Mašek, Kočí, Aujezdský a Nosko & Partners se stávají MKA Nosko
Více
Novinky

Internet Video Forum 2007

5. 6. 2007
Jedna minuta čtení

Provozovatel serveru Lupa společnost Internet Info, s.r.o. připravila na dnešní den konferenci nazvanou Internet Video Forum 2007. V rámci programu konference vystoupil také advokát Josef Aujezdský z naší advokátní kanceláře. Tématem jeho příspěvku byly právní aspekty komunitních video služeb, včetně problematiky zásahů do práv chráněných autorským zákonem a otázek souvisejících s odpovědností uživatelů a poskytovatelů služeb.