Novinky

Reklamace a informační povinnost obchodníka

16. 4. 2010
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 8/2008 určeném členům sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se ve stručnosti věnovali problematice informační povinnosti obchodníka vztahující se k otázkám odpovědnosti za vady. Text toho příspěvku je možné nyní nalézt také na serveru eAdvokacie (v sekci články).