Novinky

Novela občanského soudního řádu

8. 2. 2005
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byla ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2005 Sb. publikována podstatná změna občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Novelou jsou nejvíce dotčená ustanovení o předběžném opatření a ustanovení upravující odvolací řízení. Všechny změny dle tohoto zákona nabývají účinnosti k 1. dubnu letošního roku.