Novinky

Průvodce smluvními vztahy při vývoji software v České republice

11. 12. 2021
Jedna minuta čtení

Zveřejnili jsme nové manařerské shrnutí o smluvních vztazích týkajících se vývoje softwaru v České republice. Jak již název napovídá, stěžejním tématem je smluvní úprava vývoje softwaru v odlišných právních situacích. Ve shrnutí uvádíme specifika vývoje softwaru na základě pracovněprávních smluv a na základě smlouvy o dílo, tato kapitola je následně dále dělena podle toho, zda je zhotovitelem fyzická osoba nebo právnická osoba.