Novinky

Elektronický platební rozkaz

18. 4. 2008
Jedna minuta čtení

Novelou občanského soudního řádu (123/2008 Sb.), která nabyde účinnosti dne 1. července 2008 je zaveden institut elektronického platebního rozkazu. Dle ustanovení § 174 a o.s.ř. může soud vydat na návrh žalobce elektronický platební rozkaz, pokud je návrh podán na elektronickém formuláři podepsaném zaručeným elektronickým podpisem žalobce a nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované žalobcem částku 1.000.000,- Kč.