Novinky

Změna zákonů v oblasti ochrany spotřebitele

2. 7. 2007
Jedna minuta čtení

Dnešního dne nabyl platnosti a účinnosti zákon č. 160/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele. Zákon provádí předpisy Evropských společenství do národního právního řádu (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele). Tento zákon upravuje spolupráci a pravomoci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele a přímo novelizuje celkem osm zákonů.