Novinky

Vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku

8. 1. 2007
Jedna minuta čtení

Dne 1.1.2007 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva spravedlnosti publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 562/2006 Sb., která provádí § 33 odst. 4 obchodního zákoníku. Vyhláškou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin. Vyhláška definuje pojem digitalizace listin a určuje, které druhy listin lze zaslat rejstříkovému soudu pouze v elektronické podobě, a to ve formátu PDF elektronickou poštou nebo na CD-R.