Novinky

Rozšíření nabídky služeb – oceňování

15. 3. 2005
Jedna minuta čtení

S poskytovanou právní pomocí velmi často přímo souvisí také oceňování nejrůznějšího majetku. Vzhledem k tomu můžete na našich stránkách nově nalézt také nabídku znaleckých služeb. Znalecký posudek je v mnoha případech vyžadován přímo zákonem (např. nepeněžité vklady do základního kapitálu obchodní společnosti), popř. k jeho vyhotovení dochází na základě dohody účastníků konkrétního právního vztahu. Znalecké posudky pro server eAdvokacie zajišťuje znalecký ústav DARA - znalecká kancelář, spol. s r.o. Jedná se o znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR pro obor ekonomika - ceny a odhady podniků, cenných papírů, movitého a nemovitého majetku a nehmotného majetku.