Novinky

Rozhodnutí NSS k pojmu „prodej“ v zákoně o prodejní době

28. 4. 2024
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 08/2022 jsme se věnovali rozsudku Nejvyššího správního soudu, který se zabýval výkladem ustanovení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů. Podstatou celé věci, jež brala v potaz i předchozích rozhodnutí, bylo chápání a interpretace pojmu „prodej“, jež je použit v zákoně o prodejní době, a to zejména ve vztahu k pojmu „okamžik uzavření kupní smlouvy“.