Novinky

Smlouva o zpracování osobních údajů

4. 8. 2017
Jedna minuta čtení

I současná právní úprava obsahuje povinnost uzavřít mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů smlouvu o zpracování osobních údajů. Této problematice jsme se podrobněji věnovali v našem právním oběžníku č. 11/2015 připravovaném naší advokátní kanceláří každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Upozorňujeme, že požadavky na obsah smlouvy o zpracování osobních údajů se změní od 28. května 2018, a to v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).