Novinky

K povinnosti mít pracovní smlouvu na pracovišti

29. 6. 2012
Jedna minuta čtení

Na základě metodického pokynu k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání vydaného Státním úřadem inspekce práce je od 01.04.2012 každý zaměstnavatel povinen mít na pracovišti pracovní smlouvy a další doklady prokazující pracovní vztahy se zaměstnanci. Na rozdíl od dřívější praxe již nelze tyto doklady doložit dodatečně (ani např. druhý den) a za porušení této povinnosti hrozí uložení sankce za správní delikt. Bližší informace k této otázce najdete zde.