Novinky

Ročenka e-government 2004

22. 4. 2004
Jedna minuta čtení

V měsíci dubnu vyšlo první vydání ročenky e-government 2004 ekonomického měsíčníku ebiz. Ročenka shrnuje dosavadní úspěchy při budování informační společnosti, vytyčuje cíle pro budoucnost, nabízí rozhovory s vedoucími odborů informatiky jednotlivých resortů. V článku Neseriózní médium se pracovník naší kanceláře Mgr. Josef Aujezdský zabývá současnými možnostmi elektronické komunikace se soudy a orgány veřejné správy. Měsíčník ebiz vydává společnost Computer Press, a.s., Brno.