Novinky

Nařízení eIDAS

13. 3. 2018
Jedna minuta čtení

Právní oběžník č. 6/2016 jsme věnovali problematice Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (známé jako nařízení eIDAS). Hlavním cílem tohoto nařízení je sjednocení elektronické identifikace a její vzájemné uznávání v členských státech EU a zajištění, aby u přístupu k přeshraničním on-line službám poskytovaným členskými státy byla možná bezpečná elektronická identifikace a autentizace.