlo ke zveřejnění finálního znění nařízení o jednotném trhu digitálních služeb (Digital Services Act) v Úředním věstníku Evropské Unie. Cílem přijatého nařízení je zajistit správné fungování jednotného trhu, a to v souvislosti s …

Plánovaná novela zákoníku práce

22. 10. 2022

Dne 12.09.2022 byl zveřejněn a do mezirezortního připomínkového řízení odeslán návrh novely zákoníku práce. Klíčové změny, které by měla novela přinést, se dotýkají zejména úpravy informování o obsahu pracovního poměru a elektronického …

Dvě rozhodnutí SDEU ohledně odstoupení od smlouvy spotřebitelem

24. 9. 2022

V právním oběžníku č. 10/2020 jsme se blíže věnovali dvěma rozsudkům Soudního dvora Evropské unie v oblasti odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem bez uvedení důvodu. Konkrétně šlo o rozsudky ve věci C-529/19 - Möbel Kraft GmbH & Co. …

Předávání osobních údajů do USA (rozhodnutí ve věci C‑311/18 – Schrems II)

21. 8. 2022

V polovině roku 2020 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí ve věci C‑311/18 – Schrems II, kterým fakticky došlo k zrušení štítu EU-USA na ochranu soukromí (tzv. privacy shield) přijatým Evropskou komisí. Od té doby je předávání …

Nový e-book – Jak na koupi nemovitosti

27. 7. 2022

Připravili jsme nového právního průvodce koupí nemovitosti v České republice. Obsahuje stručný přehled nezbytných kroků vedoucích k bezpečnému a úspěšnému pořízení nemovitosti. Průvodce je zaměřen na smluvní a transakční specifika, která, …

Rozhodnutí ve věci C‑380/19 - Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

1. 7. 2022

Právní oběžník č. 6/2020 jsme věnovali rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C 380/19 ze dne 25.6.2020, jež nese velmi dlouhé označení Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale …

Modernizační směrnice – regulace on-line tržišť

8. 6. 2022

V rámci naši právních oběžníků připravovaných pro členy APEK jsme se zabývali řadou témat, které přináší tzv. modernizační směrnice. Jednou z těchto oblastí je i nová regulace provozovatelů on-line platforem (on-line tržišť). Těžiště nových …

Setkání advokátních kanceláří v Rotterdamu

27. 5. 2022

Naši advokáti se zúčastnili konference mezinárodní asociace Mackrell International, jež se uskutečnila v Rotterdamu. Pořadatelem této regionální konference pro Evropu a Afriku byla holandská advokátní kancelář Ten Holter Noordam advocaten.

Důsledky neprovedení směrnice „Omnibus“

26. 4. 2022

Směrnice EU 2019/2161, jež je známá pod označením Omnibus, má přinést do problematiky fungování e-shopů a online platforem v celé EU velké změny. Značný vliv bude mít zejména na informační povinnost v souvislosti se slevami, úpravu nekalých …

Modernizační směrnice – uvádění slev z ceny zboží

18. 4. 2022

Jednou z nových oblastí právních regulace, kterou má přinést do českého právního řádu tzv. modernizační směrnice, je prezentování slev zboží obchodníky. Právě této problematice jsme tak věnovali náš právní oběžník č. 3/2020 připravovaný pro …

Modernizační směrnice – nová regulace související s uživatelskými recenzemi

20. 3. 2022

V právním oběžníku č. 2/2020 jsme se zabývali novou regulací v oblasti spotřebitelských recenzí, kterou přináší tzv. modernizační směrnice. Tato směrnice 2019/2161 měla být zapracována do českého právního řádu nejpozději do 28. listopadu …

Rozhodnutí ÚS - Důsledky nepoučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy

20. 2. 2022

V právním oběžníku č. 1/2020 jsme se zabývali nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 5.11.2019 (sp. zn. II. ÚS 2778/19), v rámci kterého tento soud interpretovat ustanovení § 1833 občanského zákoníku. Rozhodnutí potvrdilo další důsledek absence …

Nařízení EU v oblasti online zprostředkovatelských služeb

13. 1. 2022

V jednom z právních oběžníků jsme se blíže věnovali obsahu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb. Toto nařízení …

PF 2022

22. 12. 2021

Děkujeme všem našim klientům a spolupracovníkům za projevenou důvěru v uplynulém roce, přejeme do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů. Naši tradiční novoročenku, tentokráte ve federálním duchu, naleznete zde.

Průvodce smluvními vztahy při vývoji software v České republice

11. 12. 2021

Zveřejnili jsme nové manařerské shrnutí o smluvních vztazích týkajících se vývoje softwaru v České republice. Jak již název napovídá, stěžejním tématem je smluvní úprava vývoje softwaru v odlišných právních situacích. Ve shrnutí uvádíme …

Rozhodné právo při prodeji zboží spotřebitelům z jiných zemí EU

6. 11. 2021

V právním oběžníku č. 11/2019 určeném pro členy asociace APEK jsme se blíže věnovali problematice tzv. rozhodného práva. Tedy konkrétně tím, jaké právo (právo jakého státu) se použije v situacích, kdy dochází k prodeji zboží českým …

Náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy spotřebitelem

16. 10. 2021

Zatímco problematika nesení nákladů na dopravu zboží kupujícímu bývá diskutována poměrně často, otázka nákladů na zpětnou dopravu zboží při odstoupení od smlouvy spotřebitelem (tedy na dopravu směrem k prodávajícímu) bývá v praxi často …

Rozhodnutí SDEU ve věci Planet49 GmbH (C‑673/17)

12. 9. 2021

Právní oběžník č. 9/2019 připravovaný pro členy asociace APEK jsme věnovali závěrům rozsudku Soudního dvora ve věci Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV proti Planet49 GmbH. V …

Rozhodnutí SDEU ve věci Fashion ID (C‑40/17)

13. 8. 2021

V právním oběžníku 08/2019 jsme se blíže věnovali závěrům, ke kterým došel Soudní dvůr EU ve věci Fashion ID GmbH & Co. KG proti Verbraucherzentrale NRW eV (C‑40/17). Konkrétně soud vyložil, že provozovatel webové stránky, v rámci …

MKA NOSKO součástí Mackrell International

23. 7. 2021

S potěšením oznamujeme, že se MKA Nosko stalo součástí globální právní skupiny Mackrell International. Těšíme se, že se nám podaří rozšířit naši profesní působnost, neboť Mackrell International spojuje kolem 4 500 právníků z více než 60 …

Rozhodnutí SDEU (C-649/17) – prostředky pro komunikaci se spotřebiteli

16. 6. 2021

Detaily rozhodnutí SDEU ve věci Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV proti Amazon EU Sàrl (C-649/17) jsme se blíže zabývali v právním oběžníku č. 7/2019. V tomto rozsudku se …

Darina Cabadajová je novou partnerkou bratislavské kanceláře Nosko & Partners

3. 6. 2021

S potěšením oznamujeme, že k 1. červnu 2021 se Darina Cabadajová stala novou partnerkou kanceláře Nosko & Partners v Bratislavě. Gratulujeme a přejeme další profesní úspěchy od zbytku týmu MKA Nosko z Prahy.

NOSKO & Partners mezi nejlépe hodnocenými právními firmami na Slovensku

28. 5. 2021

Naši slovenští kolegové NOSKO & Partners s.r.o. byli v rámci ocenění Právnická firma roku na Slovensku vybráni mezi velice doporučované advokátní kanceláře v oblastech trestního práva a restrukturalizací a insolvence. V kategoriích …

Povinnost zpětného odběru elektrozařízení dle zákona o odpadech

1. 5. 2021

V právním oběžníku č. 6/2019 připravovaném pravidelne pro Asociaci pro elektronickou komerci se advokát David Svoboda blíže zabýval některými povinnostmi v oblasti zpětného odběru elektrozařízení dle zákona o odpadech (primárně z pohledu …

Nabídka služeb pro realitní kanceláře

20. 4. 2021

Součástí našich webových stránek je i nová sekce, věnovaná nabídce právních služeb pro realitní zprostředkovatele. Jeho obsahem je nejen shrnutí samotných nabízených služeb, ale i popis principu spolupráce a proces vyčíslení ceny právních …

Rozhodnutí SDEU ve věci slewo (C‑430/17)

19. 3. 2021

V sekci publikace naší webové stránky byl zveřejněn nový příspěvek, který je věnován rozhodnutí SDEU ve věci slewo//schlafen leben wohnen GmbH vs Sascha Ledowski (C‑430/17). Předmětem tohoto rozsudku byla interpretace čl. 16 písm. e) …

Registrace ochranných známek

10. 3. 2021

Součástí našich webových stránek je nově i samostatná část věnována nabídce právních služeb v oblasti registrace ochranných známek. Její obsah je primárně zaměřen na národní ochranné známky a ochranné známky EU. Tento „micro-page“ obsahuje …

Novela AML přináší nové povinnosti pro developery a makléře

24. 2. 2021

Rozsáhlá novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), jež nabyla účinnosti v lednu 2021, přináší mimo jiné také rozšíření okruhu povinných …

Předsmluvní informace podle rozhodnutí Walbusch Walter Busch (C‑430/17)

5. 2. 2021

V právním oběžníku č. 2/2019 jsme se věnovali rozsudku SDEU ve věci Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG vs. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (C‑430/17). V rámci tohoto rozhodnutí byla řešena otázka …

DSA (Digital Services Act) a DMA (Digital Markets Act)

22. 1. 2021

Evropská Komise předložila návrhy nařízení DSA (Digital Services Act) a DMA (Digital Markets Act), které řadí do takzvaného digitálního balíčku. DMA je nadcházející nařízení, které cílí na velmi úzký počet subjektů. Je zaměřeno na …

PF 2021

28. 12. 2020

Děkujeme všem našim klientům a spolupracovníkům za projevenou důvěru v uplynulém roce, přejeme do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů. Naši tradiční novoročenku, tentokráte ve federálním duchu, naleznete zde.

Mašek, Kočí, Aujezdský spojuje své síly se slovenskou advokátní kanceláří Nosko & Partners

3. 12. 2020

AK Mašek, Kočí, Aujezdský vstupuje do partnerství s bratislavskou advokátní kanceláří Nosko a Partners, přičemž společná advokátní kancelář bude působit pod označením MKA Nosko.

Cílem tohoto partnerství je vytvoření silnější společné …

Podmínky „prodloužené“ záruky

3. 11. 2020

V právním oběžníku č. 12/2018 připravovaném pravidelně pro členy APEK jsme se zabývali zajímavým rozsudkem Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 33 Cdo 4362/2017, který řešil oprávnění prodávajícího stanovit podmínky prodloužené záruky v případě …

Nový realitní zákon v praxi

4. 9. 2020

V souvislosti s novým zákonem o realitním zprostředkování přinášíme shrnutí některých nejvýznamnějších změn, které se týkají zprostředkovaných nákupů a prodeje nemovitostí. Advokát Kamil Žylka je zpracoval formou otázek a odpovědí, ve …

Přístup k on-line rozhraní e-shopu

29. 8. 2020

Právní oběžník č. 10/2018 jsme věnovali problematice přístupu k on-line rozhraním elektronického obchodu dle nařízení o řešení neoprávněného zeměpisného blokování. Příspěvek je rozdělen na dvě základní oblasti, a to na zákaz blokování …

Komentáře ke směrnici o autorském právu

26. 7. 2020

V nejnovějším čísle časopisu Právní rádce vyšel článek o chystané transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. K této problematice se pro …

Judikatura SDEU - vyčerpání práv k OZ

13. 7. 2020

V právním oběžníku č. 09/2018 jsme se blíže věnovali judikatuře Soudního dvora EU v oblasti vyčerpání práv k ochranným známkám, a to i ve vztahu k problematice tzv. selektivních distribučních kanálů. Pozornost jsme věnovali zejména …

Livesport TV získává Kinobox

11. 6. 2020

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský zastupovala společnost Livesport TV s.r.o. při akvizici filmového portálu Kinobox.cz. Kinobox vznikl v devadesátých letech jako televizní filmový magazín a později se z něj stal populární filmový …

Přechod nebezpečí škody na věci

6. 6. 2020

V rámci právního oběžníku č. 8/2018 jsme se zabývali další otázkou související s doručováním zboží spotřebitelům ze strany internetových obchodníků. Konkrétně šlo o problematiku okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci. S tímto naším …

Přebírání zboží spotřebitelem

8. 5. 2020

Povinnostem spotřebitele při přebírání zboží doručovaného na základě kupní smlouvy jsme se blíže věnovali v právním oběžníku č. 7/2018. Nejčastěji diskutovanými jsou povinnosti spojené s obhlídkou dodaného zboží, s podáním informací …

Zasílání obch. sdělení bez souhlasu (GDPR)

13. 4. 2020

V právním oběžníku č. 06/2018 jsme se zabývali v té době velmi aktuální problematikou zpracování osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu pro účely zasílání obchodních sdělení, tedy bez souhlasu subjektu údajů. S tímto příspěvkem se …

Zprostředkování spotřebitelských úvěrů

24. 3. 2020

V právním oběžníku č. 5/2018 jsme se věnovali některým dalším aspektům souvisejícím se zprostředkováním spotřebitelských úvěrů internetovými obchodníky. Pokud obchodník zprostředkovává spotřebitelské úvěry pouze pro jednoho poskytovatele, …

Neoprávněné zeměpisné blokování (nařízení)

9. 3. 2020

V právním oběžníku č. 4/2018 jsme se blíže věnovali v té době nově přijatému nařízení EU upravujícímu problematiku tzv. geoblockingu, tedy Nařízení (EU) 2018/302 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace …

Konečné rozhodnutí v případu Vladimíra Sitty

6. 3. 2020

Česká televize informovala o rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Vladimíra Sitty.

Sittův obhájce, Petr Kočí, k věci uvedl: “Od počátku stíhání jsem byl přesvědčen o nevině Vladimíra Sitty, nikdy nejednal na úkor Neographu a nikdy mu …

Právo na výmaz osobních údajů (GDPR)

3. 2. 2020

Poslední právní oběžník, který byl zaměřen na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označovanému jako GDPR, jsme věnovali problematice práva subjektu údajů na výmaz jeho osobních údajů (dle čl. 17 GDPR). S textem tohoto příspěvku …

Souhlas se zpracováním os. údajů (GDPR)

2. 1. 2020

V právním oběžníku č. 1/2018 jsme se blíže zabývali problematikou získání souhlasu se zpracováním osobních údajů podle GDPR. Právní oběžník připravujeme každý měsíc pro členy Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

PF 2020

22. 12. 2019

Naše advokátní kancelář si dovoluje popřát všem klientům, spolupracovníkům a kolegům do nového roku 2020 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. Naši on-line novoročenku, tentokráte v komiksovém stylu, můžete nalézt zde zde.

Rozhodnutí SDEU ve věci comtech GmbH

24. 11. 2019

V právním oběžníku č. 12/2017 jsme se věnovali vůbec prvnímu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ke směrnici o právech spotřebitelů. Rozhodnutí ve věci Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV v comtech GmbH …

Vyjádření k rozsudku ve věci Mall.cz

26. 10. 2019

Na severu Lupa vyšel článek, který byl věnován zajímavému rozhodnutí Městského soudu v Praze ohledně úniku uživatelských údajů, ke kterému došlo v rámci provozu společnosti Internet Mall a.s. Publikovaný článek obsahuje také vyjádření …

Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR)

20. 10. 2019

Přípravám na nabytí účinnosti GDPR jsme se věnovali také v rámci právního oběžníků č. 11/2017, který se konkrétně zabýval problematikou smlouvy o zpracování osobních údajů. Text tohoto příspěvku byl nyní zveřejněn v sekci články. Právní …

Výkon práv subjekty údajů (GDPR)

13. 9. 2019

I další z našich právních oběžníků připravovaných pro internetové obchodníky, jež jsou členy Asociace pro elektronickou komerci (APEK), se věnoval regulaci v oblasti ochraně osobních údajů. Konkrétně se jednalo postupy při výkonu práv …

Anketa ke kauze Čapí hnízdo

10. 9. 2019

Server iROZHLAS.cz požádal 57 osobností českého práva, aby nabídly svůj pohled na nejnovější dění v případu, který rozdělil odbornou veřejnost. Mezi ostatními odborníky se k případu vyjádřil i Petr Kočí.

Záznamy o činnostech zpracování (GDPR)

10. 8. 2019

V dalším z právních oběžníků věnovaných problematice ochrany osobních údajů jsme se blíže zabývali problematikou vedení záznamů o činnostech zpracování osobních údajů správcem osobních údajů podle čl. ustanovení 30 GDPR. S textem tohoto …

K odpovědnosti státu za škodu

12. 7. 2019

Včerejšího dne se v Televizních novinách TV Nova (čas 29:20) vyjadřoval Petr Kočí ke zprávě Ministerstva spravedlnosti o částkách vyplacených ministerstvem v loňském roce za škodu způsobenou státem při výkonu veřejné moci.

Informační povinnosti vůči subjektům údajů

8. 7. 2019

V souvislosti s očekávaným vstupem obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v účinnost jsme se v právním oběžníku č. 8/2017 určeném pro členy APEK věnovali problematice informační povinnosti vůči subjektům údajů. Text tohoto …

Zastupování při akvizici Tapito s.r.o.

11. 6. 2019

Společnost Livesport Invest s.r.o. získala od koncernu O2 Czech Republic a.s. stoprocentní podíl ve společnosti Tapito s.r.o. Tato společnost provozuje stejnojmenné mobilní aplikace sloužící pro agregaci novinových zpráv. Naše advokátní …

Livesport získává Pragosport

4. 6. 2019

Naše advokátní kancelář zastupovala společnost Livesport Invest s.r.o. při získání 100 % akcií ve společnosti Pragosport, a.s. Společnost Pragosport, a.s. se dlouhodobě zabývá prodejem a nákupem přenosových práv z vrcholných sportovních …

ÚS k poplatku za řízení o náhradu vůči ČR

28. 5. 2019

Ústavní soud rozhodl ve věci úhrady soudního poplatku za podání odvolání v řízení o náhradu škody proti státu ve prospěch klienta naší kanceláře.

Sazebník soudních poplatků upravuje poplatek za podání žaloby o náhradu škody vůči státu ve …

E-shop a pověřenec pro ochranu os. údajů

16. 5. 2019

V rámci právních oběžníků připravovaných pro členy Asociace pro elektronickou komerci jsme se pochopitelně věnovali i tématům souvisejícím s GDPR. První příspěvek z této oblasti se zabýval otázkou, zdali mohou v praxi vznikat případy, kdy …

GDPR rok poté

24. 4. 2019

Málokterá norma vzbudila takové emoce a tolik rozporuplných výkladů jako GDPR. I s ohledem na blížící se první výročí účinnosti této normy jsme připravili spíše neprávnický pohled na ni. Ten byl dnešního dne publikován na serveru Lupa.

P. Kočí k odškodňování za neoprávněné stíhání

8. 4. 2019

Ve včerejších Střepinách na TV NOVA (07:15) se vedle dalších odborníků vyjadřoval i advokát Petr Kočí k problematice nedostatečného odškodňování osob, které byly neoprávněně stíhány či odsouzeny za trestný čin.

Nová eAdvokacie

2. 4. 2019

Spustili jsme novou verzi našeho online právního poradenství, díky kterému můžete vyřešit vše rychle z pohodlí domova či kanceláře. Kromě nového vzhledu má eAdvokacie i některé nové funkce. Nově si můžete již před zahájením konverzace …

Může policie vypnout webové stránky?

22. 3. 2019

Na internetovém serveru Lupa.cz tento týden vyšel článek o novém paragrafu trestního řádu 7b zákona č. 141/1961 Sb., podle kterého může policejní orgán pozastavit webové stránky, aniž by potřeboval soudní příkaz nebo souhlas státního …

Nakládání s odpady a obaly (e-shopy)

2. 3. 2019

V právních oběžnících č. 5/2017 a č. 6/2017 jsme se blíže věnovali regulaci v oblasti nakládání s odpady a s obaly, a to se zaměřením na maloobchody i velkoobchody, včetně provozovatelů e-shopů. Texty těchto právních oběžníků, které …

Vyjádření k případu prezidenta Zemana

12. 2. 2019

Včerejšího dne se advokát Petr Kočí vyjadřoval v pořadu Českého rozhlasu „Den v 60 minutách“ k právním aspektům trestného činu pomluvy a k aktuálnímu případu politika Svatopluka Bartíka, který v roce 2017 na facebooku napsal, že prezident …

Rozhodnutí SDEU (C-568/15, C-146/16)

25. 1. 2019

V právním oběžníku 4/2017 určeném pro internetové obchodníky sdružené ve spolku APEK jsme se blíže zabývali dvěma rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie, a to rozsudkem ve věci Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am …

Je cookie či IP adresa osobním údajem?

31. 12. 2018

V sekci články byl zveřejněn příspěvek naší advokátní kanceláře dříve publikovaný na serveru Lupa.cz, který se zabýval problematikou nakládání s cookies a s IP adresami z pohledu regulace v oblasti ochrany osobních údajů, a to i v …

PF 2019

22. 12. 2018

Naše advokátní kancelář si dovoluje popřát všem klientům, spolupracovníkům a kolegům do nového roku 2019 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. Již tradiční on-line novoročenku, tentokráte ve stylu poloviny 80. let 20. století, si můžete …

Rozsudek SDEU C-191/15

5. 12. 2018

V právním oběžníku č. 3/2017 jsme se zabývali závěry učiněnými v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl (C-191/15). Tento rozsudek řeší dvě zajímavé oblasti. Za prvé, otázkou …

Regulace zprostředkování úvěrů

12. 11. 2018

Právní oběžník č. 1/2017 připravovaný naší advokátní kanceláří pravidelně pro členy spolku APEK jsme věnovali problematice regulace zprostředkování úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který od 1.12.2016 výrazným …

Livesport získává podíl v Liftago a.s.

25. 10. 2018

Naše advokátní kancelář zastupovala společnost Livesport Invest s.r.o. při akvizici významného podílu ve společnosti Liftago, a.s. Investice byla investorem realizována jak výkupem akcií od přibližně 15 stávajících akcionářů, tak i úpisem …

Soud zprostil Vladimíra Sittu obžaloby

9. 10. 2018

Vrchní soud v Praze dnes pravomocně zcela zprostil klienta naší kanceláře, pana Vladimíra Sittu, obžaloby, která mu kladla za vinu, že tuneloval papírnu Neograph.

Výrok soudu okomentoval Petr Kočí, obhájce Vladimíra Sitty: „Odvolací soud …

Cookies a IP adresy jako osobní údaje

13. 9. 2018

Na serveru Lupa dnes vyšel článek nazvaný „Jsou cookies nebo IP adresa vždy osobním údajem?“, jehož autorem je advokát naší kanceláře Josef Aujezdský. Jak již název naznačuje, příspěvek se zabývá problematikou cookies a IP adres z pohledu …

Regulace spotřebitelských soutěží

12. 8. 2018

Problematikou rozvolnění regulace v oblasti spotřebitelských soutěží od 1.1.2017 jsme se věnovali v právním oběžníku č. 11/2016, a to v návaznosti na zrušení loterijního zákona. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc …

E-shop a zákon o prodejní době

23. 7. 2018

V právním oběžníku č. 10/2016 vyhotovovaném ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali problematice zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, a to zejména z pohledu možné …

Žaloba Ivo Rittiga

28. 6. 2018

Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze z listopadu 2016 a zamítl žalobu Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci na ochranu osobnosti o odstranění následků neoprávněných zásahů. Spor se týkal kauzy …

Úspěch v licenčním řízení u ČNB

29. 5. 2018

Naše kancelář dlouhodobě zastupuje některé poskytovatele spotřebitelského úvěru. S účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru bylo nutné k pokračování v činnosti získat pro tyto klienty nová oprávnění od České národní banky. Řízení …

Jiří Komárek zproštěn obžaloby

2. 5. 2018

Bývalý policista Jiří Komárek, jehož obhajoval Petr Kočí, nebude potrestán za výrok o policejním prezidentovi Tomáši Tuhém, že je podezřelý z brutálního úniku informací.

Bližší informace k případu naleznete v sekci Z médií.

Písemné právní jednání a elektronický podpis

26. 4. 2018

V právním oběžníku č. 9/2016 jsme se blíže zabývali problematikou interpretace ustanovení § 561 odst. 1 občanského zákoníku, a to zejména v souvislosti s rozhodnutím Krajského soud v Ústí nad Labem ze dne 12.08.2016, č.j. 14 Co 586/2016 – …

Nařízení eIDAS

13. 3. 2018

Právní oběžník č. 6/2016 jsme věnovali problematice Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (známé jako nařízení eIDAS). …

GDPR pro e-shopy

11. 2. 2018

Advokát naší advokátní kanceláře Josef Aujezdský a ředitel společnosti Shopsys s.r.o. Petr Svoboda povedou seminář určený primárně pro internetové obchodníky, jež bude zaměřen na praktické otázky související s implementací povinností …

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

14. 1. 2018

V právních oběžnících č. 3/2016 a č. 4/2016 jsme se zabývali právní regulací tzv. adhezních smluv. Adhezní smlouvou se podle občanského zákoníku rozumí taková smlouva, jejíž „základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo …

Rozsudek ve věci Jiřího Komárka

22. 12. 2017

Včerejšího dne rozhodl Okresní soud Praha - západ v případu stíhání Jiřího Komárka. Bývalý vedoucí ostravské expozitury již zaniklého ÚOOZ, byl uznán vinným. S rozhodnutím soudu nesouhlasí, a proto proti němu ihned po vyhlášení podal …

Novoročenka 2018

21. 12. 2017

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský si tímto dovoluje popřát všem klientům, spolupracovníkům a kolegům do nového roku 2018 hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Naši tradiční on-line novoročenku, tentokráte v regulatorním duchu, si můžete …

Uplatňování reklamace a mimozáruční opravy

7. 12. 2017

V právním oběžníku č. 3/2016 jsme se zabývali rozsudkem Městského soudu v Praze, který řešil problematiku informační povinnosti obchodníka ve vztahu k uplatňování reklamace a tzv. mimozáručních oprav, a to z pohledu možného porušení zákona …

V případu J. Komárka nařízeno hlavní líčení

1. 12. 2017

V případu trestního stíhání bývalého vedoucího ostravské expozitury již zaniklého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka, kterého obhajuje Petr Kočí z naší kanceláře, byla podána obžaloba a bylo nařízeno hlavní líčení …

GDPR pro e-shopy

13. 11. 2017

Spolek Asociace pro elektronickou komerci (APEK) uspořádal nejen pro své členy seminář k problematice Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označovaného jako GDPR. Akce proběhla formou moderované diskuze, přičemž na dotazy …

Platforma pro řešení sporů on-line

9. 11. 2017

V právním oběžníku č. 2/2016vyhotovovaném pro členy APEK jsme se věnovali části regulaci v oblasti alternativního řešení sporů ze spotřebitelských smluv. Konkrétně jsme se zabývali nařízením EU (č. 524/2013), které reguluje vytvoření …

Otázky a odpovědi k GDPR

25. 10. 2017

V rámci setkání zájemců o moderní serverové a cloudové technologie - backendisti.cz, proběhla v prostorách společnosti Microsoft moderovaná diskuze s advokátem naší advokátní kanceláře Josefem Aujezdským k problematice Nařízení Evropského …

Konference ILF v Limassolu

21. 10. 2017

Za účasti advokátů naší kanceláře proběhla ve dnech 13-16.10.2017 v Limassolu světová konference sdružení ILF (International Law Firms), kterého je naše advokátní kancelář členem. ILF je mezinárodní asociací advokátních kanceláří se sídlem …

EBF 2017 - GDPR jako příležitost

24. 9. 2017

V rámci letošního E-Business Fora vystoupí se svým příspěvkem „GDPR jako příležitost“ i advokát naší advokátní kanceláře Josef Aujezdský. Ve svém příspěvku se bude zabývat zejména příležitostmi, které přinese nové nařízení o ochraně …

Jak koupit či prodat e-shop?

7. 9. 2017

V sekci články byl zveřejněn příspěvek naší advokátní kanceláře původně publikovaný na serveru LUPA.cz, ve kterém jsme se zabývali některými právními aspekty souvisejícími s převodem práv k internetovým obchodům.

Co jsou to osobní údaje?

23. 8. 2017

V právním oběžníku 1/2016 jsme započali náš trojdílný seriál věnující se problematice předávání osobních údajů. Tento úvodní příspěvek byl konkrétně věnován vymezení pojmu osobní údaj. Připomínáme, že v této oblasti nenastanou výrazné změny …

Smlouva o zpracování osobních údajů

4. 8. 2017

I současná právní úprava obsahuje povinnost uzavřít mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů smlouvu o zpracování osobních údajů. Této problematice jsme se podrobněji věnovali v našem právním oběžníku č. 11/2015 připravovaném naší …

Mezibankovní poplatky (platební transakce)

31. 7. 2017

Dne 8. června 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Této problematice jsme se podrobněji věnovali v našem právním oběžníku č. 9/2015. S …

Vady použitého zboží dle NOZ

3. 7. 2017

Ustanoveními občanského zákoníku, jež regulují oblast odpovědnosti za vady použitého zboží, jsme se blíže zabývali v právním oběžníku č. 8/2015. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro členy spolku Asociace pro …

Jak koupit či prodat e-shop?

25. 5. 2017

Na serveru Lupa byl publikován náš https://www.lupa.cz/clanky/jak-koupit-ci-prodat-e-shop-vypada-to-jednoduse-ale-hacku-je-cela-rada/zabývající se problematikou „převodů“ internetových obchodů či jiných webových projektů. Nejvíce jsme se …

Možnost být žalován v zahraničí

16. 5. 2017

V právním oběžníku č. 4/2005 jsme se zabývali situacemi, kdy může být český internetový obchodník žalován v zahraničí. Konkrétně se jednalo o výklad nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, ze dne 12. prosince 2012 o …

Právní ochrana databází

5. 5. 2017

Autorský zákon obsahuje úpravu tzv. zvláštního práva pořizovatele databáze. Této problematice jsme se věnovali v právním oběžníku č. 3/2015, přičemž tento příspěvek můžete nyní nalézt také v sekci články webové stránky naší advokátní …

Zpracování os. údajů zaměstnanců

11. 4. 2017

V právním oběžníku č. 2/2015 jsme se zabývali problematikou zpracovávání osobních údajů zaměstnanců jejich zaměstnavatelem. V článku nejsou zohledněny případné dopady nové regulace v této oblasti, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a …

Uvádění tzv. měrných cen při on-line prodeji

31. 3. 2017

V právním oběžníku č. 11/2015 vyhotovovaném naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali problematice uvádění tzv. měrných cen výrobků dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění …

Vyřizování licencí ČNB

3. 3. 2017

V souvislosti s novým zákonem o spotřebitelském úvěru jsme v zastoupení našich klientů podali České národní bance žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru i žádosti o oprávnění k činnosti …

Vladimír Sitta zproštěn obžaloby

13. 2. 2017

Dnešního dne Vrchní soud v Praze projednal odvolání Vladimíra Sitty, oznamovatele a jednoho z hlavních svědků v kauze tunelování DPP.

Vladimír Sitta se odmítl podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a v roce 2009 …

On-line služby v zemích EU z pohledu DPH

7. 2. 2017

Problematice poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí Evropské unie osobám nepovinným k dani z přidané hodnoty jsme se věnovali v našem právním oběžníku č. 12/2014, a to ve vztahu k novele zákona o dani z přidané …

Náklady na dopravu při odstoupení od smlouvy

12. 1. 2017

Problematice hrazení náhrady nákladů v případě odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží kupujícím jsme se věnovali v právním oběžníku č. 11/2014. Konkrétně, zdali v případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z důvodu vad …

POUR FÉLICITER 2017

22. 12. 2016

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský si tímto dovoluje popřát všem klientům a spolupracovníkům do nového roku 2017 hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Naši tradiční on-line novoročenku, tentokráte v mírně soutěžním duchu, si můžete …

Přijímání Bitcoinů z pohledu právního

27. 11. 2016

Některým právním a daňovým otázkám spojeným s tzv. kryptoměn – zejména Bitcoinů - jsme se věnovali v právním oběžníku č. 10/2014. Tento příspěvek můžete od dnešního dne nalézt také v sekci články naší webové stránky.

Lhůta k vyřízení reklamace

10. 11. 2016

V právním oběžníku č. 9/2014 jsme se věnovali problematice počátku běhu lhůty pro vyřízení reklamace ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Text tohoto příspěvku jsme …

Služby na internetu a odstoupení od smlouvy

12. 10. 2016

V sekci články naší webové stránky byl dnes publikován příspěvek zabývající se problematikou právní úpravy odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu. Tento text byl původně obsažen v právním oběžníku č. …

Rozhodnutí SDEU – C 160/15

13. 9. 2016

Na serveru LUPA vyšel článek obsahující vyjádření naší advokátní kanceláře k rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (C …

Úspěch u Ústavního soudu proti Vondráčkové

12. 9. 2016

Ústavní soud dnes na základě ústavní stížnosti podané Janem Šináglem, zastoupeným Petrem Kočím, zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Praze.

Krajský soud v Praze předběžným opatřením zakázal aktivistovi Janu Šináglovi vyjadřovat se ke vztahům …

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských sml.

1. 9. 2016

Ustanoveními občanského zákoníku provádějícími Směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách jsme se zabývali v právním oběžníku č. 7/2014. Konkrétně jsme se věnovali tzv. nepřiměřeným ujednáním ve …

Poskytování záruky dle NOZ

12. 8. 2016

Právní úpravě záruky za jakost poskytované smluvně či jednostranným projevem vůle jsme se věnovali právním oběžníku č. 6/2014, přičemž tento text byl nyní zveřejněn i na naší webové stránce. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář …

Kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

20. 7. 2016

Některými případy, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy (uzavřené distančně), jsme se zabývali v právním oběžníku č. 4/2014. Právní oběžník naše advokátní kancelář vyhotovuje pravidelně každý měsíc pro členy spolku Asociace pro …

Základní kámen budovy Aspira

29. 6. 2016

Dnešního dne proběhlo slavnostní položení základního kámene budovy Aspira Business Centre. Architektonicky zajímavá kancelářská budova s prostory o rozloze přesahujícími 18000 metrů čtverečních v Nových Butovicích má být dokončena v …

Výklad pojmu „klamavá obchodní praktika“

23. 6. 2016

V právním oběžníku č. 3/2014 pravidelně vyhotovovaném naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali rozsudku Soudního dvora EU ve věci Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. …

Porušení ústavního práva S. Zadeha

23. 5. 2016

Do sekce Z médií jsme vložili článek týkající se porušování práva na zákonného soudce u Krajského soudu v Brně v případu MUDr. Shahrama Zadeha.

Lhůty při odstoupení od smlouvy

30. 4. 2016

V právním oběžníku č. 2/2014 určeném členům spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se stručně věnovali problematice lhůt při odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem a jejich počítáním. Text tohoto příspěvku je nyní …

Poplatky spojené s platbou za zboží

23. 3. 2016

V právním oběžníku č. 1/2014 připravovaného naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se ve stručnosti zabývali problematikou ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. …

Zásada ochrany slabší strany v NOZ

26. 2. 2016

Právní úpravě zásady ochrany slabší strany podle nového občanském zákoníku jsme se věnovali v právním oběžníku č. 12/2013. Právní oběžník je každý měsíc vyhotovován naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou …

Nové povinnosti vůči spotřebitelům

12. 2. 2016

Novela zákona o ochraně spotřebitele a nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line (č. 524/2013) přinášejí nové informační povinnosti, které musí podnikatelé v případě uzavírání většiny smluv v prostředí internetu plnit (a to i v rámci …

Případ odstraňování vodoznaků ČTK

4. 2. 2016

Na serveru Lupa byl dnes publikován článekohledně sporu mezi ČTK a společností Alphabet Inc., v rámci jejíž skupiny je provozována populární služba Youtube. Kauza se konkrétně týká zveřejnění video návodů na odstraňování vodoznaků ČTK z …

Shahram Zadeh složil rekordní kauci 150 milionů

29. 1. 2016

V trestní věci klienta naší kanceláře Shahrama Abdullaha Zadeha týkající se údajných daňových úniků při obchodu s pohonnými hmotami byla složena rekordní kauce ve výši 150 milionů korun. Nyní by soud měl bezodkladně rozhodnout o jeho …

Pokračuje projednávání sporu I. Rittiga a NFPK

7. 1. 2016

Městský soud v Praze dne 07.01.2016 začal znovu projednávat žalobu Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci, zastoupeného Petrem Kočím. Žalobce požaduje odstranění informací o svém pravděpodobném spojení s kauzou předražených …

Osobnostní žaloba v kauze Kočka v. Ďuričko

5. 1. 2016

Dne 05.01.2016 došlo k ukončení sporu v kauze Kočka v. Ďuričko, jíž se tři pozůstalí po zavražděném Václavu Kočkovi ml. domáhali finanční satisfakce. Mezi stranami došlo k uzavření smíru.

Advokát Petr Kočí, který pozůstalé zastupoval, k …

Činnost NFPK pokračuje

28. 12. 2015

Vrchní soud v Praze dne 16.12.2015 potvrdil předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým byl zamítnut návrh advokátní kanceláře MSB Legal na zrušení Nadačního fondu proti korupci.

Vrchní soud potvrdil, že boj proti korupci je obecně …

POUR FÉLICITER 2016

22. 12. 2015

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský si tímto dovoluje popřát všem klientům a spolupracovníkům do nového roku 2016 hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Naši tradiční on-line novoročenku si můžete prohlédnout zde.

Shoda a rozpor s kupní smlouvou

29. 11. 2015

V právním oběžníku č. 11/2013 pravidelně vyhotovovaném naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali právní úpravě shody a rozporu s kupní smlouvou dle nového občanského zákoníku (zákon …

Odstoupení od smlouvy a zhoršení stavu zboží

15. 10. 2015

Tématem našeho právního oběžníku č. 10/2013 určeného členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byly otázky související s faktickým stavem vraceného zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu …

Akvizice pozemků pro administrativní komplex

21. 9. 2015

Naše kancelář zastupovala ve spolupráci s advokátní kanceláří Balcar, Polanský a Spol. nadnárodní skupinu při akvizici pozemků určených k výstavbě administrativního komplexu od společnosti CTP Invest, spol. s r.o., a to včetně zajišťování …

Aktuální judikatura k obchodním korporacím

21. 8. 2015

Po více než roce a půl od účinnosti nové civilněprávní úpravy (občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích) soudy začínají vydávat první sjednocující rozhodnutí k výkladu některých ustanovení, vztahujících se k obchodním …

Hlavní líčení ve věci Vladimíra Sitty pokračuje

20. 8. 2015

V průběhu minulého týdne pokračoval Městský soud v Praze v projednávání případu pana Vladimíra Sitty, oznamovatele a jednoho z hlavních svědků v kauze tunelování DPP. Další informace naleznete v sekci Z médií.

Klient Hynek Toman uspěl ve sporu o známku SUPPORT LESBIENS

6. 8. 2015

Žalobou se zpěvák Kryštof Michal, jako bývalý člen kapely SUPPORT LESBIENS, domáhal určení nároku na zapsanou ochrannou známku proti svému bývalému spoluhráči z kapely Hynku Tomanovi. Soud však jeho žalobu zamítl, a vlastníkem ochranné …

Kauza Shahrama Zadeha

3. 8. 2015

Dnešní vydání týdeníku Euro přináší článek o kauze perského lékaře Shahrama Abdullaha Zadeha týkající se údajných daňových úniků při obchodu s pohonnými hmotami.

V souvislosti s popisem této kauzy je zveřejněn i rozhovor s Petrem Kočím, …

Petr Kočí ke kauze Davida Ratha

16. 7. 2015

K závěrečné řeči Davida Ratha před soudem i dalším procesním otázkám tohoto případu se v pořadu Šedesát minut na Radiožurnálu vyjadřoval advokát Petr Kočí. Podrobnosti naleznete zde.

Propagace zboží s ochrannou známkou

3. 7. 2015

Tématem dalšího právního oběžníku připravovaného naší advokátní kanceláří pro spolek Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byla problematika práv distributora zboží (prodejce) ve vztahu k prezentaci výrobků, u kterých došlo k vyčerpání …

Petr Kočí ke korupci v ledním hokeji

11. 6. 2015

K právním aspektům aktuálně probíraného tématu korupce v ledním hokeji se v pořadu Českého rozhlasu - Radiožurnálu vyjadřoval i advokát Petr Kočí. Podrobnosti naleznete zde.

Vladimír Sitta před soudem

3. 6. 2015

V průběhu minulého týdne začal Městský soud v Praze projednávat případ pana Vladimíra Sitty, oznamovatele a jednoho z hlavních svědků v kauze tunelování DPP. Podrobnější informace naleznete v sekci Z médií.

Jednání podnikatele dle NOZ

13. 5. 2015

Tématem právního oběžníku č. 7/2013 připravovaného naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byly základní informace o právní úpravě jednání podnikatele dle nového občanského zákoníku (zákon č. …

Nové znění nařízení Brusel I

30. 4. 2015

Dne 15. ledna 2015 vstoupilo v účinnost Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. nařízení Brusel I). Toto …

Formulář pro odstoupení od smlouvy

3. 4. 2015

Právní oběžník č. 6/2013 jsme věnovali právní regulaci standardizovaného formuláře pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu. Text tohoto oběžníku je možné nalézt také na serveru eAdvokacie (v sekci články). Právní oběžník vyhotovuje …

Právní seminář APEK (proběhne 1.4.2015)

24. 3. 2015

Jako již tradičně proběhne na jaře právní seminář pro členy spolku APEK (Asociace pro elektronickou komerci) pořádaný ve spolupráci s naší advokátní kanceláří. Seminář se uskuteční dne 1.4.2015 od 10:00 hod., přičemž podrobnější informace o …

Zásah ÚOOZ na ministerstvu obrany

11. 3. 2015

V souvislosti se zásahem ÚOOZ na ministerstvu obrany, který se týkal převodu majetku ČR na tomto ministerstvu, byl policií vyslýchán i bývalý generální sekretář ministerstva Jan Vylita.

“Klient v souvislosti se zásahem policie sám …

Lhůta pro dodání zboží obchodníkem

9. 3. 2015

V právním oběžníku č. 5/2013 připravovaném naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali regulaci lhůty pro dodání zboží, pokud taková lhůta nebyla mezi stranami výslovně smluvena. Text …

Registrace ochranných známek v USA

5. 2. 2015

Českým podnikatelům směřujícím na nejdůležitější světový trh můžeme nyní ve spolupráci s renomovanou americkou advokátní kanceláří Sheridan Ross P.C. Sheridan Ross P.C. pomoci při registraci ochranných známek ve Spojených státech. Kancelář …

Hospodářská soutěž na internetu

22. 1. 2015

Každý měsíc připravuje naše advokátní kancelář právní oběžník pro spolek Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Právní oběžník č. 4/2013 jsme konkrétně věnovali problematice omezování hospodářské soutěže v prostředí internetu. Text …

Vývoj software z pohledu právního

2. 1. 2015

V sekci články byl publikován příspěvek naší advokátní kanceláře obsahující základní informace o právních aspektech spojených s vývojem počítačových programů. Text článku jsme koncipovali z pohledu „investora“, tedy z pohledu subjektu, …

POUR FÉLICITER 2015

23. 12. 2014

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský si tímto dovoluje popřát všem klientům a spolupracovníkům do nového roku 2015 hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Naši on-line novoročenku v rekodifikačním duchu si můžete prohlédnout zde.

Vertikální dohody a ujednání o cenách

7. 12. 2014

Tématem právního oběžníku č. 2/2013 připravovaného naší advokátní kanceláří pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byly vertikální dohody a ujednání o cenách. Text tohoto čísla oběžníku je možné od dneška nalézt také …

Náhrada za stíhání K. Randáka

13. 11. 2014

Stát vyplatil Karlu Randákovi 60.000,- Kč jako náhradu za neoprávněné stíhání za zveřejnění odměn Jany Nagyové. K. Randák požaduje, aby Ministerstvo spravedlnosti ČR vymáhalo úhradu po konkrétních policistech, kteří při vyšetřování …

Dotazy – práva k nemovitostem

12. 11. 2014

Pro čtenáře Realitního magazínu České Spořitelny jsme připravili odpovědi na dotazy z oblasti práv k nemovitostem. Odpovědi vyhotovila advokáta naší kanceláře JUDr. Taťána Pazourková, přičemž jsou nyní k dispozici v sekci články.

Vývoj software z pohledu právního

22. 10. 2014

Na serveru Lupa byl dnes publikován náš článek obsahující základní informace o právních aspektech spojených s vývojem počítačových programů. Text je koncipován z pohledu „investora“, tedy subjektu, který nese ekonomické náklady spojené s …

František Fuka a soud o Bitcoiny

22. 10. 2014

Obvodní soud pro Prahu 9 včera začal projednávat žalobu proti Františku Fukovi. Jedná se o první soudní spor související s internetovou měnou Bitcoin (BTC). Bližší informace naleznete v sekci Z médií.

Prodej nemovitosti a daň z příjmů

8. 10. 2014

V sekci články naší webové stránky byl zveřejněn příspěvek Ondřeje Bahníka zabývající se stručně problematikou daní z příjmů při prodeji nemovitosti. Ten článek byl původně publikován v Realitním magazínu České Spořitelny.

Webové stránky jako nosič informací

30. 9. 2014

Tématem právního oběžníku č. 1/2013 určeného členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byl rozsudek Soudního dvora EU ve věci Content Services Ltd v. Bundesarbeitskammer (C-49/11). Soudní dvůr EU se v tomto rozhodnutí …

Rozmnožování pro osobní potřebu

10. 9. 2014

Konsekvencemi rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci ACI Adam v Stichting de Thuiskopiese Case (C-435/12) se věnuje dnešní článek na serveru Lupa. Toto rozhodnutí se zabývá právními otázkami v oblasti zhotovování rozmnoženin autorských děl z …

Odvolací soud odročil spor Rittiga a NFPK

9. 9. 2014

Vrchní soud v Praze dnes odročil jednání ve věci žaloby Ivo Rittiga proti NFPK. Žalobce požaduje odstranění informací o svém pravděpodobném spojení s kauzou předražených jízdenek pražského dopravního podniku. Rozhodnutí bude vyhlášeno v …

Jan Šafránek, u soudu opět osvobozen

3. 9. 2014

Okresní soud v Chrudimi zprostil Jana Šafránka obžaloby z dalšího přečinu ublížení na zdraví. O podrobnostech případu se dočtete v sekci Z médií.

Spor P. Hasenkopfa proti prezidentu Zemanovi

25. 8. 2014

Dnešního dne bylo smírem stran skončeno řízení o žalobě Pavla Hasenkopfa podané proti Miloši Zemanovi, Vratislavu Mynářovi a Kanceláři prezidenta republiky. Věc dopadla pro klienta naší kanceláře - Pavla Hasenkopfa - mimořádně úspěšně. …

Česká kryptoměna

21. 8. 2014

Petr Kočí se zúčastnil tiskové konference konané při spuštění první limitované edice nové kryptoměny Czech Crown Coin. V rámci této konference hovořil zejména o aspektech kryptoměn v českém právním prostředí.

O projektu informovala ČT i …

Další vývoj v kauze jízdenek DPP

5. 8. 2014

V případu předražených jízdenek pro pražský Dopravní podnik došlo k dalšímu pozitivnímu vývoji. Poté, kdy byla v minulosti zamítnuta jak žaloba Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci, tak návrh MSB Legal na zrušení uvedeného fondu, …

Opět k software z druhé ruky

30. 7. 2014

Server Lupa se dnešním článkem vrací k poměrně kontroverzní a komplexní problematice vyčerpání práv k rozmnoženině počítačového programu a její případné další distribuci. Tento článek tak navazuje na náš dřívější příspěvek, přičemž se v …

Spor P. Hasenkopfa proti prezidentu republiky

28. 7. 2014

Dnešního dne začal Městský soud v Praze projednávat žalobu Pavla Hasenkopfa, kterou podal proti Miloši Zemanovi, Vratislavu Mynářovi a Kanceláři prezidenta republiky.

Žalobou se Pavel Hasenkopf, zastoupený Petrem Kočím, domáhá ochrany proti …

Rozhodčí smlouvy v doménových sporech

9. 7. 2014

Na serveru pravniprostor.cz vyšel článek advokáta Petra Kočího o nepřípustnosti rozhodčích smluv pro doménové spory v rámci pravidel alternativního řešení sporů CZ.NIC.

Evropské řízení o drobných nárocích

29. 6. 2014

Právní oběžník č. 12/2012 připravovaný naší advokátní kanceláří pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byl věnován informacím o evropském řízení o drobných nárocích. Text tohoto oběžníku je možné od dnešního dne nalézt …

Zveřejňování policejních odposlechů

12. 6. 2014

K aktuální otázce zveřejňování policejních odposlechů se pro média vyjadřoval advokát naší kanceláře Petr Kočí – blíže v sekci Z médií.

Karel Randák žádá náhradu škody

4. 6. 2014

Jak jsme informovali, byl 29. dubna 2014 Karel Randák zproštěn obžaloby, která ho vinila ze zveřejnění informací o výši platu Jany Nagyové (dnes Nečasové). Nyní Karel Randák vyzval Ministerstvo spravedlnosti k náhradě škody, která mu …

UN Global Compact a korupce v ČR

30. 5. 2014

Dnešního dne se Petr Kočí, advokát naší kanceláře, zúčastnil diskuze v rámci kulatého stolu UN Global Compact o korupci v ČR spolupořádaném informačním centrem OSN. Podrobné informace o události si můžete přečíst zde.

eAdvokacie.cz začala přijímat Bitcoiny

28. 5. 2014

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský (eAdvokacie.cz) začala přijímat internetovou měnu Bitcoin. V zahraničí je již nějakou dobu možné za právní služby zaplatit Bitcoiny, nyní je tato možnost nabízena i v ČR.

I když tato digitální měna …

Poradenství při získání části závodu

19. 5. 2014

Naše advokátní kancelář poskytovala právní poradenství společnosti VAFO PRAHA, s.r.o. při akvizici části závodu společnosti Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. Předmětem transakce byla výrobní a distribuční část závodu společnosti Trouw …

Karel Randák definitivně zproštěn obžaloby

30. 4. 2014

Městský soud v Praze pravomocně rozhodl ve věci Karla Randáka - bližší informace o tomto případu naleznete v sekci naší webové stránky “Z médií”.

Vyrozumění o vyřízení reklamace

14. 4. 2014

V právním oběžníku č. 8/2012 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali závěrům obsaženým v rozsudcích vyšších soudů České republiky k ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Text …

Náhrada nákladů na obhajobu dvěma obhájci

20. 3. 2014

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu zveřejnilo v rámci své sjednocující soudní praxe rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2533/2013, ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, kde stanovil, že: …

Distribuce digitálního obsahu

21. 2. 2014

Tématem právního oběžníku č. 7/2012 určeného členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byla nová regulace v oblasti distribuce digitálního obsahu tak, jak je obsažena ve směrnici 2011/83/EU o právech spotřebitelů a v novém …

Regulace ukládání cookies

31. 1. 2014

V právním oběžníku č. 5/2012 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali právní problematice související s ukládáním tzv. cookies provozovatelem webové stránky do počítačů uživatelů (návštěvníků) jeho …

Obchodní podmínky dle NOZ

7. 1. 2014

Do sekce články byl umístěn náš příspěvek, jenž byl původně publikován na serveru LUPA, zabývající se právní úpravou obchodních podmínek v novém občanském zákoníku. Příspěvek je zaměřen primárně na praktické dopady nové regulace, přičemž se …

PF 2014

23. 12. 2013

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský si dovoluje popřát všem klientům a spolupracovníkům do nového roku 2014 hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Naši animovanou novoročenku si můžete prohlédnout zde.

Definitivní potvrzení účinnosti NOZ od 1.1.2014

28. 11. 2013

Ve středu 27.11.2013 schválila nově ustavená Poslanecká sněmovna České republiky zákonná opatření senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací a o dani z nabytí nemovitých věcí za účelem přizpůsobení daňových zákonů novému …

Používání obchodních podmínek podle NOZ

5. 11. 2013

Na severu Lupa byl dnes publikován náš článek zabývající se právní úpravou obchodních podmínek v novém občanském zákoníku. Příspěvek je zaměřen zejména na praktické dopady nové regulace a stručně se věnuje také některým výkladovým obtížím.

Úspěch v obhajobě gen. K. Randáka

23. 10. 2013

V sekci Z médií uvádíme podrobnější informace k vývoji kauzy zveřejnění výplatních pásek Jany Nagyové, za které byl obžalovám Karel Randák.

Limitace náhrady škody

23. 10. 2013

Právní oběžník č. 12/2011 připravovaný naší advokátní kanceláří pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme věnovali novele zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní …

ČAK k námitce podjatosti

15. 10. 2013

O věci podání námitky podjatosti ve věci klientky Lucie Šlégrové jsme psali podrobněji zde. Za tuto námitku byla na advokáta Petra Kočího podána kárná žaloba.

Po více než dvou letech dal kárný orgán České advokátní komory Kočímu v zásadní …

Změna věcné příslušnosti soudů v obchodních věcech

8. 10. 2013

Novelou č. 293/2013 Sb. dochází s účinností od 1.1.2014 mimo jiné ke změně věcné příslušnosti u obchodních sporů, v nichž uplatněný nárok na peněžité plnění převyšuje částku 100 tisíc korun. Tyto spory v současnosti řeší v prvním stupni …

Odborná stáž

12. 9. 2013

Naše advokátní kancelář nyní nabízí tříměsíční stáž na pozici asistent/ka v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání. Více informací a možnost přihlášení na stáž na adrese www.stazepromlade.cz.

Těšíme se na případnou spolupráci!

Zákon o obětech trestných činů

10. 9. 2013

Od 1. srpna 2013 nabyl již zcela účinnosti nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Tento zákon včlenil do trestního řádu zásadu, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit poškozenému plné …

Nový katastrální zákon

29. 8. 2013

Dne 23.08.2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Jedná se o jeden z mnoha předpisů, které tvoří tzv. doprovodnou legislativu k novému občanskému zákoníku. Zákon má nabýt účinnosti k 1. lednu 2014.

Nová úprava důsledků prodlení

30. 7. 2013

S účinností od 01.07.2013 se mění výše úroku z prodlení a nově se zavádí náhrada nákladů spojených s vymáháním. Výše úroku z prodlení byla zvýšena na 8 procentních bodů nad repo sazbu ČNB. Od 01.07.2013 tedy sazba zákonného úroku z prodlení …

Rozpor s kupní smlouvou

12. 7. 2013

V právních oběžnících č. 9 a 10/2011 určených členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se blíže věnovali problematice rozporu prodávané věci s kupní smlouvou. Text tohoto našeho příspěvku je nyní umístěn také v sekci …

Tiskové zprávy NFPK

25. 6. 2013

Upozorňujeme na dvě tiskové zprávy vydané NFPK ve věci případů klientů naší kanceláře - pana Karla Randáka a samotného NFPK.

Aktualizováno: V sekci Z médií jsou uvedeny aktuální zprávy o vývoji v obou věcech.

Důsledky zrušení akcií na majitele

18. 6. 2013

V sekci články můžete nyní nalézt příspěvek pracovníka naší advokátní kanceláře Ondřeje Bahníka, který se věnuje nové regulaci v oblasti akcií na majitele (doručitele), kterou přinesl zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení …

Odstoupení od kupní smlouvy podle NOZ

22. 5. 2013

Do sekce články byl přidán nový příspěvek, jenž je věnován právní úpravě nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v oblasti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a obchodníkem distančně. Nový občanský zákoník v …

Úspěch J.Klouzala ve sporu s MZV

28. 4. 2013

Přinášíme informace o úspěšném vývoji sporu whistleblowera Jakuba Klouzala s MZV.

Trestní stíhání K. Randáka

25. 4. 2013

Zveřejnili jsme nové informace v případu stíhání Karla Randáka.

Aktuální kauzy

17. 4. 2013

V sekci z médií byly zveřejněny poslední informace týkající se případu pana Šafránka a dále žaloby Ivo Rittiga proti NFPK.

Regionální konference ILF - Lisabon

15. 4. 2013

Za účasti právníků z naší advokátní kanceláře proběhla ve dnech 12-13.4.2013 v Lisabonu regionální konference sdružení ILF, kterého jsme členy. Hostitelem akce byla portugalská advokátní kancelář Alexandra Bessone Cardoso & Associados, …

Komunitární ochranná známka

20. 3. 2013

V pravidelném právním oběžníku připravovaném naší advokátní kanceláří pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se zabývali úvodem do problematiky komunitárních ochranných známek. Text tohoto právního oběžníku můžete …

Justiční omyl - případ Jana Šafránka

28. 2. 2013

Případ Jana Šafránka dospěl po mnoha letech do úspěšného konce. Více informací uvádíme v sekci Z médií

Kárné řízení proti P. Kočímu

27. 2. 2013

Ve věci kárného řízení vedeného proti Petru Kočímu v souvislti s výkonem obhajoby ve věci tzv. extremistů bylo původní rozhodnutí kárného senátu (které shledalo Kočího vinným kárným proviněním) zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Nový občanský zákoník a odstoupení od kupní smlouvy

8. 2. 2013

Na serveru LUPA byl dnes publikován článek advokáta naší kanceláře Josefa Aujezdského, jenž je věnován právní úpravě nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v oblasti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a …

O. Dobrý zproštěn obžaloby

7. 2. 2013

Oldřich Dobrý, kterého obhajoval Petr Hulán z naší kanceláře, byl zproštěn obžaloby ze znásilnění. Bližší informace o případu a rozhodnutí naleznete v sekci Z médií.

Justiční omyl - případ Jana Šafránka

6. 2. 2013

Případ Jana Šafránka dospěl k soudnímu rozhodnutí. V sekci Z médií přinášíme nové informace ve věci.

Rozsudek SDEU - náklady na dopravu zboží

4. 2. 2013

V právním oběžníku č. 6/2011 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali závěrům rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH proti Verbraucherzentrale …

Daňový řád – základní informace

8. 1. 2013

Právní oběžník č. 2/2011 připravovaný pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme věnovali základním informacím k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, jež v té době nabyl účinnosti. Tento příspěvek je možné nyní nalézt …

PF 2013

18. 12. 2012

Naše advokátní kancelář si dovoluje popřát všem klientům a spolupracovníkům do nového roku 2013 hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Animovanou novoročenku si můžete prohlédnout zde.

Justiční omyl - případ Jana Šafránka

11. 12. 2012

V sekci Z médií naší webové stránky přinášíme nové informace týkající se případu neoprávněně odsouzeného Jana Šafránka a jeho nároku na odškodnění.

Finanční arbitr

7. 12. 2012

Oběžník č. 1/2011 připravovaný naší advokátní kanceláří pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byl věnován základním právním otázkám spojeným s institutem finančního arbitra.

Náhrada nákladů při reklamaci

15. 11. 2012

V oběžníku č. 11/2010 připravovaném pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se zabývali některými právními otázkami souvisejícími náhradou nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.

Trestní stíhání Karla Randáka

1. 11. 2012

V sekci “Z médií” byly zveřejněny podrobnější informace k převzetí obhajoby pana Karla Randáka ve věci trestního stíhání pro účast na zveřejnění výše platu a odměn vysoké státní úřednice.

Novela OSŘ a exekučního řádu

31. 10. 2012

Byla přijata novela zákona č. 120/2011 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, která nabude účinnosti dne …

Rozhodnutí Padawan vs. SGAE

12. 10. 2012

V právním oběžníku č. 10/2010 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali dopadům rozhodnutí Evropského soudního dvora (nyní Soudní dvůr EU) Padawan SL vs. Sociedad General de Autores y Editores de …

Dohoda o vině a trestu

24. 9. 2012

Dne 1.9.2012 nabyla účinnosti novela trestního řádu, která zavádí nový institut dohody o vině a trestu. Smyslem dohody o vině a trestu je zjednodušit, zrychlit a zefektivnit trestní řízení, přičemž pro možnost jejího uplatnění jsou …

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

20. 9. 2012

V právním oběžníku č. 8/2010 připravovaném pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se zabývali regulací, jež přinesl zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých …

E-Business FORUM 2012

23. 8. 2012

V rámci čtvrté konference E-Business FORUM pořádané Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a sdružením TUESDAY Business Network vystoupí také advokát naší kanceláře Josef Aujezdský. Tématem jeho příspěvku budou některé změny, které do …

Uzavírání smluv v prostředí internetu

15. 8. 2012

Další z právních oběžníků připravovaných naší advokátní kanceláří pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme věnovali problematice uzavírání smluv v prostředí internetu. Tento článek je reakcí na názory některých …

Aktualizace obchodních podmínek pro e-shopy

26. 7. 2012

Dnešního dne byly zpřístupněny aktualizované vzorové obchodní podmínky pro podnikatele působící v oblasti prodeje zboží na internetu připravené Asociací pro elektronickou komerci (APEK) ve spolupráci s naší kanceláří. Vzorové obchodní …

Povinnosti při vyřizování reklamace

25. 7. 2012

Právní oběžník č. 7/2010 připravovaný pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byl věnován otázkám povinností obchodníka při vyřizování reklamací. Tento příspěvek je možné nyní nalézt také v sekci články naší webové …

Rozsudek ve věci UsedSoft vs. Oracle

4. 7. 2012

Soudní dvůr EU vynesl zajímavý rozsudek ve věci UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. (C 128/11), jehož obsahem je právní výklad institutu vyčerpání práv k rozmnoženině počítačového programu. Této problematice (možnosti využití …

K povinnosti mít pracovní smlouvu na pracovišti

29. 6. 2012

Na základě metodického pokynu k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání vydaného Státním úřadem inspekce práce je od 01.04.2012 každý zaměstnavatel povinen mít na pracovišti pracovní smlouvy a další …

Internetové aukce z pohledu právního

13. 6. 2012

V oběžníku č. 4/2010 připravovaném pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se zabývali některými právními otázkami souvisejícími s provozováním internetových aukcí. Poté, co nabude účinnosti nový občanský zákoník, …

Reportáž o odpovědnosti za smrt zákazníka taxislužby

5. 6. 2012

Odkaz na reportáž ČT zabývající se odpovědností za smrt zákazníka taxislužby, ve které se k věci vyjadřuje i advokát Petr Kočí, naleznete v sekci “Z médií”.

Osobnostní žaloba pana Patrika Tkáče proti Tomáši Berkovi

29. 5. 2012

Ve sledované kauze osobnostní žaloby Patrika Tkáče, předsedy představenstva J&T banky, proti Tomáši Berkovi, zastoupeného naší kanceláři, proběhlo dne 28.05.2012 další jednání u soudu. Žalobou se Tkáč domáhá omluvy a peněžitého …

Provoz on-line obchodu a práva k software

7. 5. 2012

V dalším z právních oběžníků připravovaných naší advokátní kanceláří pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se ve stručnosti věnovali některým autorskoprávním otázkám souvisejícím s vytvářením software. Text toho …

Vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví

18. 4. 2012

V právním oběžníku č. 12/2009 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali problematice volného pohybu zboží, a to z pohledu vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví. Text toho příspěvku je nyní umístěn …

Osobnostní žaloba v kause Kočka v. Ďuričko

4. 4. 2012

Dnes začal Městský soud v Praze projednávat osobnostní žalobu v kause Kočka v. Ďuričko, jíž se tři pozůstalí po zavražděném podnikateli Václavu Kočkovi ml. domáhají po jeho vrahu finanční satisfakce ve výši celkem 10 milionů korun. …

Software „z druhé ruky“

28. 3. 2012

Do sekce články byl přidán nový příspěvek, jež je věnován právní problematice související s „předprodáváním“ originálních kopií počítačových programů. Opět se tak podrobněji zabýváme institutem tzv. vyčerpání práv k rozmnoženině …

Úspěch s žalobou proti ministerstvu vnitra

13. 3. 2012

Městský soud v Praze zcela vyhověl žalobě klienta naší kanceláře, pana Martina Kalendy, proti ministerstvu vnitra a zakázal Policii České republiky bránit klientovi v pořizování zvukových nahrávek ze zasedání zastupitelstva obce Pletený …

Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

9. 3. 2012

V právním oběžníku č. 11/2009 připravovaném pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se zabývali některými otázkami souvisejícími s problematikou vrácení peněz spotřebiteli při odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, …

Novelizace nákladové vyhlášky

29. 2. 2012

Upozorňujeme klienty, že minulý týden byla přijata novela vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení s tím, že …

Justiční omyl – případ Jana Šafránka

28. 2. 2012

V sekci “Z médií” byly zveřějněny informace týkající se medializace případu justičního omylu, v důsledku kterého byl devatenáctiletý Jan Šafránek odsouzen za znásilnění přes to, že biologické expertizy zcela vylučovaly jeho …

Prodej zboží do zahraničí

6. 2. 2012

V právním oběžníku č. 10/2009 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se zabývali některými otázkami souvisejícími s prodejem zboží zahraničním spotřebitelům (z ČR prostřednictvím on-line obchodu). Text toho …

Regionální konference ILF

24. 1. 2012

Za účasti právníků z naší advokátní kanceláře proběhla ve dnech 20-21.1.2012 v Helsinkách celoevropská konference sdružení ILF, kterého jsme členy. Hostitelem akce byla finská advokátní kancelář Mercatoria Oy. ILF je mezinárodní asociací …

Software „z druhé ruky“

17. 1. 2012

Na serveru LUPA byl dnes publikován článek advokáta naší kanceláře Josefa Aujezdského, jenž je věnován základním otázkám spojeným s problematikou vyčerpání práv na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu a zmiňuje i některé právní …

Vyjádření advokáta Petra Kočího ve věci Lucie Šlégrové

14. 1. 2012

V návaznosti na zprávy, které se objevily v médiích v uplynulém týdnu ve věci postupu obhajoby v případě Lucie Šlégrové týkající se jedné z částí námitky podjatosti v této věci, považujeme za důležité uvést některá tvrzení na pravou míru. …

Nároky stran při průtazích v soudním řízení

28. 12. 2011

Naše advokátní kancelář pravidelně zastupuje klienty, kteří uplatňují po státu škodu jim způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V současné době činí celková výše uplatněných nároků více než 50 …

PF 2012

23. 12. 2011

Naše advokátní kancelář si dovoluje popřát všem klientům a spolupracovníkům do nového roku 2012 hodně štěstí, zdraví a úspěchů. A pokud byste měli chuť nám dát o trochu více zabrat, můžete zde.

Použité zboží a odpovědnost za vady

19. 12. 2011

V právním oběžníku č. 8/2009 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali některým právním otázkám souvisejícím s odpovědností za vady při prodeji použitého zboží. Text toho příspěvku je možné nyní …

Článek o právním poradenství on-line

6. 12. 2011

V listopadovém čísle měsíčníku Právní rádce se v rámci článku zabývajícího se vlivem technologického vývoje na podobu právního poradenství vyjadřuje advokát naší kanceláře Josef Aujezdský. Zaobírá se tématem právního poradenství po …

Novinky přes RSS

1. 12. 2011

Pro pohodlnější informování ohledně nových článků a jiných aktualit z naší advokátní kanceláře byl na webové stránky přidán tzv. RSS feed. Tento RSS feed naleznete na úvodní stránce nebo v sekci aktuality po prokliknutí na některou z …

Úspěch u Ústavního soudu

22. 11. 2011

V kauze zveřejňování informací o soudcích, kteří ke dni 17.11.1989 byly členy KSČ, znovu rozhodoval Ústavní soud. Opět dal za pravdu našemu klientovi, panu Tomáši Pecinovi, a zrušil předchozí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, neboť …

Informační povinnosti obchodníka

4. 11. 2011

Právní oběžník č. 6/2009 připravovaný naší advokátní kanceláří pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byl věnován právním otázkám souvisejícím s informačními povinnostmi internetového obchodníka. Konkrétně informačním …

Půjčka v hotovosti přesahující 15.000 EUR

31. 10. 2011

Obecně platí, že není možné poskytnout k úhradě závazku v hotovosti platbu převyšující částku 15.000 EUR (či její ekvivalent). Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (sp. zn.: 1 Afs 91/2010) je však dovoleno přenechat předmět půjčky …

Helena Vondráčková v. Jan Šinágl

20. 10. 2011

Helena Vondráčková, Martin Michal a jejich společnost Agentura MM Praha, s.r.o. se domáhají po našem klientovi, nezávislém novináři a publicistovi Janu Šináglovi omluvy a zadostiučinění ve výši 3,5 milionů korun za řadu jeho výroků. Žaloba …

Televizní poplatky při podnikání

3. 10. 2011

V právním oběžníku č. 5/2009 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali právním otázkám souvisejícím s regulací televizních poplatků ve vztahu k podnikatelům. Text toho příspěvku je možné nyní nalézt …

E-Business Forum 2011

20. 9. 2011

V rámci konference E-Business Forum 2011 pořádané Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a sdružením TUESDAY Business Network vystoupil v rámci diskusního panelu také advokát naší kanceláře Josef Aujezdský. Podrobnější informace o …

Kontextová reklama a nekalá soutěž II.

14. 9. 2011

V sekci články naší webové stránky byl publikován dnes příspěvek zabývající se problematikou protiprávního jednání v rámci kontextové reklamy. Tento text navazuje na náš předchozí příspěvek z této oblasti a je věnován zejména otázkám …

Justiční omyl – případ Jana Šafránka

10. 8. 2011

Dne 8. srpna odvísílala ČT1 reportáž o justičním omylu, v důsledku kterého byl devatenáctiletý Jan Šafránek odsouzen za znásilnění, a to i přes to, že biologické expertizy zcela vylučovaly jeho vinu. Teprve po osmnácti letech se podařilo …

„Z médií“ - nová sekce webových stránek

28. 7. 2011

V rámci webových stránek naší advokátní kanceláře jsme zařadili novou sekci nazvanou „Z médií“. V této rubrice bychom rádi informovali o těch případech, jež byly prezentovány v médiích a na kterých jsme se podíleli. Na úvod jsme zařadili …

Konference ILF

11. 7. 2011

Za účasti právníků z naší advokátní kanceláře proběhla ve dnech 8-9.7.2011 v Lucemburku celosvětová konference sdružení ILF, kterého jsme členy. Hostitelem akce byla lucemburská kancelář Birden & Gilson. ILF je mezinárodní asociací …

Směrnice o právech spotřebitelů

5. 7. 2011

Evropský parlament se vyslovil kladně k návrhu nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů. Od původního návrhu Evropské komise, jenž byl předložen již v roce 2008, se znění směrnice přijaté Evropským parlamentem …

Judikát roku

28. 6. 2011

Redakce časopisu “JURISPRUDENCE” vyhlásila cenu Judikát roku, aby tak dle svých slov „veřejnosti představila významné a přelomové judikáty, které ovlivnily právo a jeho prostřednictvím celou společnost“. Judikátem roku 2010 se …

Distanční smlouvy

2. 6. 2011

Právní oběžník č. 3/2009 určený členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byl věnován problematice distančních smluv, konkrétně otázkám, kdy je spotřebitelská smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Text …

Kontextová reklama a nekalá soutěž II.

10. 5. 2011

Na serveru LUPA byl dnes publikován náš článek zabývající se problematikou protiprávního jednání v rámci kontextové reklamy. Tento text navazuje na náš předchozí příspěvek z této oblasti a je věnován zejména otázkám souvisejícím s …

Nová služba – konverze dokumentů

28. 4. 2011

Naše advokátní kancelář nově nabízí službu autorizované konverze dokumentu. Autorizovanou konverzí dokumentu se rozumí převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby či převedení elektronického dokumentu do dokumentu v …

Novela insolvenčního zákona

11. 4. 2011

Dnem 31. března 2011 vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona, která obnovuje právo insolvenčních věřitelů popírat pohledávky vůči ostatním věřitelům. Novela reaguje na nález Ústavního soudu, který zrušil některá ustanovení tohoto …

E-knihy z pohledu právního

6. 4. 2011

Do sekce články byl přidán nový příspěvek zabývající se autorskoprávní problematikou související s distribucí slovesných děl v elektronické podobě. V příspěvku jsou zejména zmiňovány rozdíly oproti situaci, kdy je slovesné dílo …

Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

17. 3. 2011

V právním oběžníku č. 2/2009 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se opětovně zabývali některými právními aspekty souvisejícími s odstoupením od spotřebitelské smlouvy. Text toho příspěvku můžete nyní …

Trest domácího vězení

22. 2. 2011

Nový trestní zákoník zavedl do českého právního řádu institut trestu domácího vězení. Právě institutu domácího vězení se věnuje článek advokáta Petra Hulána. Tento příspěvek byl původně publikován v periodiku Právo a rodina č. 1/2010 - 12. …

E-knihy z pohledu právního

10. 2. 2011

Na serveru LUPA byl dnes publikován náš článek zabývající se autorskoprávní problematikou související s distribucí slovesných děl v elektronické podobě. V příspěvku jsou zejména zmiňovány rozdíly oproti situaci, kdy je slovesné dílo …

Taťána Novotná partnerem kanceláře

1. 2. 2011

S účinností od 1.1.2011 se partnerem advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský stala JUDr. Taťána Novotná. Taťána se v praxi zabývá zejména občanským právem, přičemž její specializací jsou právní vztahy k nemovitostem. V advokátní …

Daňový řád

5. 1. 2011

Od začátku roku nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Jako nejdůležitější změny, které daňový řad přinesl, je možné uvést, že …

Základní informace o rozhodčím řízení

29. 12. 2010

Právní oběžník č. 12/2008 určený členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byl věnován některým základním otázkám souvisejícím s právní problematikou rozhodčího řízení. Text tohoto oběžníku je možné nyní nalézt také na …

Trestní zákoník - obecný pohled

6. 12. 2010

Od začátku letošního roku je v účinnosti nový trestní zákoník, který završil dlouhodobý proces rekodifikace trestního práva hmotného. Některým obecným právním aspektům nového trestního zákoníku se věnuje i článek advokáta naší kanceláře …

Odpovědnost za vady - práva dalšího vlastníka

16. 11. 2010

V právním oběžníku č. 11/2008 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se ve věnovali právním aspektům souvisejícím s odpovědností za vady zboží v případě převodu vlastnického práva k takovému zboží na třetí …

Integrován platební systém PayMyway

29. 10. 2010

V rámci on-line systému naší advokátní kanceláře je nyní možné hradit odměnu za právní služby také prostřednictvím platebního nástroje PayMyway společnosti BSC PRAHA, spol. s.r.o. Jedná se o alternativu k námi již dříve integrovanému …

E-Business Forum 2010

5. 10. 2010

V rámci konference E-Business Forum 2010 pořádané Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a sdružením TUESDAY Business Network vystoupil v rámci diskusního panelu také advokát naší kanceláře Josef Aujezdský. Podrobnější informace o …

Změny exekučního řádu

21. 9. 2010

Dne 1. 11. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Některým právním aspektům této novelizace se věnuje článek advokáta naší kanceláře Petra Hulána. …

Odpovědnost za obsah ukládaný uživateli

28. 8. 2010

V právním oběžníku č. 9/2008 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se ve stručnosti věnovali problematice odpovědnosti provozovatelů služeb, v rámci kterých dochází k ukládání informací uživateli internetu …

Deliktní způsobilost nezletilých

1. 8. 2010

V sekci články byl zveřejněn příspěvek advokáta naší kanceláře Mgr. Petra Hulána věnovaný problematice deliktní způsobilosti nezletilých a odpovědnosti za škodu, tedy zejména občanskoprávnímu pohledu na deliktní způsobilost nezletilých …

Rozšíření našeho týmu

16. 7. 2010

Od července letošního roku navázala naše advokátní kancelář spolupráci s advokátkou Mgr. Petrou Šatavovou. Ve své právní praxi se zabývá především právem občanským, a to se zaměřením na problematiku práva rodinného, přičemž hovoří anglicky, …

Nové vymezení pojmu spotřebitel

28. 6. 2010

Ve Sbírce zákonů byl publikován nový zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Tento zákon mimo jiné novelizuje zákon o ochraně spotřebitele a …

Obchodní podmínky pro e-shopy

9. 6. 2010

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve spolupráci s naší kanceláří připravila vzorové obchodní podmínky pro podnikatele působící v oblasti prodeje zboží na internetu. Vzorové obchodní podmínky jsou k dispozici bezplatně a mohou pomoci …

Ochrana informací v trestním řízení

30. 5. 2010

V sekci články byl zveřejněn příspěvek advokáta naší kanceláře Mgr. Petra Hulána věnovaný problematice ochrany informací a osobních údajů v rámci trestního řízení. Tento článek byl původně publikován v periodiku Daňová a hospodářská …

Spolupráce s notářskou kanceláří

7. 5. 2010

Naše advokátní kancelář se dohodla na spolupráci s notářskou kanceláří Mgr. Marie Trčkové. Notářská kancelář Mgr. Marie Trčkové začala od počátku května poskytovat své služby v těsné blízkosti prostor naší kanceláře. S případnou poptávkou …

Reklamace a informační povinnost obchodníka

16. 4. 2010

V právním oběžníku č. 8/2008 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se ve stručnosti věnovali problematice informační povinnosti obchodníka vztahující se k otázkám odpovědnosti za vady. Text toho příspěvku je …

Spotřebitelské soutěže z pohledu daňového

27. 3. 2010

Právní oběžník č. 7/2008 určený členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) byl věnován daňové problematice související s pořádáním spotřebitelských soutěží. Text toho příspěvku je možné nyní nalézt také na serveru eAdvokacie …

Změna sídla kanceláře

8. 3. 2010

Jak již jsme informovali, od dnešního dne dochází ke změně umístění sídla naší advokátní kanceláře. Nově vás budeme mít možnost přivítat v prostorách nacházejících se na adrese Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1. Ke komfortnějšímu využívání …

Pojistné na sociální zabezpečení (2007)

21. 2. 2010

V souvislosti s nedávným nepravomocným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem jsme zaznamenali velký počet dotazů na téma vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení za první polovinu roku 2007. Této problematice je věnován …

Plánovaná změna sídla

5. 2. 2010

V průběhu měsíce března 2010 dojde k plánové změně sídla naší advokátní kanceláře. Od letošního jara budeme mít možnost Vás přivítat ve větších prostorách na adrese Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1. Věříme, že tato změna přispěje k …

Nový trestní zákoník

4. 1. 2010

Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009, který s sebou přináší zajímavou novinkou v podobě trestu domácího vězení. Jedná se o trest alternativní k trestu odnětí svobody pro …

Spotřebitelské soutěže

16. 12. 2009

V právním oběžníku č.5/2008 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali problematice spotřebitelských soutěží, zejména s ohledem na právní regulaci tzv. spotřebitelských loterií. Text toho příspěvku je …

Kontextová reklama a nekalá soutěž

20. 11. 2009

Do sekce články byl přidán nový příspěvek zabývající se základními právními aspekty souvisejícími se zneužíváním systémů kontextové reklamy. Zejména jsou zmiňovány případy, kdy je v rámci reklamního systému využíváno jako klíčové slovo …

Nekalé obchodní praktiky

27. 10. 2009

V právních oběžnících č. 2/2008, č. 3/2008 a č. 4/2008 určených členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali problematice tzv. nekalých soutěžních praktik. Právní úprava tohoto institutu byla na začátku roku …

E-Business Forum 09

6. 10. 2009

V rámci konference E-Business Forum 2009 pořádané Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a sdružením TUESDAY Business Network vystoupil také advokát naší kanceláře Josef Aujezdský. Jeho příspěvek byl věnován návrhu nové směrnice o …

Přijmeme asistenta/ku

29. 9. 2009

Naše advokátní kancelář přijme do pracovního poměru administrativního pracovníka – asistentku/asistenta, jehož náplní práce bude zejména všeobecná administrativní podpora kanceláře, včetně komunikace s klienty, úřady, soudy, obchodní …

Kontextová reklama a nekalá soutěž

7. 9. 2009

Na serveru Lupa byl dnes publikován článek naší kanceláře zabývající se některými právními aspekty souvisejícími se zneužíváním systémů kontextové reklamy. Zejména jsou zmiňovány případy, kdy je v rámci reklamního systému využíváno jako …

Nový design webu

1. 9. 2009

Ve spolupráci se sdružením Studio Cabinet a obchodní společností INSPIRE CZ s.r.o. jsme připravili nový design naší webové stránky. V uživatelském rozhraní systému eAdvokacie nenastaly žádné změny.

Uvádění cen zboží

21. 8. 2009

V právním oběžníku č. 11/2007 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali právní problematice náležitého uvádění cen zboží nebo služeb ze strany obchodníků. Text toho příspěvku je možné nyní nalézt …

(Všeobecné) obchodní podmínky v praxi

28. 7. 2009

V právním oběžníku č. 10/2007 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali některým otázkám souvisejícím s využíváním (všeobecných) obchodních podmínek při provozování internetového obchodu. Text toho …

Práva na soudní ochranu a náhrada nákladů řízení

16. 7. 2009

Ústavní soud ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Tomáše Peciny, zastoupeného advokátem Petrem Kočím, rozhodl o zrušení rozsudků Městského soudu v Praze ve výrocích o nákladech řízení poté, kdy shledal, že napadenými rozhodnutími bylo …

Funkcionalita webového rozhraní internetového obchodu

29. 5. 2009

V právním oběžníku č. 09/2007 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali některým základním právním otázkám souvisejícím s funkcionalitou webového rozhraní internetového obchodu. Text toho příspěvku …

Pořad k problematice autorských práv

13. 5. 2009

Na radiu Wave jedné ze stranic Českého rozhlasu si dnes od 21:00 hod. můžete naladit pořad Rentgen, jenž bude věnován aktuálním otázkám souvisejícím s autorským právem. V rámci pořadu je možné si mimo jiné poslechnout i záznam části …

Upozornění na podvodné emailové zprávy

4. 5. 2009

V poslední době se na naši advokátní kancelář obrací velká řada našich klientů a dalších osob s žádostí o právní pomoc v případech údajného možného porušení jejich práv k duševnímu vlastnictví, a to v důsledku „upozornění“ obsaženého v …

Právní vztahy k počítačovým programům

10. 4. 2009

Na serveru ROOT byl zveřejněn publikace partnera naší advokátní kanceláře Josefa Aujezdského zabývající „právem k software“ ze systematického pohledu. Právní otázky související s počítačovými programy jsou v současnosti spíše na pokraji …

Nová služba – eÚschova.cz

26. 3. 2009

Ve spolupráci s naší advokátní kanceláří představila obchodní společnost HIGHLIGHTER Group a.s. novou on-line službu eÚschova.cz. Služba eÚschova.cz umožňuje jednoduché provádění advokátních úschov menších finančních částek a je tak určena …

Sledovaná kauza - svobodný přístup k informacím

6. 3. 2009

Městský soud v Praze včerejšího dne zamítl správní žalobu Tomáše Peciny, zastoupeného advokátem Petrem Kočím, proti Ministerstvu spravedlnosti ČR. Žalobce se v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, domáhal …

Rekodifikace trestního práva

17. 2. 2009

Dne 9. února 2009 byl ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009 publikován nový trestní zákoník, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010 a přináší zásadní změny oproti současnému 47 let starému trestnímu kodexu. Mezi nejdůležitější novinky nové …

Odpovědnost za vady software

9. 1. 2009

Do sekce články byl přidán nový příspěvek, který je věnován problematice odpovědnosti za vady software. Článek se zaměřuje především na právní otázky související s faktickými vadami počítačových programů. Článek původně publikován na …

Internetový obchod a zpracování osobních údajů

8. 12. 2008

V právním oběžníku č. 08/2007 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali některým základním otázkám souvisejícím se zpracováním osobních údajů při provozování internetového obchodu. Text toho …

Konference "Podvody – hospodářská kriminalita"

12. 11. 2008

V rámci odborné konference zaměřené na problematiku hospodářské kriminality bylo možné si mimo jiné vyslechnout také příspěvek partnera naší advokátní kanceláře Mgr. Daniela Maška. Pořadatelem dvoudenní konference, jež se uskutečnila v …

Creative Commons konference

5. 11. 2008

V pražském BIO|OKO se dne 4. listopadu 2008 uskutečnila konference věnovaná licenčním podmínkám Creative Commons. V rámci této konference vystoupil mimo jiné také zástupce naší advokátní kanceláře Josef Aujezdský s příspěvkem nazvaným …

Regionální konference ILF ve Varšavě

20. 10. 2008

Za účasti delegátů z naší advokátní kanceláře proběhla ve Varšavě regionální konference sdružení ILF. Hostitelem akce byla advokátní kancelář Kruk, Pasierbiak, Wasilewski and Partners. Odborné příspěvky prezentované v rámci konference se …

Jak je to s odpovědností za vady software?

7. 10. 2008

Na serveru Lupa byl dnes uveřejněn článek zabývající se problematikou odpovědnosti za vady software a související otázkou odpovědnosti za škodu vzniklé v důsledku vad software. Tato problematika není českou právní teorií ani praxí doposud …

Odpovědnost za vady zboží (vztah internetový obchodník a jeho dodavatel)

29. 9. 2008

V právním oběžníku č. 07/2007 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali právní problematice odpovědnosti za vady zboží ve vztahu internetový obchodník a jeho dodavatel. Text toho příspěvku můžete …

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

29. 8. 2008

Ve sbírce zákonů byl pod číslem 300/2008 Sb. publikován zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009 a upravuje tři hlavní oblasti právních vztahů.

První a zřejmě …

Czech POINT - rozšíření služeb pro podnikatele

29. 7. 2008

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - Czech POINT, součást projektu elektronizace veřejné zprávy, rozšířil své služby. Od 1. července 2008 je zavedena na terminálech Czech POINT, tedy na obecních úřadech, pobočkách České …

Kopírování obsahu webové stránky

25. 6. 2008

V právním oběžníku č. 05/2007 a č. 06/2007 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali právní problematice souvisejí s případy kopírování obsahu cizích webových stránek. Text toho příspěvku můžete nyní …

Právní aspekty provozování internetových vyhledavačů

9. 6. 2008

Do sekce články byl přidán nový příspěvek, který se zabývá právními aspekty provozování internetových vyhledavačů. Článek se předmětnou problematikou zabývá zejména z pohledu českého autorského práva.

eAdvokacie členem ILF

20. 5. 2008

Naše advokátní kancelář byla na celosvětové konferenci v Aténách přijata za řádného člena mezinárodní asociace nezávislých advokátních kanceláří ILF (International Law Firms). Konference se zúčastnili i dva naši pracovníci Petr Kočí a Karol …

Podstatné změny v živnostenském podnikání

30. 4. 2008

Podstatná novela živnostenského zákona byla publikována ve Sbírce zákonů dne 17. dubna 2008 pod č. 130/2008. Nová právní úprava by měla zjednodušit vstup do živnostenského podnikání a snížit administrativní zátěž podnikatele při styku se …

Přeměny obchodních společností

22. 4. 2008

Dne 16. dubna 2008 byl pod č. 125/2008 ve Sbírce zákonů publikován zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Zákon nově upravuje přeměny obchodních společností a družstev, které byly doposud zpracovány v obchodním zákoníku, a …

Elektronický platební rozkaz

18. 4. 2008

Novelou občanského soudního řádu (123/2008 Sb.), která nabyde účinnosti dne 1. července 2008 je zaveden institut elektronického platebního rozkazu. Dle ustanovení § 174 a o.s.ř. může soud vydat na návrh žalobce elektronický platební rozkaz, …

Novela trestního zákona

18. 4. 2008

Dne 1. července 2008 nabyde účinnost novela trestního zákona č. 122/2008 Sb. Novela provádí některé změny v obecné i zvláštní části trestního zákona a zavádí novou skutkovou podstatu trestného činu – Poškozování finančních zájmů Evropských …

Provozování internetových vyhledavačů – právní aspekty

12. 3. 2008

Na serveru Lupa byl publikován článek z dílny naší advokátní kanceláře, který se zabývá některými právními aspekty souvisejícími s provozem internetových vyhledavačů. Příspěvek se věnuje zejména otázkám autorskoprávním.

Novela zákona o ochraně spotřebitele

13. 2. 2008

Pod č. 36/2008 byla ve Sbírce zákonů publikována významná novela zákona o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících zákonů, konkrétně zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, …

Novela obchodního zákoníku a přestupkového zákona

22. 1. 2008

Pod č. 344/2007 byla ve Sbírce zákonů publikována novela, kterou se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V rámci novelizace …

Poradna v oblasti právních vztahů k nemovitostem

9. 1. 2008

Ve spolupráci se serverem bezrealitky.cz provozovaném společností Pricetown s.r.o. připravila naše advokátní kancelář novou poradnu v oblasti právních vztahů k nemovitostem. V této poradně budou zodpovídány nejzajímavější vybrané dotazy …

Zasílaní obchodních sdělení při provozování on-line obchodu

7. 12. 2007

V právním oběžníku č. 03/2007 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali některým právním aspektům zasílaní obchodních sdělení při provozování on-line obchodu. Text toho příspěvku můžete nalézt také …

Czech Internet Forum 2007

21. 11. 2007

V rámci zítřejší odborné konference Czech Internet Forum 2007, kterou pořádá společnost Internet Info, s.r.o., je možné navštívit také workshop připravovaný pracovníkem naší advokátní kanceláře Josefe Aujezdským. Tématem tohoto workshopu …

Některé právní aspekty odstoupení od spotřebitelské smlouvy

2. 11. 2007

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský provozující server eAdvokacie připravuje pravidelně právní informace (tzv. právní oběžníky) určené členům Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Texty těchto právních oběžníků budou s časovým …

Nové informace na serveru Obchodni-rejstriky.cz

18. 10. 2007

Na partnerský server Obchodni-Rejstriky.cz byly přidány nové informace ohledně přístupu k databázím obchodních společností v některých dalších evropských zemích. Konkrétně byly doplněny odkazy na evidence v Kanadě, Spojených státech …

Nová služba – Corporate Legal Helpdesk

27. 9. 2007

V průběhu tohoto měsíce představila naše advokátní kancelář novou službu nazvanou Corporate Legal Helpdesk. Klientům využívajícím tuto službu je mimo jiné zajištěna rychlá odezva na jejich právní dotazy a poskytnuty zvýhodněné cenové …

Odpovědnost provozovatelů diskusí

7. 9. 2007

Do sekce články naší webové stránky by přidán nový text, který se věnuje se problematice odpovědnosti provozovatelů diskusních fór za příspěvky uživatelů. Článek reflektuje také některé právní otázky související s žádostmi uživatelů na …

Náhled na díla z interiéru kanceláře

4. 9. 2007

Autorská díla umístěná v interiéru naší advokátní kanceláře je možné si detailněji a nerušeně prohlédnout také on-line. Webová stránka mladého umělce Ivana Martina obsahuje i přehled a náhledy na jeho další umělecké počiny.

Výměnná síť s DVD

16. 8. 2007

Do sekce články naší webové stránky byl přidán příspěvek původně publikovaný na serveru Lupa nazvaný „Proč je výměnná síť s DVD legální?“. Článek se zabývá problematikou nakládání s rozmnoženinami autorských děl a obsahuje tak zejména …

Nová verze našeho on-line systému a webových stránek

9. 8. 2007

Společně s novou podobou webových stánek naší kanceláře byla spuštěna do provozu také vylepšená verze on-line systému eAdvokacie. Hlavní novinkou v rámci on-line systému eAdvokacie je zprovoznění anglické verze uživatelského rozhraní. …

Odpovědnost provozovatelů diskusí

25. 7. 2007

V návaznosti na žádost redakce serveru Lupa jsme připravili článek zabývající se problematikou odpovědnosti provozovatelů diskusních fór za příspěvky uživatelů. Článek se věnuje také některým právním otázkám souvisejícím s žádostmi …

Novela trestního zákona

12. 7. 2007

Dnešního dne nabyl účinnosti zákon č. 178/2007 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Tato dílčí novela reaguje na Směrnici Rady 2002/90/ES, kterou je definováno napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a …

Změna zákonů v oblasti ochrany spotřebitele

2. 7. 2007

Dnešního dne nabyl platnosti a účinnosti zákon č. 160/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele. Zákon provádí předpisy Evropských společenství do národního právního řádu (zejména nařízení Evropského parlamentu …

Elektronický platební rozkaz

21. 6. 2007

Vláda schválila návrh novely občanského soudního řádu ohledně zavedení tzv. elektronického platebního rozkazu. V případě, že tento návrh projde legislativním procesem, měl by být elektronický platební rozkaz alternativou ke stávajícím …

Internet Video Forum 2007

5. 6. 2007

Provozovatel serveru Lupa společnost Internet Info, s.r.o. připravila na dnešní den konferenci nazvanou Internet Video Forum 2007. V rámci programu konference vystoupil také advokát Josef Aujezdský z naší advokátní kanceláře. Tématem jeho …

Rozhovor v Hospodářských novinách

21. 5. 2007

V dnešním vydání Hospodářských novin (21.5.2007) v sešitu Moje peníze vyšel rozhovor s advokátem naší advokátní kanceláře Mgr. Danielem Maškem týkající se správních a občanskoprávních aspektů podnikání v oblasti hlídání dětí. Rozhovor je …

Proč je výměnná síť s DVD legální?

28. 3. 2007

Na žádost redakce magazínu LUPA jsme připravili článek, jenž se zabývá problematikou nakládání s rozmnoženinami autorských děl. Příspěvek tak obsahuje základní informace ohledně právních aspektů vyčerpání práv autora na další rozšiřování …

Rozhovor v časopisu Computer

21. 3. 2007

V aktuálním čísle časopisu Computer vydávaném společností Computer Press, a. s. je možné si přečíst rozhovor s Josefem Aujezdským, advokátem naší kanceláře. Otázky redakce se vztahovaly k problematice autorského práva, zejména se zaměřením …

Internetové sázení

27. 2. 2007

Server Lupa publikoval dnes článek nazvaný „Internetové sázky: legální forma v nedohlednu“, jenž se zaobírá i některými otázkami souvisejícími s platnou legislativou v této oblasti. V článku můžete nalézt i vyjádření naší advokátní …

Důležitá informace pro občanská sdružení – nutná změna názvu

26. 2. 2007

S účinností ke dni 3.7.2006 byla provedena podstatná novelizace právní úpravy názvu sdružení. Zatímco do uvedené doby zákon stanovil pouze, že název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České …

Právní aspekty povinného ručení

30. 1. 2007

Dnes byl na stránkách naší kanceláře uveřejněn článek o právních aspektech tzv. povinného ručení, který byl původně publikován rovněž na finančním serveru Měšec. Ve spoluautorství pracovníka naší kanceláře Mgr. Martina Holuba a Mgr. Filipa …

Rozšíření našeho právního týmu

16. 1. 2007

Od ledna letošního roku posílila naši advokátní kancelář Mgr. Kateřina Nadrchalová. Kateřina hovoří anglicky a při svém působení v justici získala cenné zkušenosti v oblasti civilního procesu. Ve své právní praxi se zabývá především právem …

Vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku

8. 1. 2007

Dne 1.1.2007 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva spravedlnosti publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 562/2006 Sb., která provádí § 33 odst. 4 obchodního zákoníku. Vyhláškou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob …

Odpovědi na Vaše dotazy

7. 12. 2006

Ve spolupráci s redakcí Živě připravila naše kancelář odpovědi na nejzajímavější právní dotazy čtenářů tohoto serveru. Otázky měly směřovat do oblasti právních vztahů souvisejících s informačními technologiemi a do oblasti autorského práva. …

Ptejte se na právní problematiku související s IT

2. 12. 2006

V online diskuzi pořádané serverem Živě.cz můžete do středy 6. prosince pokládat dotazy týkající se práva a IT. Otázky bude zodpovídat pracovník naší advokátní kanceláře Josef Aujezdský. Odpovědi budou následně zveřejněny, a to taktéž na …

Vyhláška provádějící autorský zákon

10. 11. 2006

Ve Sbírce zákonů byla dnes pod číslem 488/2006 Sb.publikována vyhláška Ministerstva kultury, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Vyhláška provádí § 25 odst. 7 …

Registrační pokladny a internetoví obchodníci

9. 11. 2006

Do sekce články naší webové stránky byl přidán příspěvek zabývající se problematikou registračních pokladen a on-line prodeje. Legislativním procesem právě prochází novela zákona o registračních pokladnách (zákon č. 215/2005 Sb. ve znění …

Porušují banky jednostrannou změnou sazebníku zákon

27. 10. 2006

Dnešního dne byl na serveru Peníze.cz uveřejněn článek nazvaný “Porušují banky jednostrannou změnou sazebníku zákon?”. Text byl zpracován za přispění Mgr. Petra Kočího z naší advokátní kanceláře a pojednává o možnosti bank a …

Jak zrušit povinné ručení

22. 9. 2006

Dnešního dne byl na finančním serveru Měšec publikován článek zabývající se některými právními aspekty tzv. povinného ručení. Příspěvek byl vytvořen ve spoluautorství pracovníka naší kanceláře Mgr. Martina Holuba a Mgr. Filipa Vaňka.

Novelizovaný autorský zákon a „kopírování“ pro osobní potřebu

4. 9. 2006

Do sekce články byl přidán nový příspěvek zabývající se současnou právní úpravou zhotovování rozmnoženin autorských děl pro osobní potřebu. Článek reflektuje novelizaci autorského zákona provedenou zákonem č. 216/2006 Sb. a původně byl …

Nové informace na serveru Obchodni-rejstriky.cz

25. 8. 2006

Na partnerský server Obchodni-rejstriky.cz byly přidány nové informace ohledně přístupu k databázím obchodních společností v některých dalších evropských zemích. Konkrétně byly doplněny odkazy na údaje ve Švýcarsku, Norsku, Andoře, …

Registrační pokladny a internetoví obchodníci

21. 8. 2006

Na serveru Lupa byl dnes publikován článek zabývající se interpretací zákona o registračních pokladnách (zákon č. 215/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve vztahu k internetovým obchodníkům a zásilkovému prodeji vůbec. Příspěvek …

Změny v rámci naší kanceláře

1. 8. 2006

Od začátku srpna letošního roku došlo k organizačním změnám v rámci naší advokátní kanceláře. Právní služby jsou i nadále poskytovány advokáty ve sdružení ve smyslu ustanovení § 14 zákona o advokacii. Toto sdružení advokátů však nese nově …

Novelizovaný autorský zákon - otázky a odpovědi

13. 7. 2006

Pro společnost Computer Press, a. s. provozující server Živě připravila naše kancelář odpovědi na dotazy související s novelou autorského zákona. Dotazy redakce se týkaly zejména problematiky zhotovování rozmnoženin autorských děl pro …

Novelizovaný autorský zákon a „kopírování“ pro osobní potřebu

29. 6. 2006

Na serveru LUPA byl uveřejněn další z našich článků souvisejících s novelizací autorského zákona, jež byla provedena zákonem č. 216/2006 Sb. Tentokráte se zabýváme problematikou zhotovování rozmnoženin autorských děl, resp. jiných předmětů …

Zákon o evropské družstevní společnosti

22. 6. 2006

Dne 22.6.2006 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti. Tento zákon upravuje právní poměry evropské družstevní společnosti, a to v návaznosti na přímo použitelné nařízení Rady Evropských …

Novela autorského zákona a počítačové programy

19. 6. 2006

Do sekce články byl zařazen příspěvek naší kanceláře věnovaný některým dopadům novelizace autorského zákona na právní vztahy k software. Článek zmiňuje zejména novinky související s uzavíráním smluv v oblasti autorského práva, otázky užití …

Nový zákoník práce

7. 6. 2006

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který s účinností od 1.1.2007 nahradí stávající zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Na pracovněprávní vztahy nebude možno ani …

Nový server Obchodni-rejstriky.cz

30. 5. 2006

Partnerská společnost naší kanceláře Allison & McKee, s.r.o. uvedla do provozu zbrusu nový projekt nazvaný Obchodni-rejstriky.cz. Nový server přináší základní informace o tom, kde lze, pokud je to možné, bezplatně dohledat údaje o …

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

26. 5. 2006

Dnešního dne byl vyhlášen zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), který zapracovává do našeho právního řádu …

Novela autorského zákona a počítačové programy

23. 5. 2006

V souvislosti s účinností novely autorského zákona byl na serveru Živě uveřejněn nový článek z dílny naší kanceláře, jenž se zabývá některými změnami autorského zákona ve vztahu k software. Příspěvek zmiňuje zejména novinky související s …

Novela autorského zákona

22. 5. 2006

Dnešního dne byl vyhlášen a zároveň nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a některé další zákony. Jedná se o …

Právní úprava registrovaného partnerství

16. 5. 2006

Na webových stránkách naší kanceláře byl publikován článek zabývající se základními otázkami zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Autorkou článku je pracovnice advokátní kanceláře …

Nový stavební zákon a zákon o vyvlastnění

11. 5. 2006

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který s účinností od 1.1.2007 nahradí stávající předpis stejného názvu (zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších …

Insolvenční zákon

9. 5. 2006

Dnešního dne nabývá platnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradí stávající zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. Nový předpis, jenž upravuje …

Novela OSŘ – posílení postavení věřitele

17. 4. 2006

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 133/2006, který novelizuje občanský soudní řád, exekuční řád a některé další zákony. Jednou z nejpodstatnějších změn této novely je, že soud, pokud rozhodne o povinnosti žalovaného …

Zákon o registrovaném partnerství

3. 4. 2006

Dne 3. dubna 2004 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 115/2006 zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje nově trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví, a to zejména jeho vznik, …

Co s nevýhodným úvěrem?

20. 3. 2006

Dnes byl na serveru Měšec publikován článek nazvaný “Příběh ze života: Co s nevýhodným úvěrem?“. Článek dává nejen rady týkající se procesu uzavírání smlouvy, ale především je v něm podrobněji rozebírán konkrétní příklad z praxe. K …

Změna zákona o advokacii

15. 3. 2006

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 79/2006, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mezi nejvýznamnější změny, které tato novela zákona o advokacii …

Instituce elektronických peněz se sídlem v ČR

10. 3. 2006

Dne 8.3. 2006 nabyla účinnosti novela zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů, která nově umožňuje vznik …

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

8. 3. 2006

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 61/2006, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá tento zákon 15 dnů po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. …

Kupujete byt na hypotéku s partnerem?

6. 2. 2006

Do sekce články byl přidán příspěvek s názvem “Kupujete byt na hypotéku s partnerem?”, původně publikovaný na serveru Mesec.cz. Článek upozorňuje na některé problematické okolnosti týkající se společné koupě nemovitosti a …

Odpovědi na dotazy čtenářů III.

19. 1. 2006

Ve spolupráci s redakcí Živěpřipravila naše kancelář opět sérii odpovědí na nejzajímavější právní dotazy čtenářů tohoto serveru. Otázky měly směřovat do oblasti právních vztahů souvisejících s informačními technologiemi. I tentokráte jsme …

Změny v rámci naší kanceláře

5. 1. 2006

Od nového roku došlo k organizačním změnám v rámci naší advokátní kanceláře. Právní služby jsou nově poskytovány advokáty ve sdružení ve smyslu ustanovení § 14 zákona o advokacii. Vytvořené sdružení nese označení Mašek, Kočí a spol. Z …

Přístup ke zdrojovému kódu počítačového programu

30. 12. 2005

V sekci články byl uveden další z příspěvků naší kanceláře, jenž se zabývá určitými právními aspekty počítačových programů. Tentokráte se článek věnuje problematice přístupu ke zdrojovému kódu počítačového programu v smluvních vztazích. …

Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

16. 12. 2005

]Na serveru Měšec, jehož provozovatelem je společnost Internet Info, s.r.o., byl publikován článek zabývají se problematikou odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Článek obsahuje vyjádření naší kanceláře k otázce okamžiku uzavření …

EU schválila Deklaraci o budoucnosti e-governmentu

29. 11. 2005

V průběhu minulého týdne se konala konference Evropské unie o transformaci v oblasti veřejných služeb. Došlo ke schválení Deklarace o budoucnosti e-governmentu, podle které by v průběhu roku 2006 měly všechny členské státy Evropské unie …

eAdvokacie členem APEK

11. 11. 2005

V souvislosti s plánovanou širší spoluprací se naše kancelář stala členem Asociace pro elektronickou komerci (APEK), jež sdružuje zejména subjekty zabývající se elektronickým obchodem. Hlavním cílem tohoto občanského sdružení je vytvářet …

Kupujete byt na hypotéku s partnerem?

24. 10. 2005

Na serveru Měšec byl dnes publikován článekčlánek Mgr. Petra Kočího zabývající se některými aspekty hypotečních úvěrových smluv uzavíraných nesezdanými partnery. V příspěvku jsou osvětleny některé základní pojmy a popsány základní právní …

GNU GPL a použití českého práva

29. 9. 2005

Od dnešního dne je možné v sekci články nalézt také příspěvek naší kanceláře zabývající se problematikou určení rozhodného práva v licenčních vztazích v oblasti tzv. svobodného software, a to konkrétně v případě, kdy se práva a povinnosti …

Změna zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostoru

21. 9. 2005

Dnešního dne byla ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2005 Sb. publikována novela zákona, kterou se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. Došlo k zpřesnění některých pojmů a uvedení do …

Přístup ke zdrojovému kódu počítačového programu - právní aspekty

14. 9. 2005

Na severu LUPA byl publikován další z článků naší kanceláře zabývajících se právními aspekty počítačových programů. Tentokráte se příspěvek věnuje právní problematice přístupu ke zdrojovému kódu počítačového programu v smluvních vztazích. …

Novinka v systému eAdvokacie – akceptace platebních karet

8. 9. 2005

Od dnešního dne je možné uhrazovat platby v systému eAdvokacie prostřednictvím platebních karet. Tato novinka by měla klientům mimo jiné umožnit komfortnější využívání služeb naší kanceláře a zároveň také umožnit flexibilnější poskytování …

Změna sídla naší kanceláře

1. 9. 2005

Dovolujeme si Vás informovat, že ode dnešního dne je sídlo naší advokátní kanceláře na adrese Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6, kde Vás samozřejmě rádi přivítáme při osobní schůzce. Věříme, že tato změna Vám nejen umožní využívání …

Švarcsystém vs. Outsourcing

3. 8. 2005

V sekci Články - pracovní právo byl publikován příspěvek nazvaný Švarcsystém vs. outsourcing. Tento článek byl původně vydán na serveru Měšec.cz a zabývá se pojmy švarcsystém a outsourcing, zejména ve světle poslední novely zákona o …

Mohou banky jednostranně měnit poplatky?

13. 7. 2005

Dnešního dne byl na serveru mesec.cz uveřejněn články Mgr. Petra Kočího nazvaný “Mohou banky jednostranně měnit poplatky?”. Článek hodnotí oprávněnost postupu bank při jednostranném zvyšování poplatků za bankovní služby a uvádí …

Institut manželství a zákoník práce

10. 7. 2005

V sekci články byl publikován text Mgr. Daiela Maška nazvaný “Institut manželství a zákoník práce” pojednávající o tom, jakým způsobem se institut manželství promítá do pracovněprávních vztahů. Článek byl původně publikován v …

Odpovědi na dotazy čtenářů II.

24. 6. 2005

Ve spolupráci s redakcí Živě.cz připravila naše kancelář opět sérii odpovědí na nejzajímavější právní dotazy čtenářů tohoto serveru. Otázky měly směřovat do oblasti právních vztahů souvisejících s informačními technologiemi. Vzhledem k tomu …

GNU/GPL a použití českého práva

7. 6. 2005

Na serveru ROOT provozovaném společností Internet Info, s.r.o. byl publikován článek z dílny naší kanceláře, který se zabývá problematikou určení rozhodného práva v právních vztazích vznikajících při distribuci tzv. svobodného software, a …

Nová právní úprava obchodního rejstříku

3. 6. 2005

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 216/2005, který přináší významnou změnu právní úpravy obchodního rejstříku včetně rejstříkového řízení. Jedná se tedy o novelu obchodního zákoníku a občanského soudního řádu s tím, že …

Švarcsystém a outsourcing

1. 6. 2005

Dnešního dne byl na serveru Měšec.cz publikován článek pracovníka naší kanceláře Mgr. Petra Kočího nazvaný “Švarcsystém a zaměstnávání podnikatelů”. Článek se zabývá pojmy švarcsystém a outsourcing zejména ve světle poslední …

Novela zákona o zaměstnanosti

27. 5. 2005

Pod číslem 202/2005 Sb. byla vyhlášena novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.). Novela vstupuje v účinnost dnešního dne a přináší změnu v možnosti tzv. outsourcingu. Zákon o zaměstnanosti v novém znění rozšiřuje možnosti osob …

Odpovědi na dotazy čtenářů

25. 5. 2005

Na žádost redakce Živě připravila naše kancelář odpovědi na nejzajímavější právní dotazy čtenářů tohoto serveru. Otázky se vztahovaly zejména k oblasti právních vztahů souvisejících s informačními technologiemi a nejvíce jsme se tedy …

Nevýdělečné organizace 2005

9. 5. 2005

V nakladatelství ASPI, a.s. právě vychází publikace s názvem “Nevýdělečné organizace 2005”, jejímiž spoluautory jsou kromě pracovníků naší kanceláře také Mgr Kristýna Kabelová a Ing. Jitka Náhlovská Ph.D. Kniha přínáší informace …

Licenční smlouva k software

20. 4. 2005

Dalším příspěvkem publikovaným na našich webových stránkách je článek zabývající se obecnými právními otázkami poskytování počítačových programů a některými souvisejícími právními vztahy. Článek byl původně publikován v měsíčníku Daně a …

Ocenění nehmotného majetku

11. 4. 2005

Novou službou, kterou můžete objednat prostřednictvím našich webových stránek je i oceňování nehmotného majetku. S nehmotným majetkem je možné nakládat podobně jako s majetkem hmotným, např. vkládat do základního kapitálu, poskytovat či …

Zákon o elektronických komunikacích

31. 3. 2005

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů pod č. 127/2005 publikován zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), kterým se mimo jiné zrušuje stávající zákon č. 151/2000 Sb. o …

Rozšíření nabídky služeb – oceňování

15. 3. 2005

S poskytovanou právní pomocí velmi často přímo souvisí také oceňování nejrůznějšího majetku. Vzhledem k tomu můžete na našich stránkách nově nalézt také nabídku znaleckých služeb. Znalecký posudek je v mnoha případech vyžadován přímo …

Nová sekce naší webové stránky – články

9. 3. 2005

V souvislosti se změnami naší webové stránky byla přidána také nová rubrika obsahující články. Zejména se jedná o příspěvky pracovníků naší kanceláře, které byly v poslední době publikovány na jiných serverech či v tištěných periodikách. …

Nová verze našeho on-line systému a webových stránek

5. 3. 2005

Společně s novou podobou webových stánek naší kanceláře byla spuštěna do provozu také vylepšená verze on-line systému eAdvokacie. Mezi nejdůležitější provedené změny patří vytvoření přehlednějšího uživatelského prostředí pro naše klienty, …

Novela občanského soudního řádu

8. 2. 2005

Dnešního dne byla ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2005 Sb. publikována podstatná změna občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Novelou jsou nejvíce dotčená ustanovení o předběžném opatření a ustanovení …

Zákon o správních poplatcích

16. 1. 2005

Dnešního dne nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Přílohou zákona je sazebník, který stanoví novou výši některých poplatků. Za povšimnutí stojí i ustanovení zákona, dle kterého jsou od poplatků osvobozeny úkony …

Zákon o evropské společnosti

15. 12. 2004

Dnešního dne vstoupil v platnost a účinnost zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, který je prováděcím předpisem k nařízení Rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE). Toto nařízení upravuje zejména podmínky a způsob …

Rozsudek ohledně domény ceskapojistovna.cz. Co je špatně?

8. 12. 2004

Další článek z dílny naší kanceláře publikovaný na serveru LUPA se z obecného pohledu zabývá problematikou rozsudku Vrchního soudu ve sporu o doménové jméno ceskapojistovna.cz, a to zejména s ohledem na uložení povinnosti provést změnu …

Pravidla pro vyřizování elektronické pošty

30. 11. 2004

Ministerstvo informatiky dnes zveřejnilo dokument nazvaný „Best practice - pravidla pro vyřizování elektronické pošty“, který je určen orgánům státní správy, orgánům samosprávy a dalším právním subjektům, které rozhodují jako orgány veřejné …

Nový školský zákon

10. 11. 2004

Dne 10. listopadu 2004 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předpis nabude účinnosti (s výjimkou některých jeho ustanovení) dne …

Novela občanského soudního řádu

9. 11. 2004

Významnou novelizaci institutu doručování v civilním řízení přináší zákon č. 555/2004 Sb. Tento předpis novelizuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 9. listopadu 2004 a účinnost nabude účinnosti …

Novela občanského a obchodního zákoníku

9. 11. 2004

Zákon č. 554/2004Sb., který byl dnešního dne vyhlášen ve Sbírce zákonů, novelizuje (kromě dalších právních předpisů) občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) a obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.). Mezi významné změny v občanském …

Novela trestního zákona a trestního řádu

22. 10. 2004

Dnešního dne vstoupil v platnost i účinnost zákon č. 537/2004 Sb., kterým se mění trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.). Současně s touto novelou trestního zákona byl ve sbírce listin publikován i zákon č. 539/2004 Sb., který novelizuje …

Nová právní úprava postihu domácího násilí

7. 10. 2004

V časopise Rodina a právo č. 8/2004 vyšel nový článek Mgr. Daniela Maška zabývající se novelou trestního zákona č. 91/2004, která rozšířila možnost trestněprávního postihu domácího násilí.

Nový správní řád

24. 9. 2004

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů pod číslem 500/2004 publikován nový správní řád. Zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, fyzických a právnických osob, pokud vykonávají působnost v …

Komu „patří“ software vytvořený na objednávku?

20. 9. 2004

Na serveru Lupa byl uveřejněn článek zabývající se problematikou výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu zhotovovanému na základě smlouvy o dílo. Článek vytvořený pracovníkem naší kanceláře dále nastiňuje otázku tzv. …

Zákon o některých službách informační společnosti

7. 9. 2004

Dnešního dne vstoupil v platnost i v účinnost zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Norma upravuje otázku odpovědnosti poskytovatelů …

Novela zákona o elektronickém podpisu

26. 7. 2004

Dnešního dne vešel v platnost a v účinnost zákon č. 440/2004, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Tato obsáhlá novela zavádí do českého právního řádu některé nové pojmy, jakými jsou kvalifikované časové razítko, …

Nový zákon o zaměstnanosti

23. 7. 2004

Dnešního dne vstoupil v platnost zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nahrazuje původní zákon č. 1/1991 Sb. se stejným názvem. Tento předpis upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Oproti původní normě došlo zejména k …

Proč nelze se soudy komunikovat v elektronické podobě?

28. 6. 2004

Zatímco elektronická komunikace v oblasti veřejné správy zaznamenává přeci jenom pozvolný nárůst (zejména v oblasti daňového řízení), zůstává styk mezi soukromými subjekty a soudy nadále doménou tištěných dokumentů. Některými příčinami …

Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení

15. 6. 2004

Dnešního dne byl pod číslem 360/2004 Sb.publikován nový zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS). Zákon upravuje právní poměry evropského hospodářského zájmového sdružení dle nařízení Rady EHS č. 2137/85 ze dne 25.7.1985 a …

Mateřská a rodičovská dovolená a návrat do práce

27. 5. 2004

Na serveru Personalista.com vyšel další dvoudílný článek Mgr. Daniela Maška zabývající se tentokráte právními aspekty mateřské a rodičovské dovolené, a to zejména v souvislosti s návratem matky do zaměstnání.

Institut manželství a zákoník práce

13. 5. 2004

Na serveru Personalista.com vyšel dvoudílný článek Mgr. Daniela Maška zabývající se souvislostmi mezi institutem manželství a některými ustanoveními zákoníku práce.

Zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

27. 4. 2004

V letošním čtvrtém čísle časopisu Daně a právo vydavatelství ASPI Publishing s.r.o. nalezneme mimo jiné i článek Mgr. Petra Kočího zabývající se procesem zvyšování základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným. Výklad zákonného …

Ročenka e-government 2004

22. 4. 2004

V měsíci dubnu vyšlo první vydání ročenky e-government 2004 ekonomického měsíčníku ebiz. Ročenka shrnuje dosavadní úspěchy při budování informační společnosti, vytyčuje cíle pro budoucnost, nabízí rozhovory s vedoucími odborů informatiky …

Novela živnostenského zákona

16. 4. 2004

Dnešního dne vstoupila pod číslem 167/2004 Sb. v platnost novela živnostenského zákona. Nová právní úprava zapracovává do českého právního řádu zejména čl. 43 - 48 Smlouvy o založení Evropského společenství, upravující svobodu podnikání a …

Postoupení pohledávky

25. 3. 2004

V příloze březnového čísla měsíčníku Otázky a odpovědi z praxe nakladatelství ASPI Publishing s.r.o. vyšel článek zabývající se postoupením pohledávky. Autor, pracovník naší advokátní kanceláře, zde kromě popisu uvedeného institutu …

Licenční smlouva k software

15. 3. 2004

V březnovém čísle časopisu Daně a právo vydávaném společností ASPI Publishing s.r.o. vyšel článek z dílny naší kanceláře, jenž se zabývá problematikou licenčních smluv k počítačovým programům. Výklad je podáván z pohledu českého práva se …

eAdvokacie partnerem CV Marketu

19. 2. 2004

Naše kancelář se stala partnerem nového projektu CV Market, který je součástí sítě CV Market NET, jež se ve střední a východní Evropě zaměřuje na e-recruitmentové služby. Nabídka služeb CV Marketu vychází z úspěšného modelu provozovaného …

Změna sídla obchodní společnosti

17. 2. 2004

Na serveru účetní svět byl publikován článek pracovníka naší kanceláře Mgr. Petra Kočího zabývající se problematikou změny sídla obchodních společností. Článek vyšel v tištěné podobě v únorovém čísle časopisu Daně a právo vydávaný …

Novela zákoníku práce

13. 2. 2004

V platnost vstoupil zákon č.46/2004 Sb.,kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tato významná novela …

Vývoj právní úpravy regulace nájemného z bytů

9. 2. 2004

V lednovém čísle časopisu „Rodina a právo“ vydáveného společností LINDE nakladatelství s.r.o vyšel článek Mgr. Daniela Maška zabývající se vývojem právní úpravy regulace nájemného z bytů.

Zákon o pojistné smlouvě

5. 2. 2004

Dnešního dne vstoupil v platnost zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), který mimo jiné nahrazuje hlavu patnáctou osmé části občanského zákoníku upravující pojistnou smlouvu. Zákon …

Nový zákon o veřejných zakázkách

5. 2. 2004

Dnešním dnem vstoupil v platnost zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, který nahrazuje původní zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Předpis vstupuje v účinnost k 1.4.2004, vyjma několika ustanovení, která nabývají …

Skutečně může zaměstnavatel číst vaši poštu?

15. 1. 2004

Další článek od pracovníků naší kanceláře publikovaný na serveru Lupa se zabývá problematikou ústavně zaručeného práva na listovní tajemství v souvislosti se současnou elektronickou komunikací. Článek vyšel později na serveru IT právo.

Nové služby na Portálu veřejné správy

8. 1. 2004

Od začátku ledna jsou prostřednictvím portálu www.portal.gov.cz zveřejňovány základní informace z katastru nemovitostí. Zajímavostí je možnost sledovat v jaké fázi se zrovna nachází konkrétní řízení o zápis do katastru. Další novinkou je …

Přehled některých zákonů nabývajících účinnosti dne 1. ledna 2004

1. 1. 2004

Dnešního dne vstoupil v účinnost, mimo jiné, zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), dále zákon č. 218/2003 …

Nový zákon o ochranných známkách

21. 12. 2003

Dne 19.12.2003 vstoupil v platnost nový zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.), který nahrazuje původní zákon o ochranných známkách č.137/1995 Sb. Účinnost většiny ustanovení nového předpisu byla stanovena k 1. dubnu 2004.

Obchodní firma

1. 12. 2003

V listopadovém čísle (11/2003) časopisu Daně a právo nakladatelství ASPI Publishing s.r.o. byl publikován článek Mgr. Petra Kočího nazvaný „Co je to obchodní firma“. Článek přibližuje nejen pojem firma, ale zabývá se výkladem dalších …

Právní aspekty krabicového software

12. 11. 2003

Na serveru Lupa byl uveřejněn článek z „dílny“ naší advokátní kanceláře pojednávající o některých otázkách vznikajících při prodeji software. Příspěvek je zaměřen zejména na problémy vyskytující se při uzavíraní licenčních smluv v praxi. …

Role e-governmentu v budoucnosti Evropy

7. 11. 2003

Na webových stránkách Ministerstva informatiky je vystaven český překlad sdělení Komise evropských společenství Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému ekonomickému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Role e-governmentu v …

Návrh zákona o elektronických komunikacích

4. 11. 2003

Na stránkách Ministerstva informatiky je možno do 28.11.2003 uvádět připomínky k návrhu zákona o elektronických komunikacích. Zákon by měl upravovat podmínky podnikání, regulaci trhu a výkon státní správy v oblasti elektronických …

Nový portál veřejné správy

6. 10. 2003

Na adrese portal.gov.cz byl spuštěn zkušební provoz nového portálu veřejné správy. Portál vznikl pod patronací ministerstva informatiky a obsahuje mimo jiné platné předpisy ze Sbírky zákonů v aktuálním znění.

Certifikát od společnosti Thawte Technologies Inc.

22. 9. 2003

Naše advokátní kancelář obdržela od renomované certifikační autority Thawte Technologies Inc. certifikát pro svůj server. Certifikát osvědčuje nejen identitu provozovatele webových stránek, ale také skutečnost, že výměna informací mezi …

On-line platební systém eBanky

19. 9. 2003

Součástí našich stránek je nyní i on-line platební systém společnosti eBanka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ: 11719, IČ: 00562246, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 5642. Tuto …

Návrh zákona o službách informační společnosti.

15. 9. 2003

Na webových stránkách Ministerstva informatiky je možno uvádět připomínky k návrhu zákona o službách informační společnosti a o změně zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon by měl upravovat odpovědnost poskytovatelů …

Smlouvy modifikující společné jmění manželů

26. 8. 2003

Na téma smlouvy modifikující společné jmění manželů publikoval Mgr. Daniel Mašek článek v odborném časopise Rodina a právo, č. 8/2003 vydávaný LINDE nakladatelství s.r.o.

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

31. 7. 2003

Dne 31. července 2003 vstoupil v platnost zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, účinnosti nabývá dne 1. ledna 2004. Zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní …