Mašek, Kočí, Aujezdský a Nosko & Partners se stávají MKA Nosko
Více
Novinky

Nový portál veřejné správy

6. 10. 2003
Jedna minuta čtení

Na adrese portal.gov.cz byl spuštěn zkušební provoz nového portálu veřejné správy. Portál vznikl pod patronací ministerstva informatiky a obsahuje mimo jiné platné předpisy ze Sbírky zákonů v aktuálním znění.