Novinky

Nová úprava důsledků prodlení

30. 7. 2013
Jedna minuta čtení

S účinností od 01.07.2013 se mění výše úroku z prodlení a nově se zavádí náhrada nákladů spojených s vymáháním. Výše úroku z prodlení byla zvýšena na 8 procentních bodů nad repo sazbu ČNB. Od 01.07.2013 tedy sazba zákonného úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Procentní sazba úroků zůstává pro konkrétní případ prodlení stejná po celou dobu prodlení, i když se později změní repo sazba ČNB.

V rámci závazkových vztahů mezi podnikateli nebo podnikateli a veřejným zadavatelem má věřitel při vymáhání pohledávek, u nichž prodlení nastalo po 01.07.2013, automaticky nárok na náhradu nákladů spojených s vymáháním opožděné platby v paušální výši 1.200,- Kč. Pokud se dlužník dostane do prodlení s úhradou závazku, má věřitel kromě nároku na úroky z prodlení, též nárok na náklady spojené s vymožením pohledávky v paušální výši 1.200,- Kč, aniž by jejich výši musel prokazovat či musel být zastoupen advokátem.