Novinky

Odpovědi na dotazy čtenářů II.

24. 6. 2005
Jedna minuta čtení

Ve spolupráci s redakcí Živě.cz připravila naše kancelář opět sérii odpovědí na nejzajímavější právní dotazy čtenářů tohoto serveru. Otázky měly směřovat do oblasti právních vztahů souvisejících s informačními technologiemi. Vzhledem k tomu jsme se znovu nejvíce zabývali právními aspekty užití software, nicméně určitý prostor byl věnován i jiným problematikám, např. otázkám odpovědnosti za vady či právy souvisejícími s odpovědností za vady. Server Živě je provozován společností Computer Press Media, a. s.