Novinky

Internet Video Forum 2007

5. 6. 2007
Jedna minuta čtení

Provozovatel serveru Lupa společnost Internet Info, s.r.o. připravila na dnešní den konferenci nazvanou Internet Video Forum 2007. V rámci programu konference vystoupil také advokát Josef Aujezdský z naší advokátní kanceláře. Tématem jeho příspěvku byly právní aspekty komunitních video služeb, včetně problematiky zásahů do práv chráněných autorským zákonem a otázek souvisejících s odpovědností uživatelů a poskytovatelů služeb.